Říjnové zastupitelstvo ve znamení změny regulačního plánu

Šestnáct zastupitelů projednalo ve středu před státním svátkem řadu bodů dotýkajících se života našeho města.

Prvním, náročným a dlouhým, skoro dvouhodinovým bodem byla debata o regulačním plánu v lokalitě Panenská I, které se zúčastnil i majitel pozemků Ing. Bláha a architekt p. Turek. Zastupitelé rozhodli o etapizaci výstavby tak, že poté, co bude vystavěna polovina plánovaných rodinných nebo bytových domů, musí být vybudována nová mateřská škola a související park. To zástupci města vnímají jako jistou pojistku při výstavbě, jakkoli jsou v dobré víře, že stavební činnost proběhne korektně a radostně.

Zastupitelé poté souhlasili s tím, aby vydání změny RP navázalo na předchozí plánovací smlouvy mezi městem a majitelem dosud nezastavěných pozemků, a vyslechli informaci k regulačnímu plánu Dubečnice.

Zajímavým bodem byl otevřený dopis zastupitelům, který za občany Levého Hradce přečetla restaurátorka Zlata Dobošová. Obyvatelé Levého Hradce v něm vyjádřili jednoznačný nesouhlas s tím, aby v komorním prostředí naší národní komorní památky byla instalována rozměrná socha sv. Vojtěcha, kterou před časem radnici nabídlo pražské arcibiskupství.

Protože podobný nesouhlasný názor vyjádřili několik dní před zastupitelstvem i členové roztocké farnosti, odeslalo vedení města kardinálu Dukovi dopis s vyrozuměním, že tento dar není v obci pozitivně přijímán. (Pro pořádek je třeba dodat, že následně, zkraje listopadu, obdržel starosta dopis, kterým D. Duka svůj návrh bere v kontextu situace zpět.)

Zastupitelé se dále zabývali majetkovými poměry na Holém vrchu a nabídli vlastníkům zastoupeným panem Koktanem odkup části tamních pozemků za 100 Kč za metr, aby se tak alespoň částečně zhojila křivda vzniklá záborem a neoprávněným používáním jejich pozemků za minulého režimu.

Na pořadu pak byla rozpočtová opatření, přehled o čerpání rozpočtu, rozhodnutí o variantě nové základní škole v Žalově. Zde shromáždění odhlasovalo tzv. variantu v pasivním standardu, který odpovídá soudobým trendům.

Následovaly zápisy z výborů a informace o využití daru od Letiště Praha. Zastupitelé nesouhlasili s navrženým rozvolněním doby nočního klidu během různých slavností a kulturních podniků a naopak zvedli ruku pro záměr prodat několik pozemků pod garážemi.

V závěru jednání podal pan starosta informaci o výstavbě pomníku Jana Palacha ve stejnojmenné ulici.


Tomáš Novotný
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.