Roztoky navštívila ministryně práce a sociálních věci

V pondělí 15. dubna na mé pozvání navštívila Roztoky ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Mullerová. V našem městě strávila více než čtyři hodiny, které byly nabité programem dotýkajícím se jejího rezortu.

Nejdříve jsme navštívili Husův sbor ČCH. Paní farářka Jarmila Kučerová paní ministryni představila bohatou sociální činnost sboru. Na té se významně podílejí pastorační asistentky. Stát tuto činnost finančně podporuje. Díky tomu a především díky osobnímu nasazení těchto pracovnic lze pokrýt i ty oblasti sociální práce, které systémově a tabulkově lze jen stěží nějak „zaškatulkovat“. Práce Husova sboru je v tomto neocenitelná.

Další zastávkou bylo roztocké kontaktní pracoviště úřadu práce. Paní ministryně se zajímala o podmínky, v jakých zaměstnankyně pracují, na jejich praktické zkušenosti s nástroji včetně těch softwarových, které jim stát dává k dispozici, na zkušenosti s přechodem na nový systém výplat dávek a na aktuální situaci zaměstnanosti v Roztokách i v regionu Praha-západ. Následovala rychlá prohlídka Levého Hradce s poutavým historickým výkladem místostarosty Boloňského.

Samozřejmě jsme nemohli vynechat návštěvu domu s pečovatelskou službou (DPS). Zde se paní ministryně seznámila s nabídkou služeb roztockým seniorům a s podmínkami, v jakých žijí obyvatelé DPS. Paní ministryně ocenila jak kvalitu nabízených sociálních služeb roztockým seniorům, tak vysokou úroveň bydlení v DPS. Závěrečnou hodinu strávila paní ministryně veřejnou besedou s roztockými občany. Hlavním tématem diskuse se stala především důchodová reforma a její druhý pilíř, jeho výhodnost i možnosti, jak by mohl být celý systém pozitivně upraven. Došlo i na další témata, ale poněkud překvapivě nepadlo ani slovo o v poslední době tolik diskutované sKartě. Nutno podotknout, že vzhledem k tolik kritizovaným minulým krokům ministerstva práce a sociálních věcí, jsem očekával diskusi vyostřenější a návštěvu občanů početnější.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na organizaci této návštěvy spolupodíleli.

Jan Jakob
starosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Návštěva ze Skawiny | Stanislav Boloňský
Návštěva ve Skawině | Stanislav Boloňský
Co přináší Odraz č. 5? | Ladislav Kantor
Pro táty, nebo pro mámy? | Eva Frindtová

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.