Prosincové zastupitelstvo

Zastupitelé se ke své poslední schůzi ve starém roce sešli dne 18. prosince 2013.

Úvod jednání byl netradiční tím, že zastupitelé minutou ticha uctili památku presidenta Václava Havla, který právě před dvěma lety zemřel. Po tomto důstojném prologu již následoval standardní průběh jednání, které skončilo až po 23. hodině. Poté, co zastupitelé schválili plán svých jednání v posledním roce svého volebního období (neboť nejpozději v polovině října budou komunální volby), přistoupili k projednávání hlavního bodu agendy, a to rozpočtu města na rok 2014.

Rozpočet na rok 2014 schválen

Koncepce rozpočtu je postavena tak, aby byly splněny hlavní investiční priority města, tj. dostavba školy (včetně tělocvičny), pokračování v rekonstrukci komunikací a chodníků, realizace staveb vodohospodářské infrastruktury v ulicích Na Valech, Wolkerova a Pod Řivnáčem a celková oprava vodojemu Žalov. Sousto je to veliké, ale pokud nenastane nic nečekaného, je šance tyto cíle zvládnout. Rozhodující pomocí v tomto směru je státní dotace ve výši 49,5 mil. Kč na dostavbu školy, která nám pokryje přibližně polovinu stavebních nákladů. Její čerpání již běží, v letošním roce bylo proinvestováno 30 mil. Kč. Díky této finanční injekci nebude ani nutný úvěr u banky, což byla záložní varianta financování dostavby.

Než došlo krátce po 22. hodině ke konečnému hlasování o rozpočtu na rok 2014, proběhla dvouhodinová debata o sérii pozměňujících návrhů, z nichž většina byla skutečně přijata. Ve výdajové části byla např. vytvořena rezerva na opravu ulice v Tichém údolí, navýšeny prostředky na neinvestiční výdaje mateřských škol a na investice ZŠ. Vstřícný krok k neziskovým organizacím učinilo ZM schválením účelových darů pro TJ Sokol ve výši 240 tis. Kč, pro fotbalisty SK Roztoky ve výši 45 tis. Kč a také 65 tis. na investici do nového objektu Roztoče v Jungmannově ulici.

Dlouhou diskusí o rozpočtu se dostalo jednání do časové tísně, a tak byly projednány jen nejdůležitější věci, ostatní byly odloženy na lednové jednání.

Za odpady zaplatíme stejně jako loni, za vodu o malinko více

Důležitou informací pro občany je fakt, že i v roce 2014 zůstává poplatek za sběr a likvidaci komunálního odpadu ve výši 600 Kč na poplatníka. Výše poplatku, která odpovídá skutečným nákladům na tuto službu, byla schválena většinou třinácti hlasů. Dosavadní úlevy (zejména pro seniory) zůstávají v platnosti.

Zastupitelé též schválili cenu vodného a stočného na rok 2014.

Cena se zvyšuje jen mírně, a to o 1, 47 Kč, tj. o 2,13 % a činí celkem 69,97 Kč za 1 m3 odebrané (a vypuštěné odpadní) vody. Navýšení je dáno zejména zvýšením ceny nakupované vody o 5,6 % od monopolního dodavatele z pražského přivaděče, což je věc, kterou není schopno naše město reálně ovlivnit.

Zastupitelstvo též schválilo důležitou směnu pozemků v kat. území Žalov, která umožní zahájení prací na vodohospodářské infrastruktuře a rekonstrukci komunikací. Zastupitelé pak těsnou většinou neschválili žádost o prodej obecního bytu v Masarykově ulici, čímž navázali na své předchozí rozhodnutí z listopadu, kdy zamítli prodej čtyř volných městských bytů. Protinávrh na prodej bytu veřejnou dražbou podpořilo jen 7 zastupitelů.

Závěrem se ještě jednou dostal na pořad rozpočet, tentokrát ještě za rok 2013 a byla přijata nezbytná rozpočtová opatření doporučená finančním výborem. Zastupitelé též schválili zřízení několika věcných břemen pro obecní pozemky ve prospěch společnosti PRE distribuce a RWE (plyn).

K dalšímu jednání se ZM sejde až 29. ledna 2014.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.