Rok 2013 bude v Roztokách rokem investic

Rád bych informoval občany Roztok, jaké změny bych rád jako nově zvolený místostarosta, i když neuvolněný, na úřadě prosadil. Jedná se především o více koncepční řízení investičních akcí a výběrových řízení.

Jedna věc je mít na investice finanční prostředky, což se nám do rozpočtu roku 2013 podařilo jakž takž prosadit. Druhou věcí je ještě tyto finanční prostředky efektivně vynaložit.

Celkem budou letos v Roztokách realizovány investiční akce nebo jejich příprava za více než 35 mil. Kč, z čehož téměř třetina jde na opravu silnic a chodníků. Samostatnou akcí je dostavba školy, která by měla začít v druhé polovině roku a celkem by měla stát 100 mil. Kč. Nutno přiznat, že takovou investiční činnost naše město ještě nezažilo a to musí uznat i opozice, ač nás za dílčí pochybení griluje, kde se dá.

Zkoordinovat všechny akce bude však poměrně obtížné a to neplatí jen o samotných stavbách, ale i o všech úředních dokumentech, které jsou k tomu zapotřebí. Proto v současné době ve spolupráci s Odborem správy a majetku vytváříme projektový harmonogram, který by měl koordinovat všechny akce plánované v letošním roce.

Dalším krokem jsou samostatná výběrová řízení, kde jsem často nelibě nesl nízký počet obdržených nabídek. Podle mého názoru nic nebrání tomu, aby byl oslovován větší počet kvalitních potenciálních dodavatelů, než jaký nám ukládá příslušná směrnice.

Druhá etapa rekonstrukce Smetanovy ulice

U této investice již máme veškerou projektovou dokumentaci připravenou a probíhá soutěž na dodavatele stavby. Předpokládaný termín zahájení stavby: 1. květen 2013, limitní cena v soutěži 1,82 mil. Kč.

Mühlbergerova, Krásného a Pilaře

Původně jsme předpokládali, že z těchto ulic bude letos probíhat pouze rekonstrukce Krásného. Projektově však spolu všechny tři ulice souvisí a budu navrhovat, aby se řešily jako jedno dílo. Je však rovněž nutné dokončit vodoprávní oprávnění a stavební povolení. V případě schválení radou města je předpokládaný termín realizace: léto 2013.

Máchova, Dobrovského, Vošáhlíkova, Plzeňká a spojky Haškovy s Olbrachtovou

U dalších ulic již to tak hladce nepůjde. Zde je nutné nejprve soutěžit dodavatele projektové dokumentace (soutěž vyhlášena 25. ledna), dále onu dokumentaci vytvořit, zažádat o vodoprávní oprávnění, stavební povolení a následně soutěžit dodavatele stavby. Jsem duší optimista, ale je teoreticky možné, že v tomto případě bude rok 2013 krátký a všechny dokumenty nedostaneme včas, abychom stihli začít stavět nejpozději na konci léta. Proto máme připraveno záložní investiční řešení jiného území, které by si to také zasloužilo. Uvidíme podle plnění termínů v průběhu roku.

Vedle samotných silnic je v rozpočtu počítáno i s obnovou chodníků. Předběžně se jedná o část Tyršova náměstí a část Školního náměstí. O tomto však ještě nebylo definitivně Radou města rozhodnuto.

Roman Jandík
místostarosta a předseda ODS Roztoky

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.