Setkání k projektu sv. Ludmila

Projekt Svatá Ludmila 1100 let se pomalu rozrůstá, po krůčkách zjišťuje, kam až jej téma sv. Ludmily a jejího kultu může zavést a jak rozmanitý a rozsáhlý potenciál se v něm skrývá. A tento potenciál se již nyní zdá velmi široký. I pokud vybereme pouhé střípky se svatoludmilskou tematikou, objeví se zajímavá fakta. Například jediné dva katolické chrámy, které byly po roce 1989 v Čechách postaveny a zasvěceny sv. Ludmile, nevznikly na území středních Čech, které je se sv. Ludmilou tolik spojováno, ale na Moravě, konkrétně v obci Suchá Loz a Horní Libochová. Další pozoruhodností je sledování vývoje rozrodu, tedy potomků sv. Ludmily až do dnešních dní a tedy i do dnešní společnosti. Detailně se do rozrodu sv. Ludmily a knížete Bořivoje můžete začíst na našich internetových stránkách. A perličkou ze zcela jiného oboru je planetka s katalogovým číslem 675, která se nazývá Ludmilla. Možná právě doba jejího objevení ovlivnila její jméno. Rok 1908 spadá do jedné z vln zvýšeného zájmu o kněžnu Ludmilu.

Ohlas života a tradice sv. Ludmily lze tedy nalézt opravdu v mnoha tématech. Aby se však projekt neomezil na pouhé střípky, je třeba společných setkání lidí, kterým je téma sv. Ludmily blízké, které oslovuje nebo kteří ho mohou obohatit. A právě hlavním takovým setkáním k projektu Svatá Ludmila 1100 let je tento rok úvodní setkání u kulatého stolu "Světice a kněžna Ludmila: Lokalita - region - svět". Cílem kulatých stolů je setkání vědeckých odborníků, duchovních, ale především také obyvatel regionu, kteří se o sv. Ludmilu zajímají. Setkání by mělo navzájem účastníky obohatit a ukázat, jak lze na první známou kněžnu pohlížet.

Setkání u kulatého stolu se uskuteční 2. 6. 2016 od 13.30 v sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci. Všichni příznivci sv. Ludmily jsou srdečně zváni. 

Marie Opatrná

www.svataludmila.cz

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.