Satisfakce

Městská čistírna odpadních vod. Důmyslné a funkční zařízení, které úspěšně přispívá k čistotě vody ve Vltavě. Funguje již 10 let a uvažuje se o její intenzifikaci (Odraz č. 10/2012, str. 8).

Její první rekonstrukce před cca 15 lety stála město 8 milionů Kč a moc se nepovedla. Investice „vyšuměla“ téměř naprázdno a kritický stav bez perspektivy trval. Před cca 13 lety tedy město rozhodlo o další rekonstrukci. Vzhledem k místním podmínkám (m. j. prostorově omezený areál) byla zvolena progresivní a moderní technologie čistírna typu „šachta“. Exkurze osvícených zástupců města do Vlašimi, kde vybraný typ čistírny fungoval, pomohla o záměru rozhodnout kladně.

Investice byla rozpočtem projektu vyčíslena na cca 100 milionů Kč. Hromobití, pohroma, vláčení tiskem a pomluvy se snesly na hlavy příznivců a zastánců jedině možného řešení. Tehdejšího p. starosty Štiftera, který sloužil hrdinně jako „hromosvod“, jsem se zastal na stránkách Odrazu populárně stylizovaným článkem. Ten záměr zdůvodňoval a podporoval. V osobním rozhovoru mi pan starosta později poděkoval s dodatkem, že byl od svých kritiků nařčen, že si u mne článek objednal.

Rekonstrukce byla stavebně náročná. Vykutat v náročných geologických podmínkách na břehu Vltavy 60 m hlubokou technologickou šachtu nebylo zas tak jednoduché. Stavba však nakonec prošla úspěšně obdobím menších technických „nemocí“, přečkala povodeň v roce 2002, byly vyřešeny i komplikace s odpadními vodami ze závodu. Rekonstruovaná čistírna se rozjela a „začala šetřit“.

Umožnila projekt další rozsáhlé bytové výstavby v Roztokách, zachránila ekologii Tichého údolí umožněním stavby stoky ze starého Suchdola a napojení Únětic. Vyčištěná voda splnila velmi náročné požadavky pro vypouštění do řeky. Za „zbytkové znečištění“ vody vypouštěné do řeky se platí správci toku (Povodí Vltavy) nemalé úplaty, úměrné kromě množství i zbytkům chemie a nečistot.

Ekonomické hodnocení stavby ani provozu čistírny neznám.

Ekologický přínos nelze v penězích vyjádřit.

Jan Přibyl

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.