Rozpočet města na rok 2013

Přestože do konce roku je ještě dost času, obrysy rozpočtu města Roztoky na rok 2013 vznikají již v těchto dnech. Jaké priority v rámci koalice zastává ODS?

Rozpočtové příjmy

Data na straně příjmů nejsou zatím definitivní a budou upřesňována v dalších týdnech. Předpokládáme, že v rámci změny rozpočtového určení daní přiteče navíc cca 8 mil. Kč. Naopak nemůžeme pravděpodobně počítat s žádnou výraznější dotací (ale budeme se o ně snažit), jako tomu bylo v roce 2012. Celkové příjmy by v součtu mohly být podobné jako v letošním roce - někde kolem 106 mil. Kč (bez započítání finančních prostředků z částečné privatizace bytového fondu), možná spíše nižší. Hospodářská situace v Evropě není příliš růžová a musíme tedy být opatrní. Jakékoliv zvyšováním daně z nemovitosti je pro ODS zcela nepřijatelné.

Rozpočtové výdaje

Výdajová stránka rozpočtu bude koaličním kompromisem, zvláště se to týká investičních akcí. Při přípravě rozpočtu chceme za ODS znovu detailně rozebrat jednotlivé provozní výdaje, kde jsou podle mě stále výrazné rezervy. Zejména se jedná o přesoutěžení dodavatelů například elektrické energie, softwaru, internetových nebo bankovních služeb. Jako klíčové vidím investice do obnovy silnic a chodníků, kde navrhujeme pro rok 2013 celkem 15 mil. Kč. Tato částka by byla přibližně trojnásobná proti roku 2012, ale myslím, že si jí roztocké silnice zaslouží. Výrazně podfinancovaná je rovněž vodohospodářská infrastruktura, na kterou by v příštím roce mělo jít kolem 10 mil. Kč, konkrétně se jedná o opravu původní kalové koncovky městské čistírny a opravu kanalizace v ulici Na Valech. Nejdůležitější investiční akcí bude bezesporu přístavba roztocké školy, na kterou máme v současné době naspořeno cca 50 mil. Kč a dalších cca 10 - 15 mil. Kč bychom měli vyhradit z rozpočtu roku 2013 – v příštím roce bychom se tedy měli ještě obejít bez úvěru. Na rovinu však musím uvést, že plán rozpočtu prezentovaný ODS je výrazně zaměřený na investice, což ovšem znamená úspory v ostaních kapitolách. Z mého pohledu není potřeba tolik kulturních akcí, občas se totiž stává, že máme i dvě během jednoho víkendového dne. Případně nemusí být tyto akce tak drahé. Rovněž bych omezil různé dary, reklamní předměty, prostor vidím i v systemizaci zaměstnaců na městském úřadu a zvláště výrazné úspory budou v rozpočtu technických služeb.

Ing. Roman Jandík
radní a předseda ODS Roztoky

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.