Rekonstrukce ulice a kanalizace – důležité informace o projektech

Na konci března jsme dokončili podstatnou část projektových prací týkajících se plánované obnovy městských komunikací a výstavby kanalizace. Rád bych v této souvislosti roztocké spoluobčany o nastalé situaci informoval.

Oprava silnice
Oprava silnice | ilustrační foto | mF

Velké množství investičních akcí sebou bezesporu ponese i negativa, která je potřeba co nejvíce eliminovat. Některým bohužel úplně předejít nedokážeme, některý však plynou ze špatné informovanosti a komunikace mezi radnicí a občany. Proto jsme se po dohodě s úředníky rozhodli, že všechny projekty, respektive základní půdorysy, které budeme mít k dispozici, postupně zveřejníme na stránkách města. Velmi doporučuji, aby se každý, koho se rekonstrukce ulice bude týkat, na projekt podíval, protože tím doufám předejdeme řadě problémů, které jinak řešíme až v průběhu stavby. Typově se jedná o zakreslení vjezdu, které sice odpovídá katastrální mapě, ale odporuje reálné situaci. Na blížící se realizaci stavby budou občané ještě individuálně upozorněni. První projekty se na webových stránkách města objeví již brzy.

Kterých ulice se to týká?

Největší změna se bude týkat ulice Jana Palacha, která bude nově obousměrná po celé své délce, což bude změna poměrně zásadní. Je nutno dodat, že s tímto řešením počítá územní plán a osobně si od toho slibuji zkulturnění zeleně ve středovém pásu a omezení prašnosti v tomto území a hlavně budou mít občané ke svým nemovitostem standardní přístupovou cestu.  Další v pořadí je ulice Puchmajerova – respektive jen její neopravená část. Rozsáhlá výstavba bude probíhat ale zejména v Žalově, kde je počítáno s kanalizací a pevným povrchem v lokalitě Na Valech, Wolkerova a Pod Řivnáčem. Kanalizace a pevného povrchu se dočká i ulice Třebízského. Projekty máme rovněž na komunikace Dobrovolného, Vidimova, Řadová, Sedláčkova, Na Vyhlídce a Smetanova. Projekt Plzeňská – Zeyerova byl snad již dostatečně komunikován v minulém roce. Stavební činnosti již také probíhá v ulici Máchova – Nad Vinicemi. Bohužel problémy jsou s projektem komunikace Šaldova, Na Pískách a V Úvoze. Investice budou probíhat podle finančních možností města. Zastupitelstvo prozatím na komunikace uvolnilo 17 milionů korun a dalších 14,6 mil. Kč deponovalo v adresné rezervě. 

Ing. Roman Jandík
Místostarosta města

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.