Roztoky mají architekta

Budujeme, stavíme a opravujeme Roztoky v nebývalém rozsahu. Na tom se shodnou v zastupitelstvu ti, kdo „tlačí“ výstavbu silnic a opravu chodníků, i ti, kdo k téhle záslužné a potřebné věci chtějí ještě jakousi přidanou hodnotu, která do zahradního a ne úplně chudého města patří. Třeba záchranu historického dědictví, v našem případě vil, ještě upravenější zeleň, než máme dosud, prostory pro spolkovou činnost.

Shodli jsme se i na tom, že město potřebuje městského architekta. Co si od něho slibujeme? Měl by být například přirozeným partnerem (a často oponentem) stavitelům silnic a chodníků. To v tom smyslu, že bude umět říci, zda se zvolený materiál, postup, detail do Roztok , do konkrétní lokality hodí. Kromě technického uvažování od něj očekáváme smysl pro estetiku, pro detaily, které ve výsledku mohou ryze praktické dílo dotvářet. Měl by nám (zastupitelům, úředníkům radnice) umět poradit, jak to udělat, aby byl například nový vodní prvek ve starém parku instalován citlivě, s přístupem pro kočárky, aby použitý materiál byl solidní a provedení bytelné. Měl by být první, kdo upozorní na to, že budovaná silnice je sice bezchybná z technického hlediska, že ale opticky (nebo i fakticky) zužuje ulici, a optat se, zda by na jedné straně nebyl přece jen lepší chodník s umožněním parkovacích stání. Měl by umět navrhnout takové řešení, které bude přívětivější pro obyvatele a hezké na pohled. Zkrátka urbanista každým coulem...

Nedosti na tom. Od městského architekta si slibujeme to, že při klíčových jednáních s developery bude stát po boku městských vyjednavačů a vnášet do debaty své pohledy, náměty. Městský architekt bude přirozeným partnerem tvůrcům regulativů či územního plánu, zúčastní se některých jednání stavební komise, bezpochyby promluví tu a tam i do úmyslů jednotlivých občanů při výstavbě či rekonstrukci jejich domů.

Najít takového „od každého kousek" člověka není snadný úkol. Vedení města uvítalo, že se do výběrového řízení vypsaného tajemníkem úřadu přihlásilo šest uchazečů. Všem patří dík za zájem, vybrán mohl ale býti jen jeden. Přijali jsme pana Ing. arch. Tomáše Slavíka, (35), původem z Pardubic. Přesvědčil nás svým pohledem na veřejný prostor i jistou kritičností, kterou neváhal projevit vůči některým našim stavebním počinům .

Role roztockého architekta je nová, nevyzkoušená, troufnu si říci, že nemusí být vždy vděčná. Městská pokladna umožňuje angažmá odpovídající zhruba polovičnímu úvazku.

Přejme si, abych profesionál dosud nesvázaný s Roztokami a nezatížený znalostí místních poměrů svou roli zvládal a abychom za půl roku, za rok, až budeme jeho práci vyhodnocovat, mohli být spokojeni a shledali ji přínosnou pro naše město.

Tomáš Novotný
místostarosta Roztok

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.