Školní okénko

Vážení rodiče,

prosincové mrazivé počasí a první sníh jsou tady a samozřejmě i předvánoční doba nákupů a úklidu. Doufám ale, že i v tomto předvánočním shonu si najdete chvilku na naše okénko s náhledem na pár zajímavých akcí, kterých se vaše děti v listopadu zúčastnily.

V první prosincové dekádě nás, řekla bych, ale také zachvátil jakýsi předvánoční shon, takže jsme v této krátké době stihli uspořádat naši 1. školní akademii v žalovské škole (další bude následovat v únoru a v dubnu), navštívil nás a obdaroval Mikuláš, napsali jsme příběhy a nakreslili obrázky do dvou soutěží, tradičně jsme poslali vánočně laděné obrázky do Norska (výtěžek z jejich prodeje putuje na dobročinné účely), pak školou prošli návštěvníci na dnu otevřených dveří a nakonec se rodiče na letošních posledních třídních aktivech dozvěděli mnoho užitečných věcí o svých potomcích, hlavně co se mravů a zodpovědného přístupu žáka ke studiu týče. Po zásluze budou jistě pod stromečkem všichni odměněni. Škola odměnu v podobě ředitelského volna navazujícího na vánoční prázdniny všem dětem již darovala (6.-8. ledna 2014), proto mi na rozloučenou zbývá jen popřát dětem i vám dospělým za všechny pedagogy naší školy mnoho krásných vánočních dnů, pohody a klidu.

Na čtenou v lednu se těší

Věra Zelenková

Návštěva amerických studentů ve škole

Poslední říjnový pátek žáci 9. A a 9. B přivítali americké studenty, kteří zde v rámci jejich univerzitních studijních oborů studují jeden semestr český jazyk, navštívili nás společně se svými profesorkami.

Naši žáci si na úvod připravili dvě anglické písničky s kytarovým doprovodem p. učitele M. Bulaka a žáků L. Burdy, P. Kadeřábka a A. Řiháka. Studenti se přidali a všichni si společně zazpívali. Do třetice zazpívala G. Gaislová, která sklidila velký potlesk, její krásný hlas si všechny podmanil.

Každý ze studentů se nám česky osobně představil, řekl, z jakého státu pochází, co studuje a co rád dělá ve svém volném čase. Jejich snaha byla odměňována potleskem. Na oplátku se naši žáci anglicky ptali na věci, které je zajímají. Následně se všichni rozdělili do sedmi skupinek a společně pracovali na zadaném úkolu. Naši žáci pomáhali s češtinou a američtí studenti na oplátku s angličtinou. Ze všech koutů se ozýval smích, čeština a angličtina. V celé místnosti vládla příjemná pracovní atmosféra. Každá skupinka vytvořila dva plakáty v češtině a angličtině.

Nakonec si Petr Kadeřábek společně „zaja-moval“ s jedním z amerických studentů a všichni se společně vyfotili. Nikomu se nechtělo odejít, jiskra přátelství byla zažehnuta. Možná se v jarních měsících ještě jednou setkáme. Děkuji paní profesorce P Jiráskové a P Landergott (z Ústavu jazykové a odborné přípravy UK - program CIEE) za jejich čas, přípravu a entuziasmus, panu učiteli M. Bulakovi za pomoc při kytarovém doprovodu a paní učitelce Vechterové za spolupráci.

P S. Paní profesorce Petře Jiráskové přeji šťastné narození třetího potomka k roztomilé Emmě a Elen.

M. Černá

Týden vědy

V pátek 15. listopadu navštívily dvě třídy 5. ročníku ZŠ Roztoky festival Týden vědy a techniky pořádaný Akademií věd České republiky. V hlavní budově na Národní třídě v Praze si žáci vyzkoušeli tři interaktivní expozice.

První z nich - věnovaná činnosti Botanického ústavu AV ČR - rozvíjela učivo probírané v přírodovědě. Díky srozumitelnému výkladu mnozí z nás pochopili význam genetické mutace (ať už nahodilé, či záměrně vyvolané člověkem), prohlédli si laboratorní rostliny (včetně pokusných miniatur ovocných stromů) a dozvěděli se podrobnosti o masožravkách. Nejen hochy zaujaly fyzikální pokusy, zejména plazmová koule, digitální hry na téma termojaderné fúze a jízdní kolo, které sloužilo jako elektrárna na lidský pohon. Vraha děti vypátraly v expozici Po stopách zločinu, kde na vlastní oči viděly například zpracování otisků svých prstů.

Sladkou odměnou za návštěvu nám byla zmrzlina zmražená tekutým dusíkem.

K. Kudláčková

Na Vánoce dlouhý noce

V listopadu proběhl druhý pořad Hudebních dílen cyklu Český rok, kterého se zúčastňuje devět tříd z prvního stupně naší školy. Během pořadů jsme zpívali s panem sbormistrem Virglerem koledy obecně známé i regionální. Proběhla ukázka lidových betlémů a povídání o lidových zvycích. Ta nám připomněla bohatý duchovní život našich předků. Ukazuje jejich zaujetí pro životní cíl, který si vybrali, jejich schopnost radovat se z věcí, které je obklopovaly. Dávají nám možnost zamýšlet se nad tím, které hodnoty z historie minulé i nedávné jsou již přežité, a které naopak stojí za to, abychom v nich hledali zdroje naší i současné radosti a spokojenosti.

L. Rosičová

Školní sportovní liga

Žáci Základní školy Roztoky se zúčastnili v měsíci listopadu několika sportovních akcí v rámci ŠSL. Družstvo dívek ve složení Kristýna Pejřilová a Tereza Buchtová obsadilo krásné druhé místo v krajském kole stolního tenisu v Mladé Boleslavi, kde podlehly pouze týmu Vlašimi, jenž pak obsadil druhé místo v republikovém finále.

Další sportovní událost se konala v Jílovém, kde změřili chlapci a dívky síly v přespolním běhu. Nejlepším umístěním z dvanácti roztockých účastníků bylo 6. místo Martina Mikuly. V dívkách se nejlépe umístila Johana Panenková na 20. místě.

Na konci listopadu se odehrály turnaje ve florbalu v pražském Braníku. Tým starší kategorie chlapců skončil již v základní skupině, tým mladších chlapců obsadil 5. místo z 15 zúčastněných.

L. Roučka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.