Školní okénko

Vážení rodiče,

v době psaní tohoto příspěvku venku začíná pěkně mrznout a i ve škole tak trochu přituhuje - blíží se totiž pololetní vysvědčení, a tak nastalo psaní písemných prací a zkoušení. Také právě probíhají zápisy do prvních tříd, takže se nová (i stará) školní budova, podle předběžných údajů, může v září těšit na zřejmě 140 nových tvářiček. Olympiáda v Soči na své vítěze teprve čeká, ale my už své olympioniky z různých školních olympiád známe, vy se o nich můžete dočíst o pár řádek níže. Možná zde naleznete i jméno vám nejmilejší. Snad vysvědčení i zimní olympiáda dopadnou pro všechny dobře. My se setkáme zase za měsíc. Pěkné počtení přeje Věra Zelenková

Knížka Třídilka

V rámci podpory ekologie a třídění odpadu vyhlásil v říjnu 2013 Středočeský kraj druhý ročník výtvarně-literární soutěže Pohádková knížka Třídilka. Jedná se o unikátní projekt, ze kterého vznikne skutečná knížka pohádek, kterou napíší a ilustrují děti. Tato pohádková knížka pak bude rozeslána (jako ta první před dvěma roky) všem 670 mateřským školám v kraji. V listopadu a prosinci jsme tedy v hodinách českého jazyka a slohu vymýšleli a kreslili. Do projektu se zapojily třídy 6. B, 7. B, 8. A a 8. B. Mohli jsme za školu poslat ale jen 6 pohádek! V prvním ročníku této soutěže jsme uspěli s pohádkou Ekoman a letos navazujeme pohádkou „Jak penízek žádal recyklaci“, jejíž autorkou je Eliška Panenková, žákyně 6. B. Její pohádka byla vybrána odbornou porotou z několika set textů došlých ze základních škol a gymnázií v celém kraji. Elišku a 3 autory ilustrací - A. Mlynárovou (8. A), K. Jiráska (7. B), D. Hanslíka (8. A) - čeká ocenění na slavnostním vyhlášení výsledků 12. února v budově Středočeského krajského úřadu. Gratulujeme.

V. Zelenková

Zápis do prvních tříd na školní rok 2014/2015

V minulých dnech (20. a 21. ledna) proběhl v základní škole zápis prvňáčků na následující školní rok. Jak jsme očekávali, tak se skutečně dostavili ve velkém počtu. Celkem bylo zapsáno 163 dětí, z toho je 21 potvrzených nástupů po odkladu školní docházky z minulého roku. V celkovém počtu se opět objevilo i pět pětiletých, kteří ještě musí svůj nástup do školy doložit doporučující zprávou z pedagogicko-psychologické poradny. Mezi přicházejícími dětmi byly i ty, u kterých rodiče uvažují o odkladu školní docházky nebo jim byl odklad doporučen zapisující pedagožkou. Půjde zřejmě o 20 dětí. Veškeré počty zatím ukazují, že se v budoucím školním roce otevře šest prvních tříd. Ale necháme se překvapit, rodiče musí do 31. 5. doložit všechny potřebné dokumenty k odkladu anebo nástupu u předčasného zaškolení. Také 3. 2. proběhne ještě náhradní zápis pro děti, jež byly na dovolené anebo nemocné.

Soupis registračních čísel přijatých žáků bude vyvěšen 11. 2. 2014 na webových stránkách školy, zde se také během května dozvíte, kdy proběhne schůzka rodičů budoucích žáků a třídních učitelek. Zároveň bych ráda poděkovala všem příchozím za skvělou atmosféru a také těm, kteří se podíleli na přípravě a průběhu zápisu za dobře odvedenou práci a profesionální přístup.

D. Blechová

Lyžařský výcvik

Sedmý ročník roztocké základní školy se na počátku letošního roku vydal na sjezdovky ve Strážném. Kurz proběhl navzdory nepřízni počasí a špatné sněhové pokrývce, kvůli níž nebylo možno vyjet do bílé stopy na běžky. Avšak něco málo sněhu na sjezdovkách zbylo, tudíž se mohly vytáhnout z futrálů alespoň sjezdové lyže, i když na konci týdne byly trochu od trávy. Přesto všechno byly ohlasy dětí pozitivní, především díky večerním programům nesoucím se v příjemné atmosféře.

Učitelé TV

Škola v přírodě na lyžích - 3.A

Na horách v Krkonoších od 5. do 12. ledna se mi líbilo. Bylo to sportování. Lyžuji ráda, ale nejvíc se mi každý den líbila hodina v bazénu. Když jsme vstali a najedli se, šli jsme lyžovat. Vždycky jsem věděla, že se o nás paní učitelky (Rosičová a Cozlová) dobře postarají. A bylo to tak. Když jsme měli bojovku, šli jsme do lesa a stavěli domy pro zvířátka. Vařili nám dobré jídlo. Bylo to tam jako v pohádce.

B. Čalounová, žákyně 3. A

Olympiády - úspěšní žáci

Prosinec a leden jsou již tradičně měsíci různých školních olympiád. V prosinci proběhlo jako první školní kolo Olympiády v českém jazyce. Ta je určena pouze pro žáky osmé a deváté třídy. Po zdolání 7 jazykových úkolů a slohové práce, která je vlastně jakousi obdobou maturitního slohu (co do délky, obsahu i kompozice textu), se na první příčce umístila Vanesa Šašková z 8. B, druhý skončil Jakub Faměra z 9. A a třetí Tereza Burešová z 8. A. První dva pojedou reprezentovat školu do okresního kola 6. února.

V lednu se uskutečnila Olympiáda v anglickém jazyce, která má 2 kategorie. V angličtině uspěli nejlépe v mladší kategorii - první K. Zelenka (7. A), druhý K. Jirásek (7. B) a třetí J. Medek (7. A). Ve starší kategorii (8. a 9. třídy) dopadla nejlépe děvčata z 9. tříd - 1. Krajinová K., 2. Sasková V. a 3. Seháková K.

V Dějepisné olympiádě obsadila 1. místo Vanesa Šašková (8. B) a 2. místo Dominik Dvořáček (8. B). Oba se 27. 1. zúčastnili okresního kola v Kladně.

V. Zelenková

Úspěch školy v matematice

Dne 18. 12. 2013 se v sále zastupitelstva Středočeského kraje uskutečnilo ocenění žáků a studentů za úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje na soutěžích a přehlídkách ve školním roce 2012/2013, kteří se umístili na 1.-3. místě celostátních kol. I naše škola byla na seznamu pozvaných díky jednomu žákovi školy. Tomáš Bohdanecký ze IV. C obsadil první místo v matematické soutěži Cvrček. Tomáš spolu s dalšími asi 50 dětmi ze Středočeského kraje dostali hodnotnou odměnu - poukázku na nákup knih. Tomáši, gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

A. Gabalová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.