Školní okénko

Vážení rodiče,

přestože už běží prázdniny, nabízíme vám ještě pár vzpomínek na červnové akce školy. Naše první vzpomínka patří „rozloučení s devátými třídami“, které se nakonec místo v Academicu odehrálo v nových prostorách roztocké školy - v malém kulturním sále. Vše perfektně klaplo - hudební doprovod, proslovy, prezentace fotografií i originální vystoupení samotných žáků. Květiny a upomínkové dárky byly předány, poplakali si rodiče, učitelé i žáci, a tak to má být. S vycházejícími žáky se tímto naposledy loučíme a přejeme jim mnoho úspěchů a štěstí na nových školách. A na nové prvňáčky se zase už moc těšíme. Všem čtenářům našeho okénka přeji závěrem za všechny pedagogy naší školy hezkou dovolenou či zbytek prázdnin a „slunce v duši“.

Věra Zelenková

Těšíme se na angličtinu

Divadélko Nazdárek navštěvuje děti v 1. a 2. třídách v průběhu školního roku pravidelně. Pohádky zařazujeme tematicky, podle právě probírané látky. V květnu vzhledem k tomu, že děti v druhé třídě začnou v příštím školním roce s výukou angličtiny, jsme zařadili pohádku o princi, který neuměl anglicky. Princ si princeznu mohl vysloužit jen dobrou znalostí anglických výrazů. Jelikož ale neměl s angličtinou žádnou zkušenost, potřeboval pomoc dětí. Děti pomáhaly s názvy zvířátek, barev a geometrických tvarů. Tak si zábavnou formou procvičily slova, nová se naučily a vzaly za své i poslání pohádky, jak je důležité domluvit se anglicky, a to nejen pro státníky. Pohádku jsme zahráli i prvňáčkům a i ti suverénně princovi pomohli do manželství.

V tradici divadélka budeme pokračovat i nadále, dělá dětem radost a prohlubuje jejich estetické cítění. A poslání dobra v pohádkách je v dnešním světě plném počítačů a televize velmi důležité.

Tým pedagogů 1. stupně :-)

Mirakulum

Dne 12. 6. jsme spolu s dětmi ze školní družiny vyrazili na celodenní výlet do zábavního parku Mirakulum v Milovicích. Cesta autobusem uběhla rychle a před námi se otevřel pohled na areál plný atrakcí pro návštěvníky všech věkových kategorií. Po krátkém občerstvení jsme se vrhli na obří trampolínu, prozkoumali podzemní chodby plné tmy, lanové centrum tyčící se nad hlavami ostatních přihlížejících. Také jsme „dobyli“ hrad, kde děti objevily dva kostlivce. Dále naše cesta pokračovala do koutku plného houpaček, skluzavek aj., vše z přírodních materiálů. Když nastal čas oběda, vyhledali jsme si stinné místo, kde jsme se osvěžili domácími svačinkami a zároveň jsme prozkoumali nabídku zdejšího občerstvení. Chvíli jsme také bloudili v bludišti, ale odměnou byla zmrzlina v blízkosti východu ze zeleného labyrintu. Před odjezdem jsme zhlédli mini zoo a poté již honem spočítat, najít kamaráda do autobusu a nasedat! Cestou k domovu pár z nás pod tíhou dojmů a zážitků přemohl spánek. Výlet se nám líbil, počasí bylo super a doufáme, že jsme v Mirákulu nebyli naposledy.

Vychovatelky ŠD

Spinkání ve škole - 1.B

Těšili jsme se všichni, přípravy byly veliké, ale vyplatily se, vše se nám dařilo (opičí dráha, soutěže, opékání buřtíků, stezka odvahy), zkrátka lumpačení, radost z prima večera. To, co nám připravily a nachystaly maminky, předčilo naše očekávání. Děti baštily, až se olizovaly. Musíme konstatovat, že převažovala zdravá strava (ovoce, zelenina), vše nakrájené, upravené, ale přece jenom vítězství zaznamenaly řízečky. Šly na dračku. Též ovocné košíčky se rychle ztrácely. Prostě vše bylo úžasné.

L. Marušková, třídní učitelka, a I. Schafferová, asistentka

Školní družina u Hurvínka

Dne 20. května jsme s dětmi navštívili divadelní představení „Jak s Máničkou šili všichni čerti“ v Divadle Spejbla a Hurvínka v Praze--Dejvicích. Počasí nám přálo, slunce krásně hřálo a cesta vlakem uběhla jakoby nic. V divadle jsme mimo zhlédnutí pohádky stihli i posvačit, o přestávce jsme si prohlédli vystavené loutky a koupili pár drobností na památku. V pořádku a plni dojmů jsme se vraceli domů do Roztok. Nikdo nechyběl ani nepřebýval. Žádného rohatého jsme s sebou nevzali - usoudili jsme, že máme svého dost, ať si užijí také ostatní :-) Příští školní rok to pojedeme společně zkontrolovat.

Vychovatelky ŠD

ŠJ hledá kuchařku

Školní jídelna při ZŠ Roztoky u Prahy přijme od 1. 9. 2014 pomocnou kuchařku - pracovnici provozu na prozatím zkrácený úvazek. Požadujeme praxi v oboru. Kontakt: michaela.labutova@zsroztoky.cz, tel. 733 543 060

Michaela Labutová, ŠJ Roztoky

První rok Šance pro budoucnost

Červen je ve školním roce měsícem hodnocení a bilancování. Stejně tak hodnotíme 13 měsíců projektu Šance pro budoucnost, jehož cílem bylo navázat na dlouhodobou činnost školy v oblasti poradenství a odborné péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a vytvořením komplexního systému podpory. Čtyřmi klíčovými aktivitami projektu pod vedením speciálních pedagogů, asistentů pedagoga a lektorů prošlo 102 žáků.

Aktivity zahrnují nápravy specifických poruch učení, školní klub, jak se učit a být úspěšný - styly učení a mimoškolní výuku. Velký důraz byl kladen na nápravy poruch učení, kde odborným garantem je doc. O. Zelinková. V současné době probíhá průběžná diagnostika jednotlivých žáků zapojených do projektu. Náprava poruch učení a zmírňování jejich projevů vyžaduje aktivní spolupráci rodičů žáků. Proto byla v průběhu projektu poskytnuta informace o individuální činnosti v nápravných hodinách, ale i doporučení, jak s žákem pracovat doma.

Školní klub nabízí žákům činnosti zaměřené především na dvě oblasti - individuální rozvoj žáka a skupinovou spolupráci. Na individuální úrovni je kladen důraz na podporu sebevědomí a sebeuvědomění žáků, rozvoj tvořivosti a sociálních kompetencí a zároveň také na rozvoj hrubé i jemné motoriky. Skupinová práce poskytuje výhodu ve vzájemné podpoře, umožňuje povídat si o konkrétních tématech nebo případných problémech.

Jak se učit a být úspěšný, aktivita zaměřená na žáky 2. stupně. Odborný konzultant se s žáky zaměřuje na styly učení a výcvikové metody. Prostřednictvím rozhovorů, násle-chů, individuální a skupinové práce je prováděna analýza prospěchu žáka a zjišťována příčina neúspěchu v jednotlivých předmětech. U každého žáka je definována potřeba z hlediska přístupu k přípravě na vyučování a nastavení plánu rozvoje žáka.

Mimoškolní výuka probíhá v prostředí mimo školní třídu - v Lexiku. Lektoři s žáky pracují v málo početných skupinách, kde procvičují učivo probrané ve škole. Pozitivem této aktivity je ta skutečnost, že výuka probíhá mimo školu. Žák není stresován prostředím a velkým kolektivem, zároveň je více motivován a získává větší sebedůvěru.

Každý žák zapojený do projektu Šance pro budoucnost obdrží slovní hodnocení za práci v jednotlivých aktivitách.

I když škola poskytuje prostřednictvím odborné, individuální péče pomoc žákům s SPU, setkáváme se u některých žáků s negativním postojem k učení. Příčinou nemusí být neúspěch žáka v daném předmětu, ale řada faktorů, které ovlivňují pozitivní motivaci žáka. Proto je velmi důležitá spolupráce s rodiči, jejichž prostřednictvím lze u žáka vyvolat podněty pro další rozvoj a ovlivnit celkové vnímání učení žákem.

Za více než rok práce na projektu se nám podařilo rozšířit a zkvalitnit odborné služby, které jsou pro školu velice cenné. Děkuji celému odbornému týmu za spolupráci.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNI

M. Bartulíkové, věcný manažer projektu,
ZŠ Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.