Škola kompetentně

V posledním a předvolebním Odraze se pan starosta vytasil s peckou - další nová škola a tentokrát na Žalově. Pár obrázků, jeden odstavec. Čekal jsem napnutý jak kšandy na materiály na zastupitelstvo města, abych se dozvěděl víc, protože jsem o tomto projektu nikdy neslyšel, i když chodím téměř na každou městskou radu coby tiše poslouchající předseda finančního výboru. Prošel jsem i všechna letošní usnesení a nikde nic.

Na jednání zastupitelstva se škola skutečně probírala v několika bodech, ale kvalita materiálů a příprava ve mně vzbuzuje pouze obavy z další průšvihové investice. Tentokrát jde ovšem o desítky milionů korun. Mám stále větší obavy, že trio Jakob, Šlancarová, Novotný na vedení města prostě nestačí. Ať se na mě pánové a dáma z radnice nezlobí, ale z pár obrázků a několika odstavců se nedá dedukovat skoro nic a zastupitelé jsou za své hlasování hmotně odpovědní, proto mají nárok na kvalitní dokumenty. Vzpomínám si, že když jsme řešili školu pár let zpátky, když jsem byl ještě členem rady města, tak jsme školu probírali skoro na každém jednání. Debaty byly veřejné, zapojovala se škola, odborné komise města, občané i zastupitelé. Nejvíc se řešilo financování. Peníze asi problém nejsou, protože s "ekonomickou rozvahou" si pan starosta opravdu hlavu moc nelámal. Chápu, že škola spěchá, ale takto to skutečně dělat nelze. Abych pouze nekritizoval, tak dávám návod, jak se dobrat ke správnému řešení:

1. Určeme si, jakou školu chceme a jakou potřebujeme

Na jednání ZM jsem kritizoval, že součástí materiálu nejsou žádné studie, zejména demografické. Na toto jsem částečně odpověď dostal, tedy demografická studie existuje, ale je stará a v mezičase se v Roztokách mnohé změnilo, takže osobně jsem jistotu, že Roztoky potřebují zrovna osm tříd, nezískal. Mimochodem - jakých tříd?

2.    Vytvořme varianty umístění budovy

Abychom došli k nejlepšímu řešení, je třeba eliminovat všechna ostatní. Bohužel management radnice o alternativách vůbec nepřemýšlel. Padlo, že žádný jiný developer městu vstříc nevyšel, takže proto se věc řeší s Trigemou na Žalově. Abychom ověřili toto tvrzení, tak jsme s kolegou zastupitelem Matasem oslovili dopisem všechny potenciální developery s dotazem, zda osloveni byli a o prodeji pozemku by uvažovali. Na odpovědi čekáme. Netvrdím, že umístění na Žalově v lokalitě bývalé cihelny je špatné, ale možná jsou i lepší řešení. Měla by o nich probíhat odborná debata - nikoli jen v koaličním kroužku u piva.

3.    Řešme financování

Když vím, jakou školu a kde chci, tak je nutné k úspěchu zajistit peníze. Hrůzu jsem dostal ze sdělení, že financování se neřešilo proto, že se možnosti vlastně stále mění. Moje představa by byl komplexní materiál, který by popisoval všechny možné dotační možnosti - koneckonců, od toho máme na radnici taky placenou místostarostku Šlancarovou, která má dotace řešit Dále je nutné popsat, kolik peněz může vydat město a jaké jsou aktuálně úrokové sazby, kdyby město peníze nemělo a dotace nebyly. Případně další možnosti financování a jejich dopady.

4.    Harmonogram prací

Než se do něčeho pustím, je třeba si připravit časový otisk prací, tvorby projektové dokumentace a výběrových řízení. Nic z toho samozřejmě není.

5.    Veřejná diskuse

Jak už zaznělo, bez připomínkového řízení napříč politickým spektrem a veřejností není možné takto významné projekty realizovat.

6.    Odpovědnost

Bylo by fajn veřejně deklarovat, kdo za investici nese odpovědnost - jak politickou, tak kdo bude projektovým manažerem z řad úředníků.

Až poté mohou následovat jednotlivé projektové a stavební práce. V minulém Odraze také nezazněla poměrně podstatná informace, že Trigema svůj záměr nezměnila jen tak pro nic za nic. Za 20 milionů korun prodá městu 7,5 tisíce m2 pozemku na školu a město vydá výjimku ze stavební uzávěry a změní regulační plán Horního Žalova tak, aby se na pozemky Trigemy nevztahoval. Osobně bych tři budoucí VTP také blokovat nechtěl, nicméně regulační plán neslouží jen jako nátlaková akce na developery. Regulační plán s plánovací smlouvou upravuje vztahy v dopravě, řeší sítě a přesně definuje mantinely projektu. Nemusí se samozřejmě používat vždy, ale tento projekt již svou velikostí přesahuje rámec běžných staveb a ovlivňuje zásadně okolní obyvatele. Proto považuji přijaté „memorandum" za nicotný dokument, který navíc není právně závazný. Školní okénko bude v Odrazu pravděpodobně častěji než dříve.

Roman Jandík
předseda ODS Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Jako můry za světlem | Roman Jandík
Škola u školy | Roman Jandík
Přes překážky | Jaroslav Huk
Žalovský školní pramen | Roman Jandík

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.