Školní okénko

Vážení rodiče,

dubnové přijímací zkoušky na SŠ jsou za námi, výsledky už všichni vědí a musím říci, že deváťáci hodnotili testy jako „udělatelné“ a jejich znalostem odpovídající. Akcí v dubnu bylo mnoho, ale nej důležitější je zřejmě oznámení, hlavně pro rodiče budoucích prvňáčků, že od září 2015 naše škola zavádí výuku anglického jazyka již od 1. třídy, a to po 1 hodině týdně. Právě nyní angličtináři pečlivě vybírají učebnice vhodné k výuce.

Některé třídy již vyjely na školy v přírodě, většina však pojede až první týden v červnu. Poslední třídní schůzky budou 18. a 19. 5., tak nezapomeňte přijít.

Věra Zelenková

Modrý den

V ZŠ Roztoky opět proběhla dne 8. 4. 2015 osvěta v rámci MODRÉHO DNE, která žákům přiblížila život lidí s handicapem. Zaměřili jsme se na všechny druhy postižení, neboť zdraví jedinci si málokdy uvědomí jejich omezení a potřeby. Žáci prvního stupně si vyzkoušeli v rámci sportovních disciplín chůzi poslepu přes překážky, plnění úkolu s použitím jedné dolní končetiny. Důraz se kladl na rozvíjení sociální interakce mezi žáky. Záměrem bylo hlubší zamyšlení se nad problematikou dětí s handicapem a možného způsobu pomoci těmto lidem.

Dagmar Cozlová

Vážná hudba pro II. stupeň?

Díky paní učitelce Olze Kozánkové se třídy II. stupně v dubnu postupně podívaly do Rudolfina na hudebně komponovaný program „Kdo se bojí České filharmonie". Skvělým pořadem režisérky Alice Nellis (seděla v první řadě) nás vtipným slovem provázel a do děje zapojil herec Jan Budař. Neméně skvěle se do komunikace s publikem zapojil i sám dirigent Ondřej Vrabec, který na přání tří náhodně vybraných žáků, poté co každý zvlášť udali rytmus a nosnou melodii, zahrál se svým orchestrem právě takto vytvořenou skladbu. Musím pochválit i naše některé žáky/žákyně, kteří se na koncert patřičně „večerně“ oblékli. Jak jim to slušelo, můžete obdivovat na webových stránkách školy ve fotogalerii.

V. Zelenková

Poháry do „sportovní" sbírky

Volejbalové družstvo dívek ZŠ Roztoky ve složení Chládková, Buchtová, Růckerová, Volfová, Štěpánková, Panenková, Podrazilová a Maršová vyhrálo okresní kolo turnaje AŠSK pořádané 23. 3. v Davli a Štěchovicích. Dívky postoupily do krajského kola pořádaného 30. 4. v Kladně.

Stolní tenisté ZŠ Roztoky se zúčastnili turnaje AŠSK v Rudné. Slavili výhru v kategorii dívek i chlapců. V konkurenci dalších šesti týmů vyhrály dívky ve složení Buchtová a Kejklíčková. Chlapci reprezentovali ve složení Medek, Dalihod, Ghariani a Lojek. Bohužel soutěž končila okresním kolem, tudíž hráči nemohou změřit síly se silnějšími soupeři. 

Krásné 2. místo přivezli v dubnu z okrskového kola Prahy-západ i naši malí fotbalisté (I. stupeň) z turnaje McDonalds Cup - kategorie A. Moc gratulujeme a přejeme mnoho sportovních úspěchů.

Ladislav Roučka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Počátkem dubna vyhlásilo MŠMT výzvu pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Naše škola v posledních dnech „finišuje“ s vyplňováním žádosti a včasným odesláním na kraj.

První aktivita bude zaměřena na čtenářskou gramotnost - tvorbou čtenářských dílen. Projekt dále podporuje výuku cizích jazyků a přímo i výuku v cizích jazycích ve školách v zemích EU (od loňského školního roku je povinná výuka druhého cizího jazyka od 7. ročníku). Druhou aktivitou bude zahraniční jazykový kurz, kterého se zúčastní jeden učitel z 1. stupně. A poslední aktivitou bude zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 20 žáků v Anglii a pro 10 žáků v Rakousku. Na tyto aktivity žádáme zhruba 860 000 Kč. Realizace projektu bude nejdříve 1. 7. 2015, ukončení projektu 31. 12. 2015. Informace o projektu „ Kvalitně učit“ najdete na http://www.zsroztoky.cz/granty-a-projekty.

Marie Bartulíková

Návštěva Národního divadla

Naše třída 6. A navštívila baletní představení Čarodějův učeň v Národním divadle. Na nádraží na mne čekali moji žáci - chlapci s motýlky, kravatami a sáčky; děvčata mne dojala svou křehkostí v krásných šatech. Atmosféra večerního představení byla přesně taková, jaká se hodí k této krásné budově, ke které každý správný Čech cítí úctu. Baletní soubor je tvořen mladými lidmi a nádherné kostýmy společně se zajímavou a moderní scénografií podtrhují kvalitu celého představení. Na závěr byli všichni tanečníci po zásluze odměněni dlouhým potleskem. Děkuji paní Johaně Turnerové za zajištění lístků a paní Lence Černé za doprovod.

Američtí studenti navštívili naše žáky

V březnu již třetím rokem navštívili američtí studenti naši školu pod vedením paní profesorky P. Jiráskové. Tito studenti v rámci svého vysokoškolského studia studují jeden semestr český jazyk. Na úvod je naši žáci přivítali mou oblíbenou písní od Beatles Let It Be. Chvilku trvalo, než žáci ztratili počáteční stud, ale na konci se naši žáci tak rozmluvili, že nechtěli vůbec skončit. Byla jsem na ně opravdu hrdá. Atmosféra mezi americkými studenty a našimi žáky byla přátelská a uvolněná.

Michaela Černá

Úspěchy v okresních kolech matematických soutěží

Během dubna proběhla okresní kola Matematické olympiády, kategorie 6.-8. tříd, a celostátní matematické soutěže KLOKAN. V obou soutěžích dosáhli naši žáci pěkných umístění. Matematická olympiáda: V kategorii 6. tříd obsadil Vítek Běhounek 3. místo, v kategorii 7. tříd obsadil Jan Růžička 2. místo, v kategorii 8.    tříd obsadila Tereza Buchtová 3. místo. Matematický klokan: V kategorii CVRČEK obsadila Jana Růžičková 2. místo, v kategorii Klokánek obsadil Tomáš Bohdanecký 1. místo a Vojtěch Antoš 2. místo.

Všem těmto žákům blahopřejeme a přejeme další studijní i soutěžní úspěchy.

Jana Marešová

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V ROZTOKÁCH

Výpravy Ferdy Mravence a Berušky 13.-17. července 2015, 8.30-17 hodin

Tábor je určen pro děti ve věku 6-12 let

   Program přizpůsoben počasí - sport a pohybové hry, výtvarné činnosti, zkoumání přírody v okolí Roztok Seznámíme se s příběhem Ferdy Mravence a jeho přátel Jídlo zajištěno 3x denně, včetně teplých obědů Zázemí v ZŠ Roztoky S pořádáním táborů a dalších akcí pro děti máme již několikaleté zkušenosti, nyní nově v Roztokách!

Kontaktní osoba: Andrea Rozkydalová

andrea.rozkydalova@centrum.cz,

724 256 859. Info a přihlášky www.study21.cz

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.