Školní okénko

Vážení rodiče,

ani podzimní sychravé počasí a první mrazíky nás v říjnu neodradily od akcí pořádaných ve škole či blízkém okolí. Dnes vám proto předkládáme několik aktivit, které dětem zábavným způsobem rozšiřují obzory multikulturní, cizojazyčné, dějepisné nebo i umělecké. Méně zábavné jim však asi připadá současné prověřování znalostí na čtvrtletní listopadové hodnocení, ale doufám, že se všem zadaří a „Ježíšek“ si bude moci začít chystat pěkné dárky. Snad je tedy za zlobení neodnese na Mikuláše čert a dárků se dočkají. Na čtenou v prosinci se těší

Věra Zelenková

Svátek Rošha-šana

Dne 25. září u nás byla v družině návštěva a ta nás naučila tancovat a zpívat hebrejsky. Jedli jsme jablka a namáčeli jsme je do medu. Vyprávěla nám, jak se právě teď slaví židovský nový rok. Podle židovského kalendáře je rok 5775. Barva oslav byla bílá. Naučili jsme se také, co je to šofar, jak a kolikrát se na něj troubí, jak se píše hebrejsky a jiné věci.

Laura Gillar, 3.D

Putování po památkách - výlet první

S kroužkem Putování jsme navštívili na den sv. Václava Levý Hradec a Budeč. Prohlíželi jsme si památky, hráli hry a trochu se učili. Nejprve jsme pobyli na Hradci, pak autobusem přejeli do Noutonic a pěšky se vydali údolím potoka až na Budeč. Na Budči jsme zahlédli knížete Bořivoje a kněžnu Ludmilu. Také jsme si celé místo prohlédli, vyšplhali jsme až do věže. Celý den krásně svítilo slunce. Byl to krásně strávený den státního svátku.

Putování do Břevnovského kláštera a na Pražský hrad - výlet druhý

V sobotu 25. října jsme putovali do Břevnovského kláštera. Čekal tam na nás bratr Martin z řádu benediktinů, který nás provedl po opatství. Byla s ním legrace, vyprávěl nám o založení kláštera a o svatém Vojtěchovi, který bloudil v lesích a hledal správné místo a pramen, Táďovi půjčil opatskou mitru, hledali jsme různé obrazy na stěnách, zkoumali jsme srdce oltáře (na to jsme měli Lucčinu lupu a baterku). Podařilo se nám najít dva tajné vchody do krypty. Byli jsme se na pramen také podívat a mohli jsme si vyzkoušet, že tam opravdu je. Potok Brusnice nás provázel až na Pražský hrad. Společně jsme obědvali v zahradě Strahovského kláštera a dívali se na celou Prahu. Procházeli jsme pak nejstarší památky na Hradě, všímali si zajímavých staveb a detailů, navštívili Svatojiřskou baziliku a chrám sv. Víta a také výstavu Příběh Pražského hradu, kde si každý mohl vyzkoušet spoustu zajímavých věcí. Nás s Ondrou bavily asi nejvíc tabule a hra s kartami. Cesta domů rychle uběhla, přijeli jsme, když už se stmívalo.

M. Ramdan, 5. C

Mikrofotografie - výstava a workshop

Třída 8. A navázala na výuku výtvarné výchovy, kde se učí upravovat fotografie v programu Zoner a zúčastnila se workshopu o mikrofotografii. Vše proběhlo ve Středočeském muzeu v Roztokách, kde se právě konala výstava Tajemství rostlin. S tvorbou mikrofotografií seznámil žáky sám autor výstavy pan Viktor Sýkora. Výstava se zajímavým programem byla pro všechny nevšedním zážitkem.

B. Valiová

Australské „vaření"

V pondělí 20. října si děti užily představení australského komika Dr. Klutzeho. Dr. Klutz vařil, kouzlil a mnohokrát nás všechny rozesmál. Děti se zapojovaly do představení a naučily se nová anglická slova. Všichni společně jsme si to„vaření“ užili a těšíme se na příště.

P. Zwinz

Slavnostní předávání Slabikářů

Dne 22. října 2014 jsme navštívili městskou knihovnu. Pan vedoucí Mgr. Michal Špaček si pro nás připravil zajímavé vyprávění o knihách i knihovně. Nakonec nám byl slavnostně předán Slabikář. Již nyní se těšíme na společné čtení z této knihy.

Žáci 1. A

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.