Rekonstrukce průtahu městem Roztoky

Rád bych touto formou informoval obyvatele Roztok o stavu projektu rekonstrukce průtahu naším městem. I když byly největší výmoly po zimě opraveny, neodpovídá komunikace podle mého názoru v některých úsecích standardům 21. století.

Oprava silnice
Oprava silnice | ilustrační foto | mF

Na rekonstrukci silnic II/242, III/2421, III/2422 včetně přeložek inženýrských sítí existuje od prosince roku 2009 projekt, který nechal vypracovat krajský úřad. Jedná se o úsek od odbočky na Únětice skrze celé město až ke křižovatce u Tichého údolí, kde se napojuje na novou komunikaci vedoucí na Prahu. Navíc je součástí projektu oprava ulice Přemyslovská (III/2422) až k zastávce autobusu Levý Hradec. Nikdo myslím nemůže pochybovat, že silnice je v některých úsecích takřka v havarijním stavu.

Bohužel v roce 2011 projekt ustrnul na nesouhlasu majitelů okolních pozemků, které jsou v projektu dotčeny trvalým nebo dočasným záborem. Jedná se celkem o 114 pozemků, z nichž velká část je ve vlastnictví města nebo kraje. Dohodnout se na trvalém záboru bude potřeba s celkem 16 vlastníky. U dalších osmi se jedná o zábor dočasný. Do doby, než bude se všemi dosaženo dohody, není možné rekonstrukci realizovat. Chtěl bych je touto formou požádat, aby všichni vyšli městu vstříc a dokončení projektu neblokovali. Typově se jedná většinou o škarpy, které jsou jim stejně k ničemu. Složitější bude pravděpodobně nalezení shody u záboru odvodňovacích polderů, které zabírají významně více prostoru.

Vzhledem k faktu, že Středočeský kraj nemá po Rathově angažmá žádné peníze, je klíčovou otázkou financování. Na jednání s poměrně vstřícným panem Peterou, krajským náměstkem pro dopravu, mi bylo řečeno, že jedinou možností je investici financovat z dotace ROPu, jehož nové programové období začne v příštím roce. I když se jedná o krajskou investici, bude v tomto případě záležet i na vedení města, zda se organizačně podaří vyřešit kooperaci všech dotčených stran a v našem rozrůstajícím se městě zajistit kvalitní infrastrukturu.

Roman Jandík
místostarosta města za ODS

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.