Schválený rozpočet města na rok 2014

V minulém Odrazu jsem informoval občany našeho města o základních parametrech návrhu rozpočtu na rok 2014, který byl Zastupitelstvem města finálně schválen 18. 12. 2013. Oproti návrhu rady provedlo Zastupitelstvo pouze kosmetické úpravy vyplývající zejména ze znalosti novějších dat čerpání rozpočtu za měsíc listopad.

Myslím si, že pro občany může být užitečné, budou-li vědět, kolik za jednotlivé služby ze svých daní vlastně platí. Vezmeme-li v potaz pouze běžné příjmy bez dotací, pak každý občan dotuje město částkou přibližně 13 500 Kč za rok.

Rozpočet 2014

Příjmy i výdaje rozpočtu města na rok 2014 jsou plánovány ve výši 194,6 mil. Kč. Tento poměrně razantní nárůst oproti minulému roku je dán zejména zapojením úspor z minulých let na účtu města (58,6 mil. Kč) a částí nedočerpané dotace na školu (19,5 mil. Kč). Příjmy běžného roku jsou samozřejmě nižší. Na straně výdajů jde o často proklamovanou dostavbu školy (49,1 mil. Kč) a investice do vodohospodářské infrastruktury (25,4 mil. Kč), které měly být částečně realizovány již v roce 2013, takže se finanční prostředky pouze přesouvají do nového rozpočtu. Jedná se o výstavbu kanalizace na Žalově a v ulici Třebízského, dalších 7 mil. Kč bude stát oprava vodojemu.

Velmi výrazná částka by měla být investována do silnic a chodníků – konkrétně 19,6 mil. Kč a dalších 15,5 mil. Kč je připraveno v rezervě, která bude uvolněna v případě bezproblémového čerpání dotace na školu. Rekonstrukce bude dokončena v ulici Vošahlíkova a Dobrovského. Nový povrch by měly dostat ulice Máchova a část ulice Nad Vinicemi, Plzeňská, Zeyerova, Na Valech, Wolkerovo, Pod Řivnáčem a Šaldova. Rezerva je určena na ulice Jana Palacha, Puchmajerova, Sedláčkova nebo Vidimova.

Schopnost vyjmenované investice realizovat bude závislá na bezproblémovém dokončení rozpracovaných projektů a stavebním řízení, které nemůžeme zcela ovlivnit. Proto jsou projektově rozpracovávány i další komunikace, které nebudu prozatím specifikovat.

Z dalších položek rozpočtu někoho možná zaujalo, že město má na příjmové stránce v rozpočtu částku 2,8 mil. Kč z pronájmu bytů, nicméně je třeba si uvědomit, že ve výdajích se tato položka zrcadlí částkou 2,55 mil. Kč, tudíž výnosnost není až tak zásadní, jak by se mohlo zdát na první pohled některým lidem zastávajícím se vlastnictví obecních bytů. Kdyby město byty prodalo a utržené finanční prostředky uložilo na termínový účet, tak by výnos byl jistě vyšší.

Kompletní položkový rozpočet naleznete na stránkách města a v případě dotazů mi můžete napsat na email: jandik@roztoky.cz. Závěrem mi ještě prosím dovolte popřát všem úspěšný vstup do nového roku – za ODS pochopitelné pravou nohou.

Ing. Roman Jandík
místostarosta města za ODS

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.