Školní okénko

Vážení rodiče,

vítejte opět po prázdninách v naší informační rubrice ZŠ, kde se dozvíte mnohé o našich akcích minulých i budoucích, o školním životě i úspěších Vašich dětí, o našich přáních i poděkování těm z Vás, kteří se naší škole snažili či snaží rozličně pomoci. Letošní rok bude opravdu velmi náročný, ale všichni doufáme, že se nám bez větších problémů podaří skloubit výuku s probíhající dostavbou školy, na kterou jsme již několik let čekali jako na smilování. Letos také poprvé naše škola otevřela 5 prvních tříd, čímž se počet žáků školy opět celkově navýšil. Držíme proto palce stavbařům, aby své dílo dokončili podle plánu a my jsme mohli v září 2014 důstojně přivítat naše žáky v krásné nové velké škole. Už se na to moc těšíme.

Měsíc výuky je právě za námi, oprášili jsme v něm z vědomostí, co se dalo, a teď hurá na nové poznatky. Nejnovější poznání se letos bude týkat německého či francouzského jazyka, který je poprvé povinný pro všechny žáky od sedmého ročníku. Když se dětí ptám, jak jim němčina jde, říkají - „v pohodě“. Snad tedy i rodiče a učitelé budou taky „v pohodě“ a co víc si přát. Některé třídy se již také „tmelily“ na různých výjezdech a výletech, takže s provětranou hlavou to teď s výukou pofrčí, doufám, jako po másle. Vize jsou tedy nádherné, zkušenosti, zatím, dostačující a světlé zítřky před námi. Hezké počtení Vám přeje

Věra Zelenková

Vlétnul k nám netopýr, co máme dělat?

Odpověď na tuto i mnohé další získaly děti 1. stupně ZŠ Roztoky. Ve středu 25. září navštívila Žalov paní Ing. Dagmar Zieglerová ze Základní organizace Českého svazu ochránců přírody NYCTALUS, která se zabývá ochranou netopýrů (zejména péčí o nalezené a handicapované netopýry) - za účelem širšího vzdělávání veřejnosti při různých akcích. Žáci s velkým zájmem zhlédli prezentaci o životě netopýrů na interaktivní tabuli, jejíž náplní byly informace o více než 20 druzích netopýrů vyskytujících se v ČR. Děti se dozvěděly, čím se například netopýři živí, kde odpočívají, jak mezi sebou komunikují atd. Po názorné prezentaci, plné vhodně vybraných fotografií, děti bez problémů dovedly samostatně formulovat odpovědi na otázky: čím se liší netopýři od ptáků a čím od myší apod. A to nejlepší nakonec - paní Zieglerová přivezla v přepravkách čtyři živé netopýry. Největší radost dětem udělala možnost nakrmit je pinzetou moučnými červy. Vlétnul k nám netopýr, co máme dělat? Žáci ze ZŠ už vědí, jak postupovat při záchraně nalezeného netopýra.

Jana Mlynárová

Sex, AIDS a vztahy

Tento program v sobě zahrnuje přednášku na téma Sex, AIDS a vztahy. Zájmem lektora -pana Tomáše Řeháka - je povzbudit a vést studenty k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Zdůrazněn je negativní vliv drog na lidský organismus a v oblasti sexuálního chování význam odpovědného sexuálního chování před manželstvím a manželské věrnosti. Pan Tomáš Řehák je evangelický duchovní, má ke studentům přátelský a otevřený vztah a dokáže si je během tříhodinové přednášky získat. O tom svědčil potlesk studentů. Tato přednáška byla určena žákům 9. tříd. Odborným garantem je Doc. MUDr. Jana Hama-nová, CSc., členka České společnosti dorostového lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Michaela Černá

Výlet do fantazie Karla Zemana

Dne 24. září jsme vyjeli do muzea nedaleko pražského Karlova mostu, které nese jméno filmaře světového věhlasu Karla Zemana. Nadchli jsme se modelem ponorky, vzdušným kolem i skafandrem, které si pamatujeme ze Zemanových filmů. Používal při natáčení různé triky, malování nebo i loutky, které doplňovaly hrané scény. I Steven Spielberg se v roce 1993 sháněl po filmu Cesta do pravěku z roku 1955. Vše v muzeu i motivační hra bylo účinné, přímo ohromující, prostě krása.

Za 3. A - E. Cedidlová a F Ošťádal

Školní rok je již v plném proudu,

první známky byly zapsány, první testy ohodnoceny. Zvládli jsme organizační záležitosti spojené s nástupem nových žáků, ale i učitelů. Celkem nastoupilo v srpnu 9 nových zaměstnanců, 7 učitelek na první stupeň, jedna vychovatelka školního klubu a zároveň asistentka pedagoga, jedna učitelka na druhý stupeň. Škola má v současnosti 78 zaměstnanců, někteří z nich pracují na částečný úvazek.

K 1. 9. 2013 měla škola 624 žáků ve 27 třídách: 19 tříd - 445 žáků na prvním stupni, z toho 7 tříd - 159 žáků v Žalově, 8 tříd je na druhém stupni - 179 žáků. Nastoupilo 116 žáků do pěti prvních tříd. Celkem 9 žáků je vzděláváno na zahraničních školách v ČR nebo na školách v zahraničí, tito žáci docházejí na přezkoušení jednou za rok nebo dva.

V tomto školním roce se začal vyučovat od sedmé třídy povinně druhý cizí jazyk. Kromě angličtiny mají žáci možnost studovat němčinu a francouzštinu. Zároveň nabízíme španělský jazyk jako volitelný předmět - ten si také vybralo několik žáků. Další volitelné předměty jsou -informační a komunikační technologie, konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce, sportovní hry a šikovné ruce.

Školní družina má 7 oddělení - 4 v roztocké budově, 3 v žalovské. Počet žáků navštěvujících družinu je 198. Dalších 92 žáků čtvrtých a pátých tříd chodí odpoledne do školního klubu, jehož činnost je podobná aktivitám družiny. Školní jídelna v Žalově vaří pro 149 dětí, v Roztokách se stravuje 382 žáků. Od poloviny září roztocká jídelna nabízí výběr ze dvou jídel každý den. Obě školní jídelny vaří i pro zaměstnance školy a pro cizí strávníky.

Od 1. 10. začnou svou činnost kroužky organizované školou, ale i kroužky jiných organizací, které si pronajímají prostory ve škole.

Škola nabízí:

PROGRAMOVÁNÍ/VLASTNÍ PROJEKTY,

ZÁKLADY ALGORITMIZACE

DRAČÍ DOUPĚ/HRA

ANGLIČTINA S VV - 1. ROČ.

ANGLIČTINA S VV - 2. ROČ.

ANGLIČTINA

TRAMPOLÍNA

PŘÍPRAVKA NA SŠ - ČJ

PŘÍPRAVKA NA SŠ - M

PŘÍPRAVKA NA 8LETÁ G-ČJ

FLORBAL

POHYBOVÉ HRY/1. - 2. ROČ. POHYBOVÉ HRY/3. ROČ.

SPORTOVNÍ HRY/3. - 4. ROČ.

Kroužky jiných organizací jsou: zábavná logika, věda nás baví, mladí hasiči, atletika, taekwondo, taneční škola - společenské tance, moderní taneční školy, šachový kroužek, keramika.

Činnost školy je i mimo vyučování skutečně bohatá, připravujeme několik zajímavých akcí, na kterých se, věřím, setkáme.

Závěrem chci poděkovat sponzorům, kteří nám začátkem školního roku dali věcný dar - rodina Laštovkova nám darovala dvě vycpaná zvířata, rodina Roškotova nám přispěla stovkou omalovánek pro dopravní výchovu spolu s pastelkami. Moc děkujeme, dary využijeme přímo ve výuce.

Alena Gabalová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.