Říjnové zastupitelstvo

bylo svoláno na středu 24. října, a to netradičně do městské knihovny, neboť přízemí městského úřadu je v rekonstrukci.

Do plánů však zasáhla "vyšší moc" ve formě virového onemocnění pana starosty Jakoba a místostarosty Boloňského, omluvilo se i několik dalších členů ZM (lázeňské či zahraniční pobyty). Předsedající schůze, místostarosta R. Šefr, tak musel v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem ZM při pouhých 10 přítomných zastupitelích prohlásit schůzi za neusnášeníschopnou. Nové jednání bude starostou svoláno do 15 dnů.

Na programu byly ohlášeny některé velmi důležité body, včetně privatizace sedmnácti obecních bytů. Díky tomu na jednání přišla i početnější skupina občanů. Proto se místostarosta Šefr rozhodl využít tohoto setkání alespoň k neformální diskusi na toto téma. Několik zastupitelů a zástupců veřejnosti se k tomuto bodu vyjádřilo s tím, že místostarosta Šefr přislíbil tyto poznatky dále projednat a zapracovat do materiálu do dalšího zastupitelstva a také osobně informovat obyvatele uvedených bytů o dalším průběhu veřejného projednávání.

René Šefr a Stanislav Boloňský

Říjnové zastupitelstvo se pokusilo sejít dne 24. 10. 2012. Program nebyl rozsáhlý a nejkontroverznějším bodem mělo být projednání pravidel postupu při prodeji bytových jednotek ve vlastnictví města. To také způsobilo, že v 18:00 sedělo v sále víc účastníků z řad veřejnosti než zastupitelů. Bylo by jich více i v případě, že by se zastupitelé zúčastnili všichni. Těch ale přišlo jen deset. Téměř všichni opoziční, z vládnoucí koalice byl přítomen jen místostarosta Šefr. V 18:17 předsedající, jediný přítomný člen vedení města a rady, jednání zastupitelstva, v souladu s jednacím řádem, ukončil. A navrhl přítomným, aby se jednání změnilo v neformální diskusi s přítomnými občany. Po všeobecném souhlase s touto transformací, téměř všichni opoziční zastupitelé sdělili přítomné veřejnosti, že a proč jsou proti prodeji městských bytů. Někteří z nich také ocenili osobní statečnost přítomného místostarosty za to, že se na jednání dostavil. Místo přijetí této chvály místostarosta Šefr zdůraznil, že starosta se omluvil pro nemoc. Důvody nepřítomnosti dalších koaličních zastupitelů se přítomní nedověděli. Pak se ke slovu dostali i nájemníci městských bytů. Také jim se předložený návrh nelíbil. Mimo jiné upozornili i na skutečnost, že vzhledem ke stavu bytů není, dle jejich názoru, odhad hodnoty bytů navržených k prodeji příliš reálný.

Vít Calta
jediný přítomný člen redakční rady

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.