Roztoky proti totalitě

je název útlé knihy historika Jiřího Plachého, kterou s podporou města Roztoky vydalo v červnu 2016 nakladatelství Svět křídel. Stručnou anotaci knihy shrnuje její podtitul "Občané Roztok perzekvovaní komunistickým režimem po únoru 1948". Jde vůbec o první publikaci, která se temným obdobím padesátých let v našem městě (v širším kontextu) zabývá. Kniha je výsledkem zejména vlastní badatelské činnosti autora, a je to tedy dvojnásobně cenný titul. Je to zacelení dalšího bílého místa v novodobé historii našeho města a jeho obyvatel.

Po únorovém převratu došlo k prudkému zvratu poměrů směrem ke sovětskému stalinismu s rychlostí, která všechny zaskočila. Po abdikaci prezidenta Beneše padla poslední překážka, a tak tajná policie rozpoutala novodobý hon na čarodějnice, jehož obětí byli nejen političtí oponenti, ale často i obyčejní lidé bez politických ambicí. Řadu procesů si policie vyfabulovala jen proto, aby mohla potvrdit politickou tezi o "ohrožení republiky" a také prokázat svou vlastní potřebnost.

Již zkraje roku 1949 proběhla v Roztokách první vlna zatýkání, jehož obětí byli zejména místní funkcionáři lidové a národně socialistické strany, kteří byli posléze souzeni v rámci zinscenovaného procesu s tzv. protistátní skupinou Česká legie. Tu měli, podle falešné interpretace StB, založit před svým útěkem do zahraničí mjr. Viktor Kašlík a Viktor Vlášek. V rychlém sledu pak následovaly další represe, např. proces s názvem SOCHA, který postihl zejména osoby spojené s tímto úspěšným útěkem na západ. V něm byla např. odsouzena sestra V. Kašlíka Miluše za vlastizradu a vyzvědačství k 18 letům žaláře (z toho si odseděla 10 let). Dále byla "odhalena" a souzena skupina ZVON, která měla připravovat protikomunistický převrat. Počátkem 50. let následovaly další politické procesy, v nichž bylo odsouzeno několik občanů Roztok, např. i podnikatel Václav Kaňkura, majitel tzv. "zámečku" v Tichém údolí (čp. 10), který mu byl pochopitelně zkonfiskován. Jeden konkrétní osud podrobněji přiblížil čtenářům Odrazu J. Plachý v červnovém čísle v článku Karel Schwarz a další - roztočtí občané proti totalitě. Tento údajný člen protistátní skupiny vyfasoval 25 let odnětí svobody v procesu, kde dokonce padl pro vůdce skupiny trest smrti. Předčasnou smrtí vlastně skončil i odsouzený Ing. K. Schwarz, neboť nedlouho po nástupu trestu ve věznici zemřel.

Roztoky proti totalitě je čtení velmi zajímavé a mohu ho doporučit všem, jimž regionální historie není lhostejná a chtějí se na základě nově zveřejněných dokumentů něco dozvědět o šílené poúnorové atmosféře v české společnosti, a to prostřednictvím životních příběhů lidí, které semlela totalitní mašinérie. Nejtragičtější na těchto zničených životech je to, že šlo vesměs o vykonstruované procesy na základě křivých obvinění -s lidmi, kteří se ničeho trestně protiprávního nedopustili, snad kromě toho, že v soukromí nadávali na režim. Z tohoto pohledu by bylo možná přesnější, kdyby byl název knihy uveden v uvozovkách, protože o žádný odboj v pravém slova smyslu nešlo. Nepadl jediný výstřel, zřejmě ani facka. O to jsou osudy obětí intrik Státní bezpečnosti a zvůle deformovaného soudního systému smutnější.

Stanislav Boloňský

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Výročí roku 2017 | Stanislav Boloňský
Malá velká auta | Marcela Uhlíková
Městská knihovna informuje | Michal Špaček

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.