Roztocké silnice a plán jejich obnovy

V minulém čísle Odrazu se domáhal pan Bernát reakce na své dotazy ohledně plánu obnovy městské infrastruktury. Rád bych vysvětlil, a to nejen jemu, jaké jsou aktuální novinky ve věci rekonstrukce silnic a chodníků v našem městě.

Oprava silnice
Oprava silnice | ilustrační foto | mF

Předně bych se ale pozastavil nad formou jeho dotazu, na který jsem nejprve neměl ani chuť reagovat. Většina občanů mi nejprve zavolá, napíše email a nechá si věc vysvětlit. Pokládat dotaz takto ostře skrze Odraz a psát rovnou petici bez znalosti aktuálního vývoje mi přijde jemně řečeno neslušné. Stranou ponechám to, že se pan Bernát začal o osud Haškovy ulice zajímat, až když zde začal stavět dům. Snad udělám jemu, ale i dalším petičníkům radost, když napíšu, že Haškova letos doufejme bude. Nicméně to není kvůli článku v Odrazu ani kvůli petici, ale kvůli komplikacím s projektem rekonstrukce ulic Pilařova, Krásného a Mühlbergerova, které byly známy již před sepsáním petice, takže jsme si jedním telefonátem mohli celý ten kolotoč odpustit.

Dále uvádím, že s opravou Čakova se letos počítá a oprava chodníků v Olbrachtově jde z jiné části rozpočtu a nemá s harmonogramem rekonstrovaných ulic nic společného, takže chodník obyvatelům prosím přejme.

Haškova ulice

Proč byl hamonogram upraven? Na vysvětlenou. V minulém roce jsem skutečně prosadil na jednání rady materiál, který definoval pořadí silnic, podle nějž mají být rekonstruovány. Schválili jsme ho tak, jak nám ho tehdejší šéf odboru předložil. Stavba silnice ovšem není jen o penězích a o projektu, ale i o majetkových vztazích na dotčených pozemcích a hlavně o odvodnění dešťové kanalizace. Jen pro doplnění uvádím, že to není ta samá roura, kterou odchází odpadní vody do čistírny. Rekonstrukce ulic je vhodné dělat v logických celcích, a proto jsme v pořadí rekonstruovaných silnic byli nuceni udělat změny.

Právě odvodnění Haškovy ulice je poměrně problematické, protože je součástí území, kde dešťová kanalizace vůbec není a vsakování je komplikované. Bez toho ovšem není možné pevný povrch vybudovat. Odtok vody je nutné řešit společně s ulicí Žirovnického a Třebízského, tedy jde o mnohem větší projekt, než o kterém píše pan Bernát. V části Třebízského navíc nemají kanalizaci, jejíž vybudování musí výstavbě silnice logicky předcházet. Proto jsem chtěl celou tuto lokalitu vyřešit najednou v příštím roce, protože na kanalizaci v Třebízského nejsou letos v rozpočtu finance. Pozastavení projektu Pilařova, Krásného a Mühlbergerova a uvolnění části finančních prostředků nás vedlo k hledání technického řešení odvodnění pouze Haškovy ulice, které se snad podařilo nalézt, a proto jsme se v tomto případě vrátili k původnímu harmonogramu. Ještě však bude nutné doplnit zastaralý projekt tak, aby ho bylo možné soutěžit podle novelizovaného zákona o veřejných zakázkách. Žádné bubáky v tom pane Bernáte nehledejte.

Pilařova, Krásného, Mühlbergerova

Dalším územním celkem, který je vhodné opravit najednou, jsou zmíněné ulice  Pilařova, Krásného a Mühlbergerova, kde v původním harmonogramu byla pouze ulice Krásného. Kromě chybějícího vodoprávního povolení se bohužel při přípravě rekonstrukce vyskytla poměrně zásadní komplikace v podobě vlastnických vztahů na dotčených pozemcích. V současné době nejsem schopen říct, v jakém horizontu budou silnice opraveny a zda se to letos stihne. Spíše se obávám, že nestihne a velmi se tímto obyvatelům této lokality omlouvám. Pevně věřím, že jednání s vlastníky pozemků nebudou dlouhá.

Máchova, Dobrovského, Vošáhlíkova, Plzeňká a spojky Haškovy s Olbrachtovou

U těchto ulic se v současné době tvoří projektová dokumentace a vše bude záležet na rychlosti schvalovacího procesu. Možná ještě doplním, že se za PD podařila vysoutěžit výrazně nižší cena, než se kterou jsme počítali v zadání výběrového řízení. Pro daňového poplatníka tak aspoň nějaká dobrá zpráva.

Smetanova

Rekonstrukce druhé části Smetanovy ulice by měla začít 1. května.

Jak je patrno, projekt obnovy infrastruktury v Roztokách je poměrně komplikovaný proces, do kterého vstupuje mnoho aspektů. Projekty je nutné připravovat mnoho měsíců před plánovanou realizací stavby, proto jsem pověřil vedoucího odboru, aby v průběhu března prošli s úředníky celé město a připravili aktualizovaný harmonogram rekonstrukcí, respektive ho rozšířili o další ulice v pořadí.

Roman Jandík
místostarosta a předseda ODS Roztoky

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.