Regulační plán Dubečnice

Jak již napsala Marie Šlancarová ve zprávách z městského zastupitelstva, zastupitelé schválili finální podobu regulačního plánu Dubečnice. Je to pěkný výsledek více než dvouleté práce architektů, pořizovatele a též zástupců města. Regulační plán se podařilo naprojektovat a schválit v rekordním čase, cca 6 měsíců - práce započaly fakticky v dubnu. Takto krátký termín se podařilo stihnout díky velmi profesionálnímu přístupu ateliéru DGGG a odborného zástupce pořizovatele pana architekta Bočka. Ač v průběhu někdy docházelo k ostrým názorovým střetům, došli pánové nakonec vždy ke koncensu. Ač to bude znít nabubřele, troufám si říci, že jsme měli štěstí a narazili jsme na špičky v oboru. Přes velmi krátký termín regulační plán není nějakou rychlokvaškou, ale velmi promyšleným a propracovaným projektem. Kolegům architektům, ale i zaměstnancům úřadu, kteří též nemalou měrou přispěli, patří na tomto místě velký dík.

Pokud by se totiž nepodařilo tento šibeniční termín stihnout a regulační plán vydat, nastalo by spolu se zrušením stavební uzávěry bezvládí a anarchie a majitel pozemků by tak měl volnou ruku, co a v jaké kapacitě na pozemcích postaví.

Zrod regulačního plánu, předcházený studií, nebyl vůbec jednoduchý. Všechny zúčastněné stál mnoho úsilí. Provázelo ho mnoho jednání i e-mailových korespondencí, kde jsme řešili každý detail území. Snahou byla co největší regulace výstavby v území tak, aby byla pro město přijatelná, ovšem musela být v souladu s platným územním plánem a s platnými zákony. Je třeba si uvědomit, že jsme celou dobu šli zásadně proti zájmům a přáním majoritního vlastníka, společnosti Ekospol. Zájmem jejího majitele a generálního ředitele by bylo osadit Dubečnici nějakým pěkným "ekoměstem" - stačí se podívat do Horních Počernic či do Letňan. O jiné variantě nechtěl a ani nyní nechce slyšet. Kapacita takového záměru se pohybovala kolem naprosto nesmyslných 4500 obyvatel. Zástupci Ekospolu se celého procesu tvorby RP bohužel odmítli zúčastnit a za celou dobu nepředložili žádný konstruktivní návrh k jednání (kromě již zmíněného nesmyslu).

Jediným jejich cílem bylo zrušit stavební uzávěru, což se jim naneštěstí povedlo, s šestiměsíční lhůtou (naštěstí). Z tohoto pohledu se jeví rozhodnutí listopadového (či prosincového) zastupitelstva, které ze čtyř variant studie vybralo tu zdánlivě nejhorší, jako pragmatické. Ona "nejhorší" varianta byla totiž jediná plně v souladu s územním plánem a nevyžadovala jeho změnu. Navíc nebyla ani o moc větší, co se týče kapacit, než střízlivá varianta č. 3. Pokud by ZM vybralo variantu jinou, nepodařilo by se zřejmě vydání RP stihnout za tak krátký čas - vyvolaná souběžná změna územního plánu by celý proces jistě protáhla a zkomplikovala.

Co se bude dít na Dubečnici nyní? Toť otázka. Schválený regulační plán nyní projde přes poslední schvalovací kolečko státních orgánů. To by mělo proběhnout bez problémů, jelikož mezi verzí k veřejnému projednání a schválenou verzí nedošlo k podstatným změnám. Následně bude regulační plán vyvěšen na úřední desku a po 15 dnech nabude platnosti. Zda následně Ekospol zahájí výstavbu, v souladu s tímto RP, či zda zahájí nekonečnou zákopovou soudní hru s naším městem, to bohužel nelze predikovat. Ovšem dlužno říci, že i na druhou variantu jsme připraveni a nenecháme se zastrašit.

Ing. Michal Hadraba
pověřený zastupitel pro regulační plány, předseda komise stavební a rozvoje města

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.