Školní okénko

Vážení rodiče,

červen s koncem školy je tu, a tudíž zbývá jen pár pozvánek na poslední akce našeho letošního školního roku. Mnoho žáků odchází -z pátých i sedmých tříd na gymnázia a z devátých na různé střední školy - takže tyto akce budou pro ně poslední. V tuto chvíli se právě ve škole píší srovnávací celorepublikové testy MŠMT (Čj, Aj, M), tak věřím, že se dětem zadaří jako loni, kdy se psaly poprvé a výsledky byly velmi potěšující. Mnoho tříd již nyní vyráží i na své poslední výlety a školy v přírodě - o nich čekejte pár informací příště. Také opět chystáme „projektový den“, kdy se budete moci do školy přijít podívat -25. 6. No a tradiční rozloučení s našimi devátými třídami se odehraje v Academicu ve čtvrtek 27. června. Na čtenou o prázdninách se těší

Věra Zelenková

Báječný Beckiland

Tento a minulý měsíc navštívily děti ze školní družiny herní centrum Beckiland v Praze--Zličíně. Cesta autobusem proběhla v poklidu a poté již následovaly slíbené atrakce. K dispozici byly trampolíny, autodráha, vláček, nafukovací krokodýl, lanové průlezky, lezecká stěna s jištěním, koloběžky a jiná odrážedla a spousty dalších zábavných prvků pro prožití krásného dne plného zábavy a smíchu. Během her si děti dělaly přestávky na pití a svačinky od maminky. Při odchodu, po sklouznutí na obří skluzavce, byly všem k dispozici dětské časopisy pro zpříjemnění cesty domů. Výlet se všem líbil a již nyní se těšíme na příště. Beckilande, AHOJ!!!

Vychovatelky a děti ze školní družiny

Výprava za mumií

Šesťáci roztocké základní školy se v květnu vypravili na návštěvu faraonské hrobky. Nemuseli daleko, stačilo dojet vlakem do Holešovic na výstaviště a nechat se přenést o několik tisíc let nazpět. Hned na začátku výstavy nazvané „Tutanchamon - jeho hrob a poklady“ děti zhlédly expozici věnovanou přírodním podmínkám Egypta a také vládě příslušné dynastie. Součástí expozice byly i tři projekce, které přiblížily život Tutanchamonovy dynastie a jeho rodiny, okolnosti objevení jeho hrobky a život Howarda Cartera, který tento unikátní hrob objevil v roce 1922. Další část výstavy ukazuje faraonovu hrobku ve stavu, v jakém ji objevitel našel při svém vstupu dovnitř. Poslední úsek pak předvádí některé nejproslulejší exponáty, např. králův vůz či zlatý trůn nebo nádherně zdobené sarkofágy. Výstava byla skutečně poučná a názorná, účastníkům výpravy se velmi líbila, a proto bylo pro žáky hračkou vyplnit pracovní listy, které si přivezli s sebou.

M. Hykešová

Stará Praha opět objevena

V pondělí 13. 5. vyrazily 2 třídy, 5. A a 5. B, na vlastivědnou procházku nazvanou „Stará Praha“. Po rychlém přesunu do Prahy začal náš průvodce na Masarykově nádraží. Cestou jsme viděli kromě Prašné brány, Staroměstského náměstí, Staronové synagogy, Rudolfina, Karlova mostu a Stavovského divadla i „běžící“ orloj. Každá zastávka byla ozvláštněna fundovaným historickým výkladem. Každý si cestou po Praze našel zákoutí, které dříve neznal. Před návratem do školy se žáci s nadšením občerstvili v ulici Na Příkopě. Poznatky a svou paměť jsme využili hned následující den při vlastivědě.

M. Sláma

Další dva projekty z Evropského sociálního fondu na Základní škole Roztoky

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

Projekt Šance pro budoucnost - systém péče o znevýhodněné žáky na ZŠ Roztoky

Naše škola připravila další projekt na rozvíjení systému včasné péče o znevýhodněné žáky - žáky s SVP, ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem projektu je vytváření rovných příležitostí ke vzdělávání a k prevenci předčasného odchodu znevýhodněných žáků ze systému vzdělávání. Projekt je zaměřen na využívání a další rozvoj inovované metodiky práce s těmito žáky, která byla vytvořena v rámci pilotního projektu, podporu vhodné profesní orientace a osobnostního rozvoje žáků pod vedením kariérového poradce a lektora školního klubu. V průběhu realizace projektu bude prováděna diagnostika žáků, dle které bude navržen individuální vzdělávací plán pro každého žáka. Žáci budou pracovat ve vzdělávacích programech dle inovované metodiky a s využíváním ICT nástrojů pro nápravy poruch učení. Aktivity projektu budou probíhat jak na ZŠ Roztoky, tak v externím prostředí, které žákům přinese nové podněty a motivace. Klíčové aktivity projektu jsou:

1. Program podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ

2. Školní klub Hnízdo

3. Program Jak se učit a být úspěšný

4. Program mimoškolní přípravy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Doba trvání projektu je 1. 4. 2013-31. 12. 2014. Výše dotace činí 3 380 549,80 Kč.

Projekt Poznáváme svět

Nový projekt, který je zaměřený na několik oblastí, které se budou vzájemně propojovat a doplňovat. Projekt využívá dobré vztahy v rámci dlouhodobé spolupráce s polským městem Skawina, partnerským městem Roztok, a navazuje na dlouhodobou koncepci školy v oblasti environmentální výchovy. Projekt přinese výměnu zkušeností učitelů anglického jazyka, bude rozvíjet komunikační schopnosti žáků v anglickém jazyce a zároveň pomůže rozvíjet kreativitu žáků v oblasti počítačové gramotnosti. Projekt dále podpoří čtenářskou gramotnost žáků školy, vztah žáků k přírodě a životnímu prostředí, ve kterém se nachází jejich město. Podstatnou součástí je rozvoj klíčových kompetencí v návaznosti na Školní vzdělávací program „Škola pro všechny“, zejména kompetencí občanských, pracovních a komunikativních a posilování role školy jako centra komunitního rozvoje ve spolupráci s místní správou. Klíčové aktivity projektu jsou:

1. Podpora výuky anglického jazyka formou mezinárodní spolupráce

2. Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve výuce - tvorba učebních materiálů pro oblast Člověk a společnost a Jazyk a jazyková komunikace

3. Poznej svého souseda - poznej svou zemi

4. Vzdělávací program Živly přírody - cesta k podpoře zájmu o přírodovědné obory Doba trvání projektu je 1. 4. 2013-31. 12. 2014. Výše dotace činí 2 193 020,68 Kč.

A. Gabalová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.