Školní okénko

Vážení rodiče,

a je to tu zas - nový školní rok! Dva měsíce prázdnin uběhly neuvěřitelným tempem a my jsme tu opět s informacemi o dění na naší škole. a není toho málo, co se v průběhu prázdnin změnilo, přibylo či se teď koncem srpna právě dokončuje. zatím se sice teprve rozjíždíme, ale věřte, že na nové změny se mohou těšit nejen žáci, učitelé, strávníci či roztočtí sportovci, ale samozřejmě i vy. Dětí přibývá, a tedy i nových pedagogů, takže kromě nových tváří učitelů můžeme letos našim žákům nabídnout krásně vybavené třídy a na tento školní rok opět bohatou nabídku aktivit.

Celá škola je perfektně připravena, tak věřím, že se i našim prvňáčkům bude u nás líbit.

Letní tábor

A nyní podle podkladů zpracovaných vedením školy nabízím stručný přehled toho, co se podařilo v obou budovách školy realizovat a co budete moci obdivovat na dni otevřených dveří, který bude jako vždy v polovině prosince.

Budova na Školním náměstí: Proběhla zde výměna oken na fasádě do zahrady, oprava střechy, výměna podlahy ve třech učebnách, malování chodeb a tříd, dovybavení všech učeben učitelskými PC, vybudování nájezdové rampy pro vozíčkáře, rozšíření okénka odběru použitého nádobí ve školní jídelně a přidání odvětrávání a výměna vodovodního řadu pod jídelnou. V tělocvičně pak přibyla penetrace stěn, ochranná síť na strop, tlumicí prvky na stěny. Poslední úpravy finišují na nově vybudovaném multifunkčním venkovním hřišti na basketbal, volejbal, fotbal atd.

Budova v Zaorálkově ulici: I zde proběhla výměna oken v šatnách a penetrace proti plísním, malování chodeb a tříd, přibyla jedna interaktivní tabule, došlo k rekonstrukci rozvodu elektrické sítě v přízemí a školní jídelna dostala nový plynový kotel na polévky. V obou budovách se zasíťovaly všechny učebny na školní server.

Informace o škole můžete získat také na našich webových stránkách, které se v průběhu září budou aktualizovat. Za vedení školy a všechny pedagogické pracovníky přeje hodně zdaru v novém školním roce všem našim školákům

Věra Zelenková

Sebeobrana - FAST DEFENSE s panem Ing. J. Kolcunem a jeho týmem

V květnu u nás na škole již druhým rokem žáci dalších tříd procházeli kurzem sebeobrany s panem Ing. J. Kolcunem a jeho zkušeným týmem. Na druhém stupni byl tento kurz upraven pro starší žáky. V místnosti školního parlamentu, která je dostatečně velká a vzdušná, se naši žáci seznamovali s tím, jak se bránit agresorovi ve škole i mimo ni. Po úvodním slovu se všichni připravili na praktické ukázky, které si všichni žáci vyzkoušeli pod vedením zkušeného týmu. Třídy se střídaly a všechny ohlasy byly stejné - je to skvělé. S tímto názorem se ztotožňovali i všichni zúčastnění pedagogové. V dnešní době si myslím, že je zapotřebí se ve školách věnovat sebeobraně. Program FAST DEFENSE tuto problematiku řeší, celý tým jde do jednotlivých akcí s maximálním nasazením. Na příští školní rok jsme se domluvili s panem Ing. Kolcunem na ukázce pro rodiče, kteří budou mít zájem se s programem sebeobrany blíže seznámit.

Michaela Černá

Letní tábor kroužku Putování

Náš letní tábor provázelo více než letní počasí. Předpověď počasí hlásila po celý týden nebe bez mraků a teplo téměř jako na rovníku. První den Putování po stopách našich předků jsme prozkoumávali archeologické vykopávky z Levého Hradce a navštívili jsme starodávnou Budeč. Zaujala nás výška rotundy i kazatelna ve tvaru kalicha. V úterý nás čekal výlet na Říp. Šplhali jsme cestičkou z Vražkova, cestu nám zpříjemňoval stín stromů a vítr na vrcholu kopce. Prohlédli jsme si rotundu sv. Jiří a zahráli si dračí hru. Cestou dolů jsme sbírali kameny, hledali vzácné druhy včel a jiného hmyzu, hráli další hry a bloudili Krabčicemi (hledali jsme autobusovou zastávku a trochu stínu). Ve středu jsme se vydali na Vyšehrad k rotundě sv. Martina. Třetí rotunda, kterou jsme již tento týden viděli, se lišila svou malou lucernou na střeše. V největším horku jsme zalezli do podzemních kasemat a do Gorlice, odpoledne jsme hráli hru o Horymírovi a hru o kupecké osadě, prozkoumávali Slavín a krásnou baziliku. Ve čtvrtek nás čekala výroba vlastního másla, mléka a medu a také výlet do Máslovic a do včelařského ústavu v Dole. Mohli jsme si vyzkoušet, jaké to je, ušlehat si smetanu, držet v ruce rámek plný včel, hledali jsme včelí královnu a ochočili si trubce, kteří nám lezli po rukách, a zaháněli jsme (stále) všudypřítomné vosy. U přívozu se pak strhla vodní bitva o tři kbelíky vody, která však byla velice příjemná, protože rtuť teploměru stále stoupala výš a výš. V pátek jsme zamířili za Ctiradem a Šárkou, jak jinak než do Divoké Šárky. Procházeli jsme chráněným územím od Lysolají po vyhlídkách až po koupaliště, kde jsme strávili zbytek odpoledne. Čekal nás návrat do Roztok, oheň a nocování ve škole. Ráno se nám moc nechtělo ze spacáků, ale kupci přiváželi časně své zboží a bylo třeba upravit trh, kde se za groše dalo nakoupit mnoho zajímavých věcí. Před obědem jsme mezi námi přivítali rodiče a kamarády na společné promítání fotek z celého tábora a pak následovalo rozloučení. Škola se už blíží a s ní další výlety v novém školním roce.

Poutníci z kroužku Putování

Projekt Kvalitně učit

Naše škola obdržela 937 984 korun na realizaci projektu Kvalitně učit v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 56.

Během prázdnin realizační tým připravil výběrová řízení na jazykový pobyt učitelů ve Velké Británii, stínování našich pedagogů v zahraniční škole v Chorvatsku, Anglii a Rakousku včetně jazykového pobytu pro 42 žáků v Anglii a Rakousku. V současné době ukončují 14denní jazykový kurz v Brightonu dvě učitelky 1. stupně. Koncem září je připraveno k vycestování 27 žáků na jazykově-vzdělávací pobyt do Worthingu v Anglii a 15 žáků do Vídně v Rakousku. Vybráno a nakoupeno je i 300 knih do „čtenářských dílen“, které budou realizovány žáky 1. a 2. stupně během září až prosince 2015.

Rozvoj dovedností

ZŠ Roztoky předložila žádost o finanční podporu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 57.

Žádáme o finanční prostředky na Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jedná se o aktivitu zaměřenou na rozvoj technických dovedností žáků ZŠ, včetně dovybavení školní dílny pro potřeby výuky ve vzdělávací oblasti Svět práce.

Pouze jeden učitel 2. stupně se zapojí do rozvoje ústních komunikačních dovedností v anglickém jazyce formou blended learningu. Cílem této aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického jazyka na základních školách formou řízené, kombinované a individualizované výuky, tj. poslech - mluvení - čtení - psaní. Naopak 60 žáků 2. stupně máme zájem zapojit do rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností v anglickém a německém jazyce také formou blended learningu. Tato metoda je velmi vhodná pro žáky s poruchami učení, ale nejen pro ně. Celkové náklady na projekt Dovednosti jsou 360 236 korun. Projekt bude realizován v období září až prosinec 2015.

Marie Bartulíková

věcný manažer

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.