Školní okénko

Vážení rodiče,

naše vánoční nadílka informací o akcích ZŠ je opravdu velmi bohatá, proto bych vám úvodem jen stručně připomněla třídní schůzky (15. a 16. 12.), pozvala vás na Den otevřených dveří - před schůzkami odpoledne (v Roztokách spojeno s výstavou prací žáků 9. ročníku - projekt k 17. listopadu 1989) a všem hlavně velmi poděkovala za příspěvky na vánoční stromečky pro zařízení Klokánek. A než se začtete do zpráv níže napsaných, dovolte mi, abych vám rodičům, ale i ostatním čtenářům Odrazu na závěr tohoto roku popřála za všechny pedagogy krásné prožití adventního času i celých, doufám, bílých Vánoc a dětem samozřejmě mnoho splněných přání. Na čtenou v příštím roce se těší

Věra Zelenková

Halloween v Žalově

Děti v Žalově připravily halloweenské dekorace a ti starší i krátké tematické představení v angličtině. Trampolína se proměnila ve strašidelnou jeskyni a tělocvična v taneční sál plný strašidelných masek. Krásně jsme si to užili.

Marcela Marková

Návštěva amerických studentů

V pátek 24. 10. jsme v naší škole již třetím rokem přivítali americké studenty v rámci jednodenního projektu CIEE „Návštěva české školy“. Jedná se o návštěvu našich amerických studentů ve vyučovací hodině angličtiny v české škole a realizaci „vyučovacího tandemu". Tandem probíhá tak, že skupina amerických studentů (6-12 osob) přijde v doprovodu lektora na jednu až dvě vyučovací hodiny angličtiny a snaží se dorozumět s žáky (představit se, plnit různé úkoly - v menších skupinkách). Aktivity záleží na domluvě vyučujících. Jedná se zhruba o 3.-7. ročník, aby jazykové dovednosti našich i jejich studentů byly vyrovnané a jazykový přínos tak byl oboustranný. Žáci 9. A pro studenty připravili hudební úvod a potom se jednotlivě studentům představili. Společná práce ve skupinkách se všem líbila a naši žáci čile konverzovali, všichni byli zapojeni do živého hovoru a ze všech koutů se ozýval smích. Děkuji paní profesorce Petře Jiráskové za realizaci této akce.

Michaela Černá

6. A na adaptačním pobytu v Krkonoších

V pondělí 13. října naše třída 6. A vyrazila na společný pětidenní výlet do Krkonoš. První dva dny nám počasí přálo, pak už pršelo, ale naši dobrou náladu to nezhoršilo. Hned po příjezdu jsme vyběhli do lesa a našli jsme plný koš krásných hub, naši fotku můžete vidět ve školní fotogalerii. V úterý jsme museli zrušit akci v Adršpašských skalách, protože ráno silně pršelo, ale odpoledne se počasí umoudřilo a hráli jsme celé odpoledne přehazku, fotbálek atd. Ve středu jsme se po skupinkách vydali hledat „kešky“, někteří z nás zabloudili, ale vše dobře dopadlo. Ve čtvrtek na nás čekala nejlepší akce - lanový park v Janských Lázních. V lanovém parku jsme strávili čtyři hodiny lezením a překonáváním překážek mezi stromy ve výšce 8 metrů, následně jsme si vyzkoušeli střelbu z kuší a ani nepříjemné deštivé počasí nám naši dobrou náladu nezkazilo. Jsme zkrátka dobrá parta. Na závěr chci poděkovat panu učiteli F. Pechočiakovi za jeho svědomitý dohled a umístění fotek do školní fotogalerie a panu K. Malému za fotodokumentaci a vtipný komentář do fotogalerie.

Michaela Černá

Návštěva ve Skawině

V pondělí 3. listopadu vyrazilo 23 žáků, kteří společně pracovali v projektu POZNÁVÁME SVĚT, do polské Skawiny předvést svůj výstupní materiál o Roztokách v anglickém jazyce. Tento projektový materiál je rozdělen do několika částí - osobnosti Roztok, kulturní památky, historické události a tradice.

V úterý dopoledne naši žáci ze 7. a 8. ročníku představili tento projekt ve škole a v podvečer na radnici před členy městské rady, kteří ocenili snahu dětí velkým potleskem. Ve škole nás přivítala paní ředitelka, která se nám věnovala každý den společně s kolegyněmi - učitelkami AJ. V úterý po obědě jsme procházkou došli do regionálního muzea, kde nás přivítal pan ředitel muzea a seznámil nás s historií města Skawiny a Krakowa. Ve středu ráno jsme po vydatné snídani vyrazili na výlet autobusem do Krakowa a vyšli na hrad Wawel, který se hrdě tyčí nad řekou Vislou. Na nádvoří na nás čekala česká průvodkyně, se kterou jsme si společně prohlédli klenotnici a zbrojnici. Procházkou jsme došli na náměstí, prošli si tržiště, kde někteří z nás zakoupili dárečky. Nebe bylo azurově modré bez jediného mráčku. Ve výrobně bonbonů se nám moc líbilo a nikdo z nás neodešel bez zakoupeného sladkého suvenýru. Procházkou jsme minuli budovu krakowské univerzity, v parcích posedávali studenti na trávnících a živě diskutovali.

Ve čtvrtek ráno paní učitelka J. Mlynárová a L. Zelená s žáky vyrazili na výlet do solných dolů ve Wieliczce, všichni se vrátili nadšeni a plni zážitků, odpoledne jsme už všichni společně navštívili Dům volnočasových aktivit, odkud se nám vůbec nechtělo, každý si našel svou zábavu. V pozdním odpoledni na nás čekal poslední společný zážitek - benediktinský klášter a opatství v Tynieci. Klid a atmosféra místa společně s krásným výhledem na Vislu umocnily dojem z posledního dne. V pátek ráno jsme se výborně nasnídali, rozloučili se a poděkovali paní ředitelce a učitelkám za jejich vřelé přivítání a pohostinství. Cesta nazpátek utíkala rychleji se zpěvem písničky Cesta od Tomáše Kluse, kterou si naši žáci oblíbili.

Michaela Černá, Petra Zwinz, Jana Mlynárová, Lea Zelená

Barvíři ze 7. A

Moc jsme netušili, co nás čeká na BARVÍŘSKÉ DÍLNĚ, o to větší bylo naše překvapení. Pod odborným dohledem botaničky Středočeského muzea paní Veroniky Dlouhé jsme barvili vlnu různými rostlinami - kopřivovými listy, ořechovými slupkami, bezovým listím, květy, prostě nasekali jsme dostatečné množství kůry, listů, květů, vše dali do hrnce, vařili a čekali. V dílně to příjemně vonělo a v některých chvílích jsme si připadali jako alchymisté. V mezičase jsme si prohlédli výstavu OD BEZU K ŠAFRÁNU, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o barvířských rostlinách. Děkujeme paní Dlouhé a jejím spolupracovníkům za trpělivost a pěkný výukový program. Fotografie z dílny jsou vystaveny na webové stránce školy.

Poslanecká sněmovna

Dne 5. listopadu jsme my, žáci žákovského parlamentu a žáci 7. A, navštívili Poslaneckou sněmovnu ČR, abychom si udělali představu o činnosti a demokratickém rozhodování v PS. Nejprve jsme si vyslechli základní pravidla a informace o uspořádání v PS prostřednictvím krátkého videa. Po důsledné bezpečnostní kontrole jsme si na vlastní kůži zažili atmosféru v PS. Dramatické výstupy jednotlivých aktérů - poslanců v rozpravě byly tak strhující, že jsme ani nedutali a sledovali to velké „divadlo vysoké politiky". Z návštěvy jsme si odnášeli nejen zážitky, ale také poznatek o tom, jaké je to, být poslancem.

Marie Bartulíková

Školní jídelna

Školní jídelna při ZŠ, ul. 17. listopadu 711, Roztoky, přijme pracovnici provozu do kuchyně. Nástup možný ihned. Praxe v oboru vítána. Životopis posílejte na: michaela.labutova@zsroztoky.cz, tel. 733 543 060.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.