Školní okénko

Vážení rodiče,

při půlročním bilancování naší práce můžeme s čistým svědomím říci, že I. pololetí bylo úspěšné, a tak doufáme, že nás štěstí a úspěchy v druhém pololetí neopustí. V příspěvcích se proto dočtete hlavně o tom, na co je každý vyučující nejvíce pyšný - na úspěchy svých žáků. Rodičům, kteří letos vyšlou své děti na přijímací zkoušky, připomínám, že přihlášky se odevzdávají do konce února naší škole k potvrzení a do 15. března je nutné je doručit na příslušnou střední školu. Krásný únor, devítkám dobrý výběr střední školy a všem pěkné počtení přeje

Věra Zelenková

Školní družina

První pololetí školního roku uběhlo ve školní družině velmi rychle. Prvňáčkové si zvykli na školní prostředí a navázali hezké kamarádské vztahy. Činnosti školní družiny byly různorodé: pohybové hry na zahradě a v tělocvičně, vycházky do okolí školy a na dětské hřiště, výtvarná činnost dětí, výlet do Beckilandu, kouzelnické představení, mikulášská nadílka, pečení perníčků a vánoček, vánoční trhy a další. Na Vánoce pod stromeček do družiny přinesl Ježíšek nové hry, které se dětem moc líbily. Ve druhém pololetí školního roku nás čeká opět pestrý program, který vychází z celoročního plánu školní družiny.

Vychovatelky školní družiny

Vynikající výsledky SCIO testování stonožka 2014/2015 - 9.třídy

V listopadu 2014 se žáci 9. ročníku (9. A, 9. B) účastnili on-line SCIO testování vědomostí z českého a anglického jazyka, z matematiky a obecných studijních předpokladů. Výsledky nás velmi potěšily. V matematice se žáci umístili mezi 40 % nejlepších škol. Ještě lépe jsme se umístili v českém jazyce, a to mezi 30 % nejlepších. Opravdový vrchol však předvedli v anglickém jazyce, kde se octli ve společnosti 10 % nejlepších. Tento výsledek vynikne ještě více, když si uvědomíme, že testováni jsme byli společně s věkově odpovídajícími třídami víceletých gymnázií a 90 % bylo horších než naše škola. Testování z ČJ i M se celkem zúčastnilo 18 600 žáků a z Aj 11 600.

Velmi nás potěšilo i to, že koncem ledna naše škola obdržela od společnosti SCIO gratulaci k dosaženým výsledkům spolu s certifikátem pro žákyni 9. B Vanesu Šaškovou za druhý nejlepší výsledek ve Středočeském kraji v testování českého jazyka. Žákům gratulujeme a děkujeme za profesionální práci učitelům v daných předmětech.

Petr Bezděka, ředitel ZŠ

Úspěch v okresním kole z matematiky

Do okresního kola matematické olympiády Z5, které proběhlo 21. 1. 2015 v Černošicích, postoupilo 5 žáků naší školy. Tomáš Bohdanecký z 5. C se umístil v okresním kole na 2.-3. místě, Jan Lebeda z 5. C se umístil na 4.-11. místě. Oběma moc blahopřejeme a přejeme hodně dalších studijních úspěchů.

Jana Marešová

Návštěva budoucích prvňáků

V úterý 27. 1. 2015 navštívili naši třídu předškoláci z MŠ Přemyslovská. Všichni se úžasně zapojili do naší práce a spolu s námi si spoustu úkolů sami vyzkoušeli. Všichni byli velmi šikovní. Již se na ně v září těšíme.

Žáci 1. A

Zakončení a udržitelnost projektu Šance pro budoucnost

V polovině prosince proběhlo setkání k zakončení projektu Šance pro budoucnost. Prostřednictvím prezentací se účastníci dozvěděli, jak probíhala činnost v jednotlivých klíčových aktivitách, kde jsme byli úspěšní a s jakými problémy a riziky jsme se potýkali. Během projektu, který byl realizován v období duben 2013 - prosinec 2014 se prokázalo, že péče u žáků s poruchami učení prováděná speciálními pedagogy, asistenty pedagoga, lektory přináší pozitivní výsledky - zlepšení prospěchu, motivaci k učení, sebedůvěru a sebevědomí žáka.

Spolupráce s odbornou garantkou Doc. PaedDr. Olgou Zelinkovou měla pro náš pedagogický tým veliký přínos. Kromě odborných konzultací optimalizovala a vyhodnocovala individuální plány každého žáka s doporučením, jak s žákem pracovat ve škole, ale i mimo ni - doma.

Závěrečným setkáním realizace projektu nekončí. Speciální pedagožky budou pokračovat v reedukační činnosti nejen v budově v Roztokách, ale i v Žalově. Podařilo se získat z dotačního programu finanční prostředky na asistenty pedagoga, kteří s žáky budou pracovat a pomáhat jim ve většinových třídách a povedou hodiny doučování a tvořivé dílny. Nadále budeme pokračovat v rozvoji osobních dovedností, zdokonalení a prohloubení znalostí směřujících k profesním zájmům žáků.

Projekt přinesl škole i nemalé finanční prostředky, za které jsme zakoupili didaktické pomůcky, pracovní sešity, metodiky, odbornou literaturu, přehledy a další pomůcky, které budou využívat naši žáci. Věříme, že vytvořený systém podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se na naší škole podaří udržet.

Marie Bartulíková

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.