Roztocké popelky

Myslím si, že mnoho z nás Roztockých je právem hrdých na místní bohatý spolkový život. Podpoře sportu, volnočasových aktivit a mimoškolního vzdělávání dětí i kultuře se v Roztokách s nasazením věnuje velké množství dobrovolníků i profesionálů. Nemám mnoho příležitostí srovnávat, přesto mám ale pocit, že jsou tím Roztoky výjimečné a že není vůbec na škodu připomínat si, že to není samozřejmostí.

Popelkou zatím tak trochu zůstávala příroda, respektive její ochrana. V našem okolí se přitom zachovaly unikátní krajinné prvky. Historické sady a úvozové cesty, skalní suky, stepi a vřesoviště i kamenné splazy jsou místy s vysokou biologickou, estetickou a kulturní hodnotou a vytvářejí pestrou mozaiku krajiny hostící mnohé cenné přírodní druhy.

O jejich existenci a hodnotě mnoho Roztockých ani neví a nedostává se jim statutu chráněných území a především odborné péče. Byla by velká škoda, kdyby zanikly z nedostatku naší pozornosti.

V letech 2014 až 2016 proběhly na Řivnáči a v Tichém údolí dva pilotní ochranářské projekty zaměřené na obnovu vřesovišť a teplomilných stepí.

Lidé, kteří se po dva roky podíleli na realizaci těchto projektů, se rozhodli založit občanský spolek, který by se péči o přírodu a krajinu v okolí Roztok věnoval systematicky a dlouhodobě. Ochraně přírody se chceme věnovat s vynalézavostí, hravostí i profesionalitou vlastní mnohým z roztockých sdružení.

První "vykopávkou" pod hlavičkou Jestřábník, spolek pro ochranu přírody a krajiny, byl kurz práce s ruční kosou Sekne ti to na Leváči. Sejdeme se pod záminkou předávání tajů tohoto starého řemesla, skutečným cílem je ale pokosit čerstvě obecní (a dlouho zanedbávané) louky na Levém Hradci.

Odborná péče o přírodu se bohužel neobejde bez velkých časových a finančních dotací, další, dlouhodobou akcí je fundraisingový projekt Svěřte svůj trávník odborníkům! Rádi bychom v zahradách a zahrádkách nahradili sekačky ověřenými a šetrnými technologiemi a výtěžek investovali zpět do péče o extravilán města.

Nu, v okolí Roztok je hodně co poznávat, obdivovat i chránit. Máte-li chuť, přijďte se přidat.

Tomáš Zděblo
www.spolek-jestrabnik.cz


Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Spolek Art a Craft mozaika | Blanka Pekárková
Jubilejní koncert | Stanislav Boloňský
Persona grata! | Marcela Šášinková
Gratulace z Husova sboru | Helena Kantorová

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.