Rozhovor s panem ředitelem Bezděkou

Novým ředitelem základní školy v Roztokách byl na základě výsledků konkurzu jmenován Mgr. Petr Bezděka (50), kterého v následujícím rozhovoru představujeme roztocké veřejnosti.

Můžete nám nejprve popsat svoji profesní kariéru?

Po absolvování učitelského směru na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy jsem nastoupil jako učitel na základní školu v Praze 9, po třech letech jsem přešel na gymnázium na Proseku.

V roce 1995 se nám narodila dvojčata. Kvůli tomu jsem z finančních důvodů na čas sféru školství opustil a pracoval jsem jako obchodní zástupce společnosti Mediatel.

Po šesti letech jsem se k profesi učitele vrátil. V letech 2008-2011 jsem působil ve funkci ředitele ZŠ Fryčovická v pražských Letňanech. Tato práce mě velmi uspokojovala, měl jsem pocit, že za mnou zůstává něco užitečného.

Proto jsem se přihlásil do konkurzu na místo ředitele zdejší základní školy, kde vidím obrovský potenciál pro další rozvoj.

Jaké vidíte hlavní směry tohoto rozvoje?

Především bych zamýšlené cíle rozdělil na krátkodobé a dlouhodobé. Naplněním krátkodobých cílů budou vytvořeny podmínky pro cíle dlouhodobější.

Základem činnosti školy bude důsledné naplňování smyslu školního vzdělávacího programu Škola pro všechny. To znamená, že budeme podporovat nejen studijně zaměřené žáky, aby se kvalitně připravili na studium na středních školách, ale chceme žáky vést i k rozvoji manuálních schopností, aby se uplatnili i v jiných než administrativních činnostech. Zároveň bude pokračovat začleňování znevýhodněných žáků do třídních kolektivů.

Určitě budeme pokračovat v autoevaluaci našich výsledků prostřednictvím SCIO testů i dalších metod.

Za nesmírně důležité považuji udržení bezpečného klimatu školy. Roztocká škola, i když je větší než řada škol pražských, má pořád charakter pohodové venkovské školy téměř rodinného typu. Je to úplně jiná situace než v Praze, kde se stále více objevuje šikana a bohužel i užívání drog. V tomto směru chci roztockou školu udržet čistou a je jasné, že prevence je mnohem účinnější než represe. Velmi rychle zavádíme do provozu školy využívání informačních technologií, protože takhle velká škola se bez toho dnes už prostě neobejde. Zakoupili jsme program Bakalář, se kterým mám výborné zkušenosti ze svého předešlého působení. Ten pedagogům značně ušetří práci při evidenci žáků a jejich prospěchu, při plánování akcí a podobně. Díky dostavbě školy jsme mohli znatelně navýšit množství počítačů, které mají učitelé k dispozici. Dřív, když byl jeden počítač na celou sborovnu, neměli učitelé možnost plnohodnotně jej využívat, i když by třeba o to stáli. To se teď mění. Musím říci, že učitelé na tyto změny reagují pozitivně.

S rozvojem moderních technologií souvisí i výuka na tabletech, kterou chceme rozšířit. Zatím jsou tablety jen v Roztokách, ale určitě je pořídíme i pro žalovskou školu, samy učitelky po tom volají.

Budeme co nejvíce využívat interaktivní tabule v různých předmětech včetně jazykové výuky a získávat nové výukové programy.

Rodiče zaznamenali na začátku školního roku určitou neaktuálnost webových stránek školy. Předpokládám, že jako držitel certifikátu European Computer Driving Licence (jak jsem se dočetl ve vašem životopisu) se s tímto stavem nespokojíte. 

Samozřejmě, to je věc, která mi hodně zvedá tlak. Předchozí správce webu školu opustil a „zapomněl“ nám sdělit přístupové kódy, takže do určitých částí webových stránek školy se obtížně prokousáváme. Je to i časově náročná práce, na kterou při tak hektickém začátku roku zkrátka není tolik času, kolik by bylo potřeba. Přesto věřím, že nej důležitější informace veřejnost na stránkách školy postupně najde. Systémovým řešením pak bude vytvoření nových stránek, které si představuji jako přehledné, výtvarně zajímavé, interaktivní a multimediálně zaměřené. Ale to je věc, která také nebude hned.

Zatím jsme hovořili o těch krátkodobých cílech. Můžete se zmínit i o těch výhledových, dlouhodobých?

Chtěl bych dále rozvíjet využívání informačních technologií, například postupně přejít na elektronické třídní knihy, ke kterým by žáci i učitelé měli přístup on-line. V plánu mám také zřízení informačního portálu, jehož zabezpečená část by sloužila vedení a pedagogickému sboru, veřejná část by pak byla přístupná i žákům. Každý žák by mohl mít vytvořen vlastní účet, jehož obsah by v případě potřeby mohl sdílet s jinými spolužáky například při společné tvorbě projektů a prezentací.

Ale abych nemluvil pořád jen o počítačích, školu přece jenom tvoří hlavně lidé. Trvalým cílem pro mě je udržení kvality a stability učitelského sboru, nastolení přátelských vztahů mezi učiteli a žáky, vytvoření všeobecně příjemného a pěkného prostředí ve škole.

Když bych to shrnul, tak základem fungující školy jsou kvalitní spolupracovníci. Na druhém místě kladů důraz na komunikaci s rodiči a dětmi. A nedílnou součástí práce ředitele školy je také úzká spolupráce se zřizovatelem. Společným úsilím všech stran se tak dá vybudovat příjemná škola pro výchovu a vzdělávání dětí.

Škola by neměla být uzavřeným organismem, měla by být provázána se svým okolím. Jak chcete realizovat tuto myšlenku?

Prvním krokem je kvalitní komunikace a spolupráce. Škola nemůže být uzavřená do sebe, musí o sobě dávat vědět. Základem jsou kvalitní a vypovídající webové stránky, které představují jakousi výkladní skříň školy. Ta musí co nejvíce prezentovat své výsledky, své úspěchy. K tomu by měla sloužit například i veřejná kulturní vystoupení žáků. Konečně k tomu má škola vhodné prostory, které jí doteď scházely.

Stejně jako by měla být škola otevřená směrem ven, měla by být otevřená i dovnitř. Nabídneme naše prostory pro aktivity veřejnosti, vzdělávací programy, zájmové aktivity, sportovní a kulturní akce. Chceme v maximální míře spolupracovat s rodiči žáků, třeba i pořádáním společných víkendových akcí pro žáky, rodiče i pedagogy.

A samozřejmě budeme spolupracovat s městem Roztoky, které je zřizovatelem školy, i se školskou radou, která je účinným prostředkem pro komunikaci vedení školy se zástupci rodičů, pedagogického sboru i města.

Na to, jak zvládáte kromě tradičně rušného začátku školního roku i uvedení nové budovy do běžného chodu, se snad ani nebudu ptát...

To se opravdu nedá popsat. Jsem ve škole deset hodin denně, včera do večera na jednání školské rady, za chvíli jdu na večerní jednání finančního výboru, abych zjistil, s jakým rozpočtem mohu počítat pro příští rok, s sebou si nesu několik stran závad a poruch v nové budově, do toho hlášení pro krajský úřad, 12 oddělení školní družiny a klubu, neustálé poruchy strojů ve školní kuchyni, problémy s webovými stránkami, rozvrh jsem předělával snad pětadvacetkrát. Bez pomoci a podpory mých zástupkyň a spolupracovníků by se to vůbec nedalo zvládnout. Některé problémy už mi ani nesdělují a řeší je sami, což je k nezaplacení. Některé činnosti přesto nestíhám, to přiznávám upřímně, budou muset počkat.

Tak vám a celé škole přejeme, ať se vše podaří, aby se všechno uklidnilo a zaběhlo a škola aby se mohla soustředit na své hlavní poslání.

Jaroslav Drda

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.