Roztocký Drsoň 2015

Dle mnoha tuzemských i zahraničních studií se fyzická kondice našich dětí postupně zhoršuje a s tím následně souvisejí i jejich špatné učební výsledky ve škole. Patrný je také pokles zájmu o přírodovědné předměty a u dětí navíc nyní spíše převažuje názor, že věda je nuda.

A právě proto se na základě našich zkušeností vědce a instruktora všestranného a zdravého pohybu zrodil nápad vytvořit takový vzdělávací zážitek, kde bychom v dětech vyvolali, prohloubili a propojili skutečný zájem o přírodní vědy se zdravým a maximálně všestranným fyzickým pohybem.

Této akci předcházela více než půlroční intenzivní příprava, kdy jsme vymýšleli konkrétní příběh, vědecké i fyzické výzvy tak, aby vše dohromady dávalo jednak smysl a zároveň bylo dostatečně zajímavé a náročné pro děti ve věku 6-12 let.

Dětí se sešlo přesně sedmatřicet a očividně se již velmi těšily na celou akci, zvláště když viděly všechny ty náročné výzvy, které na ně čekají. Celou akci jsme tedy zahájili krátkým videem, které účastníky vtáhlo rovnou do děje - nalezení tajemné truhly, ve které se nacházel příběh pěti živlů s podivnou mapou. Po bouřlivém souhlasu dětí nám pomoci tyto živly nalézt, jsme je rozdělili do pěti týmů. Každý tým dostal kopii mapy s lokací fyzických výzev i vědeckými stanovišti, která zastupovala jednotlivé elementy (oheň, voda, kov, dřevo a země).

Děti tak měly před sebou pět vědeckých stanovišť, kde se dozvěděly velice zajímavé informace o těchto prvcích. Na každém stanovišti pak musely, po předchozí ukázce zkušeným vědcem, také samy realizovat napínavé a poučné pokusy, které jim dále rozšířily jejich znalosti o daném živlu a ukázaly, jak zajímavá a poutavá dokáže věda být.

Ale k tomu, aby se k těmto vědeckým stanovištím dostaly, musely zvládnout náročné fyzické výzvy, které nesly taková jména jako „útěk z vězení", „útes odvahy“, „divoká řeka“, „opičí strom “ či „ďábelský kopec“. Jejich úkolem tak bylo se dostat na všechna vědecká stanoviště a získat zde nejen vzorky oněch elementů, ale i důležité indicie ke zvládnutí finálního úkolu, který jsme pro ně na konci přichystali. 

Samozřejmě musely týmy absolvovat i všechny fyzické výzvy. A aby to neměly tak lehké, musely s sebou nést „zraněného kamaráda", který se nesměl za žádných okolností jakkoli dotknout země či vody (záměrně neprozradíme, o co šlo, ať se mají i další děti na co těšit, ale nebojte, žádný kamarád během akce nepřišel k úhoně;-))  Příjemně nás překvapilo, s jakou houževnatostí a vytrvalostí se všechny děti vrhly do plnění i relativně těžkých výzev. Poté co děti shromáždily všechny potřebné indicie k vyřešení závěrečného úkolu, se sešly opět na základně, kde je čekalo krátké občerstvení a dále vědomostní kvíz, jenž měl prověřit získané znalosti. A právě tyto znalosti jim následně měly pomoci při vyřešení finálního úkolu, jehož se nakonec úplně všichni účastníci zhostili na jedničku s hvězdičkou. 

Všechny děti, skutečně všechny, prokázaly, že jsou odvážné, dokážou improvizovat, dokážou se učit i pod stresem a dokážou následně získané znalosti použít při řešení finálního úkolu. Právě proto jsme jim nakonec, jako ocenění jejich skvělého výkonu, připravili s pomocí kapalného dusíku „nejrychlejší zmrzlinu na světě“, která jim všem velmi chutnala.

V samém závěru jsme pak dětem rozdali diplomy, medaile a díky našim sponzorům i bohaté věcné ceny. Na konci tak byly děti špinavé a promočené od hlavy až k patě, ale s velkým úsměvem a nadšením by si celého Drsoně zopakovaly klidně znovu.

Nu a co vlastně Drsoň v našem pojetí je? To jsou takoví kluci či holky, kteří jsou fyzicky zdatní a mají i velkou touhu se vzdělávat a dozvědět zajímavé věci o světě kolem nás. Přesně dle principů řeckého systému kalokagathia, kde jde o celkovou harmonii mezi rozvojem těla a ducha.

Tento koncept výuky jak přírodních věd, tak i zdravého a všestranného pohybu jasně prokázal, že vše záleží pouze na způsobu, jakým děti získávají nové znalosti a dovednosti. A pokud je zvolen ten správný, pak i chemie, fyzika či fyzická zátěž může být velká zábava s cílem motivovat děti se dozvědět ještě více a samozřejmě se více a častěji hýbat... Protože jak na konci akce řekl nadšeně jeden účastník a čerstvý držitel titulu Roztocký Drsoň: „Tohle byla fakt daleko větší zábava než sedět u počítače a pařit s kamarády hry na počítači..." Nu a přesně o to nám šlo.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří nás podpořili jednak reklamními předměty, ale i osobně během samotných příprav této akce. Bez vás bychom tak skvělou akci nedokázali realizovat, a proto máte náš obrovský obdiv a poděkování.

   Městu Roztoky za zaštítění akce, finanční dotaci i úžasnou podporu během celé akce. Věřím, že jsme touto akcí založili novou tradici a Drsoňové budou (nejen) v Roztokách probíhat pravidelně. Zvláštní poděkování patří tajemníkovi úřadu Mgr. Jaroslavu Drdovi za zařízení odvozu odpadu, který jsme den předtím z areálu hřiště nasbírali a panu Sládkovi, vedoucímu technických služeb, za pomoc při realizaci celé akce.

   Letišti Václava Havla za finanční dotaci na tuto skvělou akci. Třicet sedm dětí vám moc děkuje.

   Firmě HeReT Consulting za četné konzultace a přípravu fyzických překážek. Děti si fyzické výzvy skutečně užily, a proto i vám patří náš velký dík.

   Firmě Thinlinmedia a skvělému kameramanovi a fotografovi Josefu Plíhalovi, který vše pečlivě dokumentoval, aby nám pomohl tuto akci následně představit světu. Klip se v současné době připravuje a bude již brzo dostupný na internetových stránkách bojovky.info.

   Firmě H-Triatlon za technickou podporu celé akce. Díky moc, Vláďo.

   Roztocké restauraci U školky za výborné občerstvení a nápoje.

   Firmě Stihl Štěpánek za reklamní předměty a osobní pomoc při realizaci akce.

   Firmě DHL - IT Services (Praha) za batohy pro vedoucí týmu a reklamní předměty.

   Pojišťovně Kooperativa za reklamní předměty, osobní pomoc při realizaci akce a smlouvu na pojištění celé akce.

   Firmě Canon za reklamní předměty, osobní pomoc při realizaci akce a vytištěné diplomy a mapy.

   Radce Plíhalové z Mateřské školky Žirafa za pěkné ceny pro účastníky akce.

   Webovému portálu Alík.cz za četné reklamní předměty a osobní pomoc při realizaci akce.

   Komerční bance za četné reklamní předměty a osobní pomoc při realizaci akce.

   Unicredit bance za četné reklamní předměty a osobní pomoc při realizaci akce.

   ... a mnoha dalším soukromým osobám, které nám ve svém volném čase pomohly jednak připravit celý areál a jednak i během akce. Neodvažujeme se konkrétně všechny jmenovat, abychom někoho nezapomněli, ale věříme, že víte, o kom všem hovoříme, že?

Jarda Kolcun a Michael Londesborough,
garanti akce Roztocký Drsoň 2015,
Equilibrium Education z. s.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.