Školní okénko

Vážení rodiče,

dnes se s námi podívejte na „výuku trochu jinak“. Sedět ve třídě a poslouchat pěkně v teple výklad učitele je v těchto podzimních dnech jistě příjemné, ale někteří se nebáli a vyrazili ven. Ve čtvrtek vyjela za poznáním do ZOO 7. B a ve středu 16. 10. směr Karlštejn děti ze dvou tříd. Středeční den byl pro nás příznivý i o týden později, kdy naši „pingpongáři“ získali v Rudné hned dva poháry - 1. místo (dívky) a 3. místo (chlapci). Pak pro změnu přijeli lektoři k nám a myslím si, že se všemi programy byli žáci pokaždé spokojeni. A abyste byli spokojeni i vy - rodiče, přeji všem žákům naší školy co nejlepší čtvrtletní hodnocení.

Hezké počtení přeje

Věra Zelenková

Učení zážitkem

Mimořádně povedený, podzimně zabarvený, vzdělávací a celodenní, všechna tato slova věrně popisují charakter a atmosféru výletu: Nižborské sklárny, Koněpruské jeskyně a hrad Karlštejn. Dne 16. října po osmé hodině ráno jsme vyjeli na výlet ve složení: celá třída 4. B s paní učitelkou Benešovou a jedenáct dětí ze 6. A s paní učitelkou Zwinzovou. Sklárny jsme navštívili jako první. Naše průvodkyně Martinka nám vysvětlila vše o výrobě skla, provedla nás halou, ve které se sklo taví v pecích, a měli jsme možnost pozorovat skláře při jeho foukání. Martinka nás provedla brusírnou, pověděla o malování skla a jeho cestě z Nižboru dál do světa. Děti dostaly dárek v podobě skleněného slona. Bohatší o zážitky jsme nasedli zpět do autobusu směr Koněpruské jeskyně.

Prohlídka dvou pater jeskyní byla velmi zajímavá. Prováděl nás zapálený jeskyňář, který dětem zasvěceně vyprávěl o tvorbě krápníků, netopýrech, kteří tu přezimují, ale i o penězokazech, kteří tu kdysi měli dílnu. Moc se nám to líbilo. Krajina kolem jeskyní je podzimně zbarvená, a tak jsme si vyšlápli na vrch kopce a kochali se výhledem na impozantní lom.

Opravdovou třešničkou na dortu byl hrad Karlštejn. Prohlídka interiérů byla velmi zajímavá, paní průvodkyně děti zapojovala do výkladu, a my, paní učitelky, jsme byly hrdé na jejich znalosti:) Viděli jsme přijímací sál, rytířský sál, ložnici Karla IV a další místnosti. Mohli jsme zhlédnout kopie královské i císařské koruny a nakonec nás, díky jedněm milým rodičům a jejich intervenci, vzala paní průvodkyně do kaple svatého Kříže. To byla nádhera, prohlédli jsme si obrazy Mistra Theodorika a vyslechli si o nich zajímavý výklad. Dozvěděli jsme se o relikviích, které se v obrazech nedochovaly, vzácném obložení kaple, o snaze uchovat obrazy neustálým temperováním interiéru a mnoho dalšího. Měli jsme velké štěstí, že jsme mohli kapli vidět. Děti měly plno otázek a trpělivá paní průvodkyně se snažila, seč mohla. Plni dojmů jsme se vydali k autobusu a šťastně dojeli po sedmé hodině večerní do Roztok. Hodně jsme viděli, hodně zažili, hodně se naučili. A jestlipak víte, co sloužilo v dávných dobách králům jako toaletní papír? Stále mě to šokuje:)

P Zwinzová

Cesta k četbě

Ve středu 16. října se roztočtí žáci prvních ročníků zúčastnili soutěžního a zároveň výukového programu nakladatelství THOVT „Putování za zvířátky“. Žáci se nejdříve seznámili s písmenkovým královstvím, prohlédli si knihy a vyprávěli si, proč je důležité číst. Po této části besedy přišla část soutěžní, kde se děti rozdělily do „zvířátkových“ družstev a plnily úkoly. Vítězem se nakonec stal každý účastník hry.

O. Janoušková

První poháry ve sportu

Základní škola Roztoky se zúčastnila turnaje ve stolním tenise, který se konal dne 22. 10. v Rudné. Družstvo chlapců ve složení Lukáš Navrátil, Jakub Dalihod, Martin Faměra a Lukáš Tůma obsadilo konečné, 3. místo. V kategorii dívek roztocký tým ve složení Kristýna Pejřilová, Tereza Buchtová a Kateřina Kostúro-vá nenašel žádného přemožitele a svým vítězstvím postoupil do krajského kola.

L. Roučka

Jak se bránit agresorovi?

„Antibully a CATS program (Child Assertiveness Training Series) je kurz, který učí děti, jak čelit násilí a šikaně ze strany spolužáků, ale i neznámé osoby, jak se nestat obětí sexuálního obtěžování, šikany, únosu apod. K účinné prevenci proti násilí si děti musí osvojit nejen znalosti, ale i potřebné sociální dovednosti (kompetence). Je důležité, aby děti věděly, že mají určitou zodpovědnost a samostatnost při řešení situace. To dětem dodá sebedůvěru a děti poté často překvapí, jakým způsobem vyřeší danou situaci, protože nedílnou součástí podobných programů je praktická aplikace získaných znalostí do modelových situací.“ - Tato nabídka od pana Kolcúna se nám líbila, proto jsme ho k nám pozvali.

A tak 18. října v žalovské tělocvičně proběhla dvouhodinová ukázka Antibully a CATS programu pana Kolcúna a jeho týmu. Jejich program byl zaměřen na sebeobranu. Pan Kolcún a jeho tým pracoval s dvanácti žáky, kteří se rychle střídají a učí se aktivně bránit. Žáci byli vybráni ze tříd I. stupně v Žalově. Žáky program bavil, každý si vyzkoušel osobně, jak se bránit agresorovi ve škole či na ulici. Je možné, že s panem Kolcúnem a jeho týmem se budeme vídat i v dalších letech, pokud tento program bude podpořen evropskými dotacemi.

M. Černá

Třída 9. B ve Veletržním paláci prožila „Nekonečné životy materiálů“

Tak je totiž nazván výtvarný program, při kterém žáci zjistili, co všechno se dá využít jako podklad pro tisk, prozkoumali různé materiály a jejich struktury, využili principu náhody při vzniku uměleckého díla a nakonec si každý vytvořil a vytiskl malou experimentální grafiku. Součástí programu je také návštěva stálé expozice českého moderního umění. Zde si ovšem jeden žák spletl vystavený exponát se židličkou (ona to totiž BYLA DESIGNOVÁ ŠTOKRLIČKA) a již se hotovil usednout, v čemž mu naštěstí pohotová ochranka zabránila :) Kdyby nakrásně dosedl, škoda mohla být nedozírná.

B. Valiová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.