Reakce na článek "Neviditelný zastupitel"

Ano, M. K., jsem to já.

V roce 2012 jsem se stal krajským zastupitelem, od počátku mi bylo dáváno najevo, že ! "nejsem Váš", stejně jako v předvolebním čísle, kde jste prezentovali pouze své kandidáty pro letošní volby s tím, že Vám ČSSD ani KSČM nevyhovuje.

Po celé čtyři roky jsem určitě neviditelný nebyl, ani to neumím, byl jsem neuvolněným řadovým krajským zastupitelem. Pracoval jsem ve středočeském krajském zastupitelstvu jako místopředseda kulturní komise a památkové péče a byl členem výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zúčastnil jsem se jednání všech zasedání krajského zastupitelstva. Přitom jsem i nadále členem kulturní komise v Roztokách.

Podílel jsem se na všech projektech a problémech, které byly řešeny. Ať se už jednalo o kompletní řešení školské problematiky, změny v zápisu rejstříku škol a školských zařízení nabídkou středních a vyšších škol, uplatnitelnosti na trhu práce, stipendia studentům učebních oborů, střediska volnočasových aktivit jako primární prevence rizikového chování či Koncepce protidrogové politiky - vznikla 3 nová centra. Zabývali jsme se i mateřskými školami a speciálními školami, nevyhnuli jsme se ani inkluzi -koncepci vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji, na které jsem se rovněž podílel zpracováním výstupů z těchto projektů. Účastnil jsem se jednání v různých školských zařízeních.

V rámci činnosti v Kulturní komisi Středočeského krajského zastupitelstva se nám mj. podařilo napomoci zajištění nového zařízení pro restaurační práce pro Středočeské muzeum v Roztokách, zúčastnil jsem se řady akcí pořádaných v obcích a městech kraje, úspěšná byla i koncepce knihoven od vědeckých až po neprofesionální -městské, dobrovolné knihovny.

Zpracovával jsem žádosti o dotace, a to nejen pro Roztoky, ale v rámci celého kraje. Peníze šly jak do školství, tak ŽP či na společenské nebo kulturní akce ve městech či vesnicích. Roztoky nebyly rozhodně opomenuty. Pokud se týká výstavby školy v Roztokách, dostali jste 49,5 milionu Kč přímo od MF, a to v roce 2014, projednáno bylo již v roce 2013. Školy však potřebují i v dalších městech a obcích kraje, ať již nové či opravu nebo přístavbu. Do Roztok byly transponovány další nemalé částky do rozličných oblastí, abych uvedl alespoň některé, např. 225 000 Kč na výstavbu a obnovu veřejné zeleně v intravilánu města, 304 200 Kč příspěvek na repasování a dovybavení zásahového vozu CAS32 pro hasiče, pomoc přišla i na obnovu po povodních pro Středočeské muzeum a Braunerův mlýn, městská knihovna dostala příspěvek 50 000 Kč na vybavení dětského oddělení městské knihovny novými regály a další částka 80 000 Kč přišla na vybavení studovny novým mobiliářem; nebyly opomenuty ani jiné akce pořádané v Roztokách, např. Dětský den v loňském roce, a tak bych mohl pokračovat. Podařilo se prosadit i odsouhlasení dotace v částce 400 000 Kč na obnovu krovu, střechy a stropu nad suterénem kostela sv. Klimenta na Levém Hradci. V této souvislosti bych jako kontrast uvedl, že jsme několikrát upozorňovali, že je třeba opravit památník obětem války před hřbitovem, ale město o dotaci nepožádalo. Byla požadována rovněž částka 1 233 000 Kč jako dotace z programu Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na výsadbu a obnovu uličního stromořadí v lokalitě ul. Jana Palacha, avšak nebyla kompletní, chyběla příloha č. 6, proto musela být vyřazena. A tak bych mohl pokračovat...

Takže, vidět jsem byl a přitom jsem vše vykonával při zaměstnání.    

První středočeský zastupitel v Roztokách 

Martin Krajdl

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.