Recyklujeme!

Roztočtí občané již několik let zodpovědně třídí a odevzdávají elektroodpad. Díky vědecké studii z roku 2009 lze vyčíslit přínos této recyklace pro životní prostředí. Výsledky jsou opravdu impozantní. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody.

V loňském roce bylo v Roztokách odevzdáno 486 televizorů, 199 monitorů a 6112 kg drobného elektra. Tím jsme uspořili 252,03 MWh elektřiny, 12 540,56 litrů ropy, 1102,54 m3 vody a 9,58 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 55,06 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 218,95 tun.

To pro srovnání například znamená, že jsme ušetřili roční spotřebu elektřiny pro 114 domácností a emise skleníkových plynů za roční provoz 27 automobilů.

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí elektroodpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Jaroslav Drda
s použitím údajů společnosti ASEKOL

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.