Školní okénko

Vážení rodiče,

v tomto informačním okénku ze života naší školy bychom Vás chtěli seznámit s některými zajímavými exkurzemi a akcemi, které jsme v uplynulém měsíci podnikli nebo podnikáme opakovaně již delší dobu. Berme to tedy hlavně jako informaci pro rodiče našich budoucích prvňáčků, aby si nemysleli, že pořád jenom sedíme ve škole. Prostě, jak se pěkně v jednom českém filmu říká: “...ať víš, do čeho jdeš.“

Heslo o spojování teorie s praxí si jistě každý lehce vybaví i ze svých zkušeností, kdy chodil do školy i začínal pracovat, a my starší učitelé jako první, co jsme na pedagogické fakultě vždy slyšeli. Začala bych asi každoročním kurzem plavání na I. stupni ZŠ, který utužuje sportovního ducha v těle i zoceluje zdraví a vůbec celou „tělesnou schránku“ člověka. Kéž by přispělo i k tomu, aby ty naše děti svým životem také plynule a bez nehod proplouvaly. To, že některé děti se v hodinách vlastivědy či výchovy k občanství hrdě hlásí k tomu, že doma třídí odpad z domácnosti, je také chvályhodné a my tajně doufáme, že k tomu přispěla i naše ekologická výchova v dlouhodobém školním projektu o třídění odpadu a různé eko-soutěže, do kterých každoročně přispíváme svými eko-obrázky a eko-pohádkami, ale především sběrem starého papíru, baterií či starých mobilů (ty nové bych nejraději sbírala i při běžném vyučování některým dětem, které bez láskyplného pohledu na mobil nejsou schopné snad ani dýchat). Právě od počátku dubna je i letos vyhlášena výtvarná soutěž k recyklaci - snad uspějeme. A aby děti viděly, jak se čistí voda v naší roztocké čistírně, zašly se na ni podívat osobně. Naše páté třídy zase v době, kdy jsme si připomínali blížící se výročí atentátu na R. Heydricha, navštívily Terezín, aby si mohly porovnat znalosti z učebnic a televize s vlastním prožitkem.

Svou jazykovou vybavenost si opět budou moci naši žáci procvičit s kamarády z Polska a Slovenska, s jejichž dvěma školami spolupracujeme a „kamarádíme se“. Letos v květnu přijedou děti k nám do Roztok a budou spolu s našimi sdílet i jejich rodiny, ve kterých budou ubytovány. Žáci 2. stupně se zase chystají procvičit svou angličtinu přímo v Anglii na červnovém týdenním pobytu spojeném s třemi dny výuky. Malou průpravu již někteří měli v březnu, kdy si šli popovídat na PF v Praze s americkými studenty. Tolik tedy malá ukázka z praxe. Hezké počtení přeje

Věra Zelenková

Naši žáci na návštěvě u amerických studentů na VŠ

V pondělí 25. března jsme si dali sraz na nádraží před osmou hodinou a jeli jsme na Vyšehrad na detašované pracoviště Pedagogické fakulty. Na fakultě na nás dýchla příjemná atmosféra staré budovy s dřevěným schodištěm a starožitnými lustry. Zde jsme strávili dvě příjemné vyučovací hodiny s 19 americkými studenty, kteří jsou zde na jeden semestr. Po počátečních obavách a ostychu se komunikace opravdu rozproudila. Byli jsme rozděleni do dvojic a každá dvojice plnila rozdílné úkoly. Někteří z nás procházeli pasovou kontrolou, jiní museli oznámit policii krádež; další si objednávali jídlo v restauraci; zařizovali jsme si letní dovolenou v zahraničí apod. Američtí studenti si zapisovali odpovědi v češtině a my v angličtině. Paní profesorky si pro nás připravily více zábavných činností, každý z nás dostal svou kopii s otázkami k jednotlivým úkolům a tam si doplňoval své informace, přecházeli jsme do dalších učeben a seznamovali se vzájemně se všemi studenty, kteří jsou z rozdílných států USA. Co naši žáci zjistili? Z rozhovorů, které jsem měla možnost slyšet, mi připadlo, že jsou si mladí lidé po celém světě blízcí. Rádi poslouchají stejné zpěváky a skupiny, děvčata poslouchají Justina Biebera a kluci vědí, kdo to byl Kurt Cobain, sledují stejné filmy, sitco-my apod. a „Amíkům“ chutná české pivo. Na závěr bych srdečně chtěla poděkovat za toto pozvání paní profesorce Petře Jiráskové, (bydlí na Solníkách - pozn. autora), příprava materiálů pro studenty byla ze strany paní profesorky a její kolegyně na jedničku s hvězdičkou. Děkujeme a těšíme se v dubnu na Vás v Roztokách.

M. Černá, tř. uč. 8. A

Velikonoce s Rumcajsem

V březnu - Měsíci knihy - byla na naší škole vyhlášena velikonoční čtenářská vědomostní soutěž pro žáky 1. a 2. ročníků. Žáci odpovídali na otázky z pohádek od Václava

Čtvrtka - Rumcajs, Manka a Cipísek. Nejlepší žáci byli odměněni. Výherců bylo v tomto roce celkem 22. Absolutními vítězi s maximálním počtem získaných bodů se stali E. Adamczyková (1.B), R. Bunc (1.B), V. Bureš (2.B), A. Kaulerová (2.C), V. Pász-tor (1.B) a R. Šlossarová (1.C). Všem děkujeme za tak hojnou účast v soutěži.

O. Janoušková, I. Bártová

ČNB a 3.B

V České národní bance bylo krásně, moc se nám tam líbilo. Sice nám počasí moc nepřálo, ale co, vždyť jsme byli vlastně uvnitř. Nejdřív jsme museli projít bezpečnostním rámem a potom nám pustili dva filmy. Jeden byl vzdělávací a druhý legrační. Po filmech jsme se šli podívat do trezoru. Viděli jsme tam krásné věci, třeba zlaté cihly, přístroj na kontrolu peněz, válce plné desetikorun, naučili jsme se, jak máme poznat pravé a falešné bankovky. Také nám ukázali, jak se vyrábí peníze.

A. Jursíková a J. Marhoul, žáci 3.B

Terezín

Dne 14. 3. jsme společně s 5.C navštívili Malou pevnost Terezín. Věděli jsme už z vlastivědy, že Terezín založil na konci 18. st. Josef II. jako pevnost a pojmenoval ji po své matce Marii Terezii. Vyjeli jsme s dobrou náladou. Bylo krásně, i když trochu zima. Dobrá nálada nás ale brzy přešla. Jakmile jsme prošli bránou, padla na nás tíseň. Ponuré cely, do kterých se vešlo až 800 vězňů, jeden záchod a studená voda! Nemohli jsme pochopit, jak tam mohli přežít. Naše průvodkyně nám všechno pěkně popsala. Hrozné bylo i jídlo, které vězni všelijak dostávali. Prošli jsme i chodbou pevnosti, viděli jsme popraviště, prostory pro shromažďování vězňů, na kterých stáli hodiny v zimě i ve vedru. Viděli jsme i nedaleký hřbitov a spalovací komoru. Celou prohlídku jsme ukončili filmem, který nám ukázal, jak vězňové žili. Úplně pravdivý nebyl, protože ho Němci upravili. Po návratu do školy jsme si hodně dlouho povídali o hrůzách válek a koncentračních táborech. Jsme rádi, že už nám nic takového nehrozí.

Žáci 5. A

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.