Školní náměstí - Potěmkinova vesnice

V roce 2012 proběhla oprava komunikací na Školním náměstí a byly osazeny obrubníky u chodníků a ve střední části náměstí u parku. Na posledním jednání zastupitelstva se zastupitelé konečně asi po třech měsících dostali k projednávání zpráv z kontrolního výboru, kdy jedna kontrola se týkala i Školního náměstí. Z kontroly plyne, že náklady na opravu Školního náměstí v roce 2012, tedy náklady na ty obrubníky a opravu komunikací, překročily uzavřenou smlouvu o více než 700 tisíc korun. Na překročení smluvní ceny, která byla ve výši 315 tisíc korun, nebyly dohledány doklady o uzavření dodatku smlouvy ani o schválení víceprací. Inu, stalo se. Ovšem o hospodárně vynaložených prostředcích z rozpočtu města, tedy peněz nás všech, to asi není.

O to pikantnější se jeví další revitalizace školního náměstí v roce 2013, kdy ty obrubníky u chodníků byly odstraněny a nahrazeny novými, chodníky byly nově zadlážděny a v roce 2012 opravené komunikace byly opraveny ještě lépe. Kolik stála tato fáze, snad zjistí kontrolní výbor možná ještě v tomto roce.

Při projednávání této podivné investice jsme se dozvěděli, že rada města požadovala standardy obrubníků, které nebyly v pořádku, ale ty špatně osazené obrubníky se dají použít jinde, a že radní k takovému rozhodnutí mají mandát. Přiznávám, že někteří z nás byli takovým vysvětlením natolik konsternovaní, že dotaz, zda rada též ke své újmě ty vícenáklady zaplatí, nepadl. Tato salámová metoda oprav Školního náměstí má svůj důvod.

V minulém volebním období bylo vydáno územní rozhodnutí na revitalizaci Školního náměstí. V rámci tohoto projektu byly řešeny komunikace, chodníky, parkování, park, výměna vodovodních přípojek a řešení kanalizace splaškové i dešťové. V rámci tohoto projektu bylo výpočty prokázáno, že kvůli změně odtokových poměrů, který je dán novým povrchem komunikací, je nutné v části Školního náměstí zvětšit profil splaškové kanalizace a dešťové vody řešit převážně vsakováním.

Jednoduše řečeno, když budou provedeny nové povrchy komunikací, dešťová voda rychleji odteče do splaškové kanalizace, čímž bude neúměrně zatížena páteřní kanalizační stoka v Jungmannově ulici a následně hlavní páteřní stoka v Kroupce. Vzhledem ke komplikacím s prokazováním možnosti vsakování dešťových vod na Školním náměstí se v minulém volebním období nestihlo dosáhnout vodoprávního rozhodnutí.

Novému vedení města je tato problematika zcela cizí. Proč měnit na Školním náměstí profil stávající kanalizace a řešit odtok dešťových vod? Je to drahé a všechny to bude obtěžovat. Daleko jednodušší je opravovat a opravovat. Koneckonců, Školní náměstí nyní opravdu vypadá podstatně lépe než dříve a za to jsou samozřejmě body v komunálních volbách.

Olga Vavřínová
zastupitelka za DOST

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Dělají si co chtějí. Ale

Dělají si co chtějí. Ale volby jsou blízko.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.