Školky v Roztokách

V reakci na článek Šárky Urbanovské v minulém čísle jsem zaznamenal, ať už v internetové diskusi, či v osobních rozhovorech občanů, mnoho dalších podnětů k přijímání dětí do MŠ i ke způsobu vybírání příspěvků na akce a aktivity MŠ. Většina negativních informací se týkala školky v ulici Spěšného. Domnívám se, že by bylo v zájmu občanů stávající situaci prošetřit a dát veřejnosti jasné stanovisko, zda praxe přijímání dětí (ať už v řádném zápisu, nebo průběhu školního roku) a financování jejich aktivit ve školce (údajná absence dokladů na peníze, chybějící vyúčtování a rozúčtováni na konkrétní děti atd.) je v pořádku, či jaká jsou pochybení a jaká má být jejich náprava. Je otázkou, do kompetence jakého orgánu patří taková kontrola, zda by ji měl provádět kontrolní výbor, finanční výbor (alespoň tu část, která se týká vybírání finančních prostředků a jejich rozúčtování), nebo školská komise, nebo jejich společná kontrolní skupina. Jestli se snad místní orgány považují za nekompetentní, pak by mohla kontrolu provádět školní inspekce. Rozhodně by měl být výsledek tohoto šetření zveřejněn i v Odrazu, aby se buď rozptýlily pochybnosti, nebo naopak aby byla vidět nápravná opatření z kontroly vyvozená.

V souvislosti s rozdílnými přijímacími podmínkami v jedné školce se nabízí ještě možnost oživení úvah o sloučení všech MŠ v Roztokách do jedné organizační složky, což by zajistilo rovnost v přijímacím řízení (zápisu) a sjednocení kritérii pro přijetí, byť toto řešení o sobě není ani jednoduché a podle mého názoru ani nejlepší

Stanislav Čáslavka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.