Šikana pana T. Š. v Roztokách

Možná někteří z vás zaznamenali v minulém Odrazu krátkou noticku, že zářijové zastupitelstvo občanovi T. Š. zamítlo udělit věcné břemeno na vodovodní šachtu, kterou potřebuje k projektu svého domu. Kdo to může být ten tajemný pan T. Š. a čím tak zásadním se provinil!? Pro někoho může být článek o nějaké vodovodní šachtě naprosto nezajímavou, nudnou a marginální věcí - možná pro většinu čtenářů. Jenomže v tomto článku nejde vůbec o žádnou šachtu, ale o poměrně zásadní věc - chování některých roztockých zastupitelů, které hraničí s politickou a úřední šikanou.

Podstata sporu je zcela banální, vodovodní šachta ve vlastnictví pana T. Š., která byla vybudována ještě v dobách komunismu, neleží na pozemku stavebníka, ale při zaměření se ukázalo, že leží několik desítek centimetrů na městském pozemku. Stavební úřad tudíž majitele vyzval, aby doložil právní titul užívání. Jinými slovy mu doporučil, aby požádal město o odkup tohoto jinak nepoužitelného kousku stráně u silnice nebo požádal o trvalý zábor (cca 1,5 m2), což stavebník udělal na jaře tohoto roku. Ani ve snu by mě tehdy nenapadlo, že by s tím někdo mohl mít problém, protože obdobná břemena schvaluje zastupitelstvo zcela běžně bez jakýchkoliv průtahů. To by ale nesmělo jít o pana T. Š., který měl tolik odvahy a drzosti, že si dovolil několikrát veřejně kritizovat svolutné roztocké zastupitele za jejich hloupost. Zastupitelé panu T. Š. de facto vzkázali - chceš-li stavět, tak vynalož několik desítek tisíc na změnu projektu a všechna razítka, a postav si úplně stejnou šachtu, kterou už máš, o půl metru vedle.

Hlavním kritikem v této věci byla zastupitelka Vavřínová, současně jednající za lobbistické občanské sdružení Architektura a krajina. Občanské sdružení Architektura a krajina je totiž zároveň účastníkem stavebního řízení ve věci pana T. Š., a je tedy ve střetu zájmů. Dle jednacího řádu Zastupitelstva města Roztoky (článek 6, bod 4) je každý zastupitel povinen střet zájmů před projednáním bodu oznámit, což pí Vavřínová neučinila ani na jednom jednání zastupitelstva. Naopak svým vystupováním a uvedením zavádějících informací ohledně nutnosti uložení vodovodní šachty na pozemku stavebníka ovlivnila ostatní zastupitele. Dalším zastupitelem, který neumí oddělovat osobní rovinu od profesionálního jednání, je pan Novotný, který ve věci pana T. Š. tradičně neovládá své emoce a neměl by tedy být vůbec zastupitelem. Jestli jste do této doby neuhodli, kdo to může být ten tajemný pan T. Š., pak vězte, že je to doktor Tomáš Šalamon.

Roman Jandík
místostarosta města za ODS

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Kocourkov | Olga Vavřínová
Mít, či nemít školní pavilon? | Stanislav Boloňský

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.