Rozpočet města - opět schodkový

O tom, že zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2014, již v Odrazu informoval pan starosta. Dovolím si několik komentářů z hlediska opozice.

V koaliční smlouvě, kterou uzavřela koalice vedení města (TOP 09 + ODS + Sakura a dodatečně od 2. pol. roku 2013 i Netřesk), je uvedeno, že koalice se zavazuje hospodařit s vyrovnaným rozpočtem města po celé volební období. Není a nebylo tomu tak. Koalice předkládala a zastupitelstvo vždy schválilo rozpočty schodkové, protože bylo z čeho brát. Současná koalice přebírala město po předchozím vedení s ušetřenými zhruba 50 miliony Kč, z nichž samozřejmě vydatnou částí přispělo 23 mil. za prodej nemocnice.

Do doby schválení rozpočtu na rok 2014 vždy byla součástí rozpočtu města adresná rezerva na dostavbu ZŠ, v roce 2013 v konečné výši 50 mil. Kč. Adresná rezerva znamená, že takto alokovaná finanční částka nesmí být použita na nic jiného, na rozdíl od rezervy rozpočtu, která může či nemusí být použita na cokoliv. Díky dotaci, kterou město dostalo od ministerstva financí v celkové výši 49 mil. Kč v roce 2013, byla adresná rezerva na dostavbu ZŠ zastupiteli ve schváleném rozpočtu na rok 2014 zrušena. Část rezervy byla převedena přímo na dostavbu ZŠ (19,5 mil. Kč), část na vybavení školy, hřiště a fasádu (10 mil. Kč). Zbytek adresné rezervy na školu byl rozpuštěn do investic jiných výdajových paragrafů rozpočtu města, hlavně na investice do komunikací. Speciálně návrh investic do komunikací byl z naší strany podroben kritice, neboť zdaleka ne všechny plánované komunikace jsou řádně připraveny včetně nezbytných doprovodných investic (odvodnění, sítě atp.).

Kdyby se všechno podařilo realizovat (rozuměj utratit) tak, jak schválený rozpočet na rok 2014 předpokládá, zbude v rozpočtu města rezerva ve výši zhruba 2 mil. Kč.

Do budoucna je ovšem třeba počítat s finanční účastí města na rekonstrukci hlavní komunikace, která prochází městem (Nádražní, Lidická, Přílepská) a navýšení kapacity městské čistírny odpadních vod. To není o jednotkách milionů korun, ale o desítkách. Z těchto důvodů se jako opozice domníváme, že není rozumné utratit prakticky všechny finanční prostředky města.

Jiřina Roškotová
zastupitelka za DOST

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.