Školní okénko

Vážení rodiče,

jarní měsíc březen je tu, týdenní jarní prázdniny za námi a před námi pár zajímavých postřehů z výuky, výsledky okresních olympiád a připomínka několika zajímavých akcí, které jsme uskutečnili v předchozím měsíci. V březnu (do 15. 3.) také končí termín pro podání přihlášek na gymnázia pro páťáky, sedmáky i současné deváťáky, kteří si však mohou samozřejmě vybrat i jiné střední školy. V prvním kole si mohou (deváťáci) podat jen 2 přihlášky, v dalších kolech není počet přihlášek omezen. Nezapomeňte se podívat i do Fotogalerie na webové stránky naší školy, kde přibylo mnoho snímků z našich dalších různých aktivit. Také sledujte odkaz Rodiče, kde najdete nový formulář pro uvolnění dětí z výuky na rodinné rekreace konané mimo oficiální prázdniny a úplně nově formulář pro potvrzení od lékaře na ŠVP, které již nesmí vyřizovat učitel, ale jen zákonný zástupce. No prostě -změna je život. Hezké počtení vám přeje

V. Zelenková

Znáte mobilní planetárium?

To se uprostřed třídy či tělocvičny postaví velká kopule (stan), do ní si lehne jedna třída a pozoruje promítané obrázky na její stěně jako v planetáriu. Dne 27. ledna se takhle postupně 5 tříd

I. stupně zúčastnilo v tomto mobilním planetáriu úplně nového výukového programu o původu života. Po promítnutí filmu Původ života žáci obdrželi pracovní listy, které shrnovaly důležité poznatky z promítání. A zde je pár vět z hodnocení programu dětmi:

Vilda Kořínek (3. A) - Byli jsme v planetáriu. Dívali jsme se na hvězdy. Byla tam také vesmírná raketa. Viděli jsme i dinosaury. Byla tam také sopka, v které byla láva. Viděli jsme i ponorku. Planetárium bylo super. Ondřej Cedidla (3. A) - Mars je suchá planeta bez vody. Život tam není. Mars se z naší soustavy nám nejvíce podobá.

L. Rosičová

Vysvědčení v Hafíkově

Dne 30. 1. 2014 jsme byly v Hafíkově, ale nebudete tomu věřit, žádného pejska jsme tam neviděly. Zato jsme viděly krásnou hernu, ve které jsme si úžasně zasportovaly, zatancovaly, a dokonce jsme dostaly i vysvědčení, na kterém byly samé jedničky. Hurá, hurá, hurá, ať žije naše škola!

Děti z 1. B a 2. C a pí uč. L. Marušková a I. Bártová

Skvělé úspěchy na okresní olympiádě z angličtiny

Ve středu 12. 2. proběhlo na ZŠ Dolní Břežany okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnilo se ho 36 žáků. Naši školu reprezentovala Kateřina Krajinová a Kryštof Jan Zelenka. Olympiáda se skládala z gramatické, poslechové a konverzační části. Kateřina Krajinová z 9. A, žákyně paní učitelky M. Černé, dosáhla nejlepšího umístění -

1. místo v II. kategorii (8. a 9. třída) z 18 soutěžících. K. J. Zelenka ze 7. A, žák paní učitelky D. Moravcové, si vybojoval

2. místo v I. kategorii (6. a 7. třída) z 18 zúčastněných žáků. Oběma našim účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme ke skvělému výsledku. Kačce držíme palce v krajském kole.

D. Vechterová, uč. AJ

Vynikající úspěch v okresní olympiádě v dějepisu

27. ledna 2014 proběhlo okresní kolo Dějepisné olympiády v Kladně. Z naší školy se účastnili 2 žáci a Dominiku Dvořáčkovi z 8. B se podařilo obsadit nádherné 2. místo (od prvního místa ho dělil 1 bod!). Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

D. Moravcová

Divadlo ve škole - ŠD

Dne 4. 2. 2014 naši školu navštívilo Dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Představení začalo ve dvě hodiny v tělocvičně, kde se sešly děti z Roztok i ze Žalova. Všichni jsme si užívali veselou pohádku O zlaté rybce i vtipné vyprávění o neskromné rybářce. Děti velmi obdivovaly pěkné kulisy a skoro živé dřevěné loutky. Děkujeme za příjemné odpoledne a těšíme se na příště.

Vychovatelky ŠD

Školní akademie

Ve středu 26. února pořádala ZŠ Roztoky školní akademii. Program večera byl velmi pestrý. Třída 1. D se ve své písni dožadovala návštěvy zoo, 1. E zase předvedla, jak skvěle již umí písmenka. 1. A zahrála pohádku Zvířátka a loupežníci. Zpěvem se představila také třída 2. A, jejíž mravenci pracovali v lese, zatímco třída 3. A nám svým zpěvem připomněla zimu, kterou jsme si letos neužili. 4. B zrekapitulovala uplynulé olympijské hry a sečetla úspěchy našich sportovců. 5. B i 5. C pobavily publikum divadlem a dívky z 5. C přidaly ještě cvičební sestavu. Celé představení uzavřela třída 6. B tancem, hrou na kelímky a zpěvem. Děti sklidily za svou snahu velký potlesk a rodiče se přesvědčili, jak šikovné mají děti.

M. Hykešová

Poděkování sponzorům

Vedení Základní školy Roztoky, okres Praha-západ, by touto cestou chtělo velmi poděkovat za dary, které poskytli naší škole v roce 2013 a v lednu 2014:

Rodina Růžičkova - finanční dar, paní Truxová - finanční dar, rodina Roškotova - věcný dar a finanční dar, Ing. Veronika Cyrani - finanční dar, Ing. Milan Rosič - EVS, s.r.o - finanční dar, pan Křístek - finanční dar. Koncem ledna 2014 jsme darovací smlouvou dostali finanční dar od sdružení Roztoky -město pro život, a to výtěžek z benefičního koncertu ve výši 87 600 Kč. Mockrát děkujeme.

Věcné dary do tomboly na školní ples poskytli:

Město Roztoky, rodina Roškotova, paní Uva-rovová, rodina Laštovkova, paní Veronika Cyrani, rodina Hordossy, paní Sellnerová, paní Čabelková - Dary přírody, paní Lainová - MAGDALA, Holeček + Gotschalk - Železářství, MAUR, s.r.o., Alfagraf, s.r.o., pan Bohatý - IMMOCAR, obec Úholičky, Ing. Milan Rosič, rodina Bloudkova, rodina Zwinz, paní Boledovičová, pan Jaromír Šnajdr - Euroclean s.r.o, Floral Atelier Roztoky, Vinotéka Roztoky, pan Šnajdr - APETITO, Gastroplus Louny s.r.o, Garant Food, s.r.o, LOBB - paní Krejčová, BS FOOD, s.r.o, ACTUS GASTRO.

Školní ples

V pátek 31. ledna se uskutečnil 3. ročník školního plesu a již potřetí se moc povedl. Ples začal vystoupením žáků devátých tříd -předtančení 7 párů bylo v elegantním stylu. Následoval akrobatický rock'n'roll v předvedení TJ Sokol Jinonice - představili se 3 žáci školy se svými partnery, na závěr nám ještě zatančili na moderní rytmy žáci 7. a 8. ročníku školy. Program pokračoval později vystoupením Kabaret - aerobik Úholičky a vyvrcholením bylo půlnoční vystoupení mužů z Úholiček - Labutí jezero.

Tělocvična zářila pestrými jarními barvami, do tance zvala kapela Milan Kroka Trio, pod pódiem lákala bohatá tombola včetně dvou kanců. Hosté si mohli pochutnat na koláčcích, chlebíčcích, ale i chutné večeři - řízku s bramborovým salátem. Zábava byla skvělá, tančilo se do ranních hodin. Budeme se těšit zase příští rok!

Moc děkujeme paní učitelce Kateřině Čížkové a panu učiteli Michalu Slámovi za choreografii a nácvik předtančení a všem účinkujícím. Zvláštní poděkování patří kuchařkám v žalovské i v roztocké jídelně, pak školnici paní Pelcové a panu Pelcovi. Poděkování patří i všem pedagogům, kteří se podíleli na přípravě plesu. DĚKUJEME MOC.

A. Gabalová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.