Školní okénko

Je konec srpna a všichni zaměstnanci finišují s přípravou školy na začátek školního roku - uklízíme, vyzdobujeme třídy, připravujeme veškerou dokumentaci. Mnoho pracovníků školy, zejména pan školník Martin Procházka, odvedlo obrovský kus práce už o prázdninách.

V budově na Školním náměstí probíhalo totiž najednou několik druhů stavebních prací - dřevěná přístavba, výměna oken, výměna vchodových dveří, broušení a lakování parket, malování sboroven a učeben aj. Teď je vše uvnitř budovy uklizeno, tabule jsou nainstalovány, nábytek na svém místě. Nové dvě učebny jsou krásně světlé, moderní - s dřevěnými trámy a světlíky vypadají stropy zajímavě. Někteří z nás měli obavy z velikosti těchto tříd, ale učebny mají všechny potřebné náležitosti a plochou jsou dokonce o něco větší než v žalovské budově. Je to opravdu dar na poslední chvíli, nezbytnost výstavby byla potvrzena zápisem více než 100 dětí do první třídy v lednu 2012 a jsme rádi, že vedení města udělalo první krok k zabezpečení povinné školní docházky v Roztokách, tím druhým krokem bude velká dostavba školy s tělocvičnou.

Ve školním roce 2012/2013 máme opět vyšší počet tříd - z 24 na 26 tříd - 19 v budově na Školním náměstí, 7 v budově v Žalově; celkem cca 590 žáků, 56 pedagogických a 18 nepedagogických zaměstnanců. Na prvním stupni máme 18 tříd, na druhém 8.

Škola nabízí volitelné předměty pro žáky II. stupně: informatiku, jazyk španělský a německý, konverzaci v anglickém jazyce, sportovní hry. Široká je nabídka kroužků - například keramika, sportovní hry, pohybové hry, florbal, základy gymnastiky, angličtina pro žáky 1. a 2. třídy, výtvarný kroužek pro 2. stupeň, umělecko-řemeslný kroužek, trampolína, základy francouzštiny, šachový kroužek, příprava na střední školu - český jazyk, matematika. Rozsáhlou činnost má škola v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami -jsou to např. nadané děti, nebo děti s poruchami učení.

Vedení školy přeje všem žákům hodně energie a zvídavosti po vědomostech, učitelům kreativitu a nadšení z práce, rodičům trpělivost a pochopení.

(redakčně kráceno)

Alena Gabalová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Alena Gabalová
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Evropské projekty na ZŠ Roztoky | Silvia Jirásková
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.