Roztocká Anticharta a inspirace

Přečetl jsem si pozorně článek Anticharta a přiznal si, že autor má asi pravdu, když naši část zastupitelstva řadí mezi nedovtipné truhlíky. Nepochopil jsem totiž na první pokus jasně smysl tohoto článku. Jediné, co mi zřetelně evokoval poslední odstavec, byl známý dialog pánů Voskovce a Wericha Naše řeč (ze hry Golem 17. 11. 1931). Vybavil se mi jednak textem, kde Werich říká, že byl v Paříži, ale také "... já jsem byl i v Americe, všude, támhle i tadydle jsem byl.", tak i obsahem „vystříhat se mnohému" (ve velmi velké zkratce). Ten kus měl rád můj otec, mám ho rád i já, a jak je vidět, oslovil i T. Šalamona. Je to klasika. Je nadčasový. Nicméně po druhém čtení jsem došel k názoru, že některá tvrzení autora jsou poněkud subjektivní, a považuji za nutné se k nim vyjádřit, aby naši spoluobčané nebyli uvedeni v omyl. Předně si nemyslím, že zastupitelstvo přijalo politickou deklaraci. Část zastupitelů vyjádřila svůj názor na poměrně důležitou událost, která se v našem městě stala. Nešlo zde ani o vyjádření k řešení uprchlické krize, ale o nesouhlas s jejím zneužíváním v politice a dalším jitřením situace, která je i tak značně složitá a vpravdě krizová. Nemohu mluvit za ostatní, ale k tomu, abych zvedl ruku, mě vedly trpké zkušenosti z historie naší (a nejen naší) země, kdy bezbřehý liberalismus a dohady o tom, k čemu se kdo má nebo nemá vyjadřovat, vedly k nástupu totalitních režimů, ale i katastrofálních chyb, korupce a dalších negativních jevů.

Redukce role zastupitelstva města na výčet, který ani plně nepokrývá náplň technických služeb města, je skutečně humorný (koresponduje s Golemem). Takové zastupitelstvo by snad potřeba nebylo. Město by mohl řídit ředitel, kterého by vybrala vítězná politická strana. No a to je moje vzpomínka na mládí, a to právě nechci. Nicméně autor Anticharty to vidí právě opačně. Proto jsem článku neporozuměl a beru ho jako humor nebo jako inspiraci, aby se můj starý mozek rozhýbal a chápal nuance: zastupitelstvo smí jednat například o čištění kanalizací, o kalech, o exkrementech (česky o hovnu), ale politiku ať neřeší, tu nechá osvíceným politickým stranám.

Martin Štifter

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Anticharta | Tomáš Šalamon
Poslední zvonění | Jaroslav Huk

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.