Rušné předjaří

Příroda se zanedlouho začne probouzet ze zimního útlumu. To život v Roztokách žádný zimní spánek nezná, naopak je tu docela rušno.

Především zdárně proběhl další ročník proslulého masopustního veselí, které má v Roztokách mnohaletou tradici a které je vzorem pro další a další obce i města, kde se tento pradávný zvyk postupně obnovuje a rozšiřuje. 

Viditelnou přeměnou prochází centrum města v oblasti ulice Jana Palacha. Před chystanou celkovou rekonstrukcí komunikace bylo zahájeno kácení přestárlých a nemocných javorů. Vyhnilé dutiny pořezaných kmenů i zbyvších pařezů dokládají, že stav stromořadí opravdu vyžadoval radikální zásah. Zároveň se otevírají nové pohledy na druhý nejdelší roztocký bulvár, které slibují, že až proběhne rekonstrukce celé ulice a dosazení nových stromů, získají Roztoky další pěkné místo.

Rušno je také okolo jiné roztocké, či spíše žalovské lokality. Jedná se o nevyužitý areál bývalé cihelny, později u OSPAPu a ještě později Barumu, který si pro svůj chystaný projekt vyhlédl známý developer. Pochopitelně ke značné nelibosti řady místních občanů.

Všem těmto událostem se věnuje číslo Odrazu, které právě držíte v ruce, nebo - ti progresivnější - pročítáte na internetu. 

Samozřejmě ale nejenom jim - uvnitř čísla naleznete i další obvyklé rubriky. Upozornil bych především na historický popis vývoje vztahů mezi Žalovem a Roztokami, který sestavil Stanislav Boloňský.

Nechybějí ani obvyklé pozvánky na celou řadu kulturních, společenských i vzdělávacích akcí, které dokazují, že předjaří v Roztokách je možná všelijaké, ale ospalé určitě ne.

Kromě příjemného čtení přejeme našim čtenářům také spokojené prožití velikonočních svátků a slunečný začátek jara.

Jaroslav Drda

Po uzávěrce:

Dle sdělení ROPIDu bude od 7. 4. 2015 přemístěna výstupní zastávka linek 340 a 350 na Vítězném náměstí na ul. Evropskou do místa nynější nástupní zastávky, a ta bude posunuta cca o 25 metrů po směru jízdy. Nelze vyloučit, že dojde i k drobným korekcím jízdních řádů, o nichž se však rozhodovalo v době, kdy toto číslo Odrazu již bylo v tisku. Sledujte městské webové stránky, kde bude informace umístěna, jakmile ji dostaneme.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.