Školní okénko

Vážení rodiče,

momentálně jsme sice teď všichni učitelé napjati, jak dopadne konkurz na nového ředitele/ku školy, ale to nic nemění na tom, že pomalu začínáme v práci finišovat a tedy zároveň chystat nové učebnice a pomůcky pro další školní rok. Úplně nově se bude od září poprvé učit anglický jazyk v celé škole, nově tedy i ve druhé třídě, loni se totiž začalo s Aj v 1. třídách.

V tomto čísle Vám samozřejmě jako vždy přinášíme ukázky z bohaté činnosti nejen se žáky ve škole při výuce, ale i ze zajímavých akcí mimo školu, ze školní družiny i školní jídelny. Žáci, kteří dělali přijímací zkoušky na střední školy či gymnázia, už teď vědí, jak dopadli, a Vy se zase můžete dozvědět závěrečné informace o prospěchu svých dětí na posledních třídních schůzkách, které se konají 16. a 17. května. Pak už jen proběhnou školy v přírodě, závěrečné absolventské práce žáků 9. tříd, pár závěrečných testů a letní prázdniny jsou na dosah. Hezké počtení přeje

Věra Zelenková

Putování na Skalku

V neděli 10. dubna jsme časně ráno vyrazili na jarní výlet za barokními památkami v krajině. Nejprve jsme si prohlédli kostel v Mníšku, kde nás provedla paní průvodkyně, která se narodila a do školy chodila u nás, v Roztokách. Bylo to hezké shledání. Nejvíce nás tu zaujal Brandlův obraz, který byl původně stropní freskou. Krátce jsme se zastavili na zámku a pak jsme už šplhali do kopců. Na Skalce jsme si prohlédli opravený kostel a klášter s poustevnou i křížovou cestu, vyprávěli jsme si o historii tohoto místa a o jeho současné podobě. Také jsme se tu naobědvali, kluci se snažili v jezírku objevit nějakou rybu, ale byli tam jen pulci. Dál jsme putovali lesem a hráli hry, na rozcestí jsme pak odbočili na Babku, kde nás čekala skalní rozhledna a pod ní pařezové pole. Ve vlaku jsme pak luštili pracovní listy, neboť tam bylo příjemné teploučko a sucho. Někdo nad křížovkou skoro až usnul. Byl to dlouhý jarní výlet.

Poutníci z kroužku Putování


Vítání jara

Jaro jsme u nás přivítali v obrázcích, sázeli jsme rostlinky a pozorovali na vycházkách měnící se přírodu. Jako každý rok jsme vyprovodili zimu k Vltavě a poslali Smrtku co nejdál po vodě. V době ředitelského volna se v tělocvičně hrálo, tančilo a zpívalo s cimbálovou muzikou Muzička. Protože se 22. března slavil Světový den vody, i naše společná dílna nesla název Voda, voděnka. Naučili jsme se také nová říkadla, která se určitě v pondělí hodila chlapcům při koledování. Navštívili jsme rovněž levohradecký kostel, který byl velikonočně vyzdobený, i žalovskou ovčí babičku, kde jsme viděli čerstvě narozená jehňátka. Ve středu 7. dubna k nám přijel Honza Hrubec se svou pohádkou Honza a drak, která se dětem velice líbila. Pomáhaly Honzovi zachránit princeznu, a tak nakonec všechno dobře dopadlo. Čeká nás jarní přechod Řivnáče, výlet za včelkami a výlet na Loučeň či na Okoř a mnoho dalšího, na co se můžeme těšit.

Žalovská školní družina

Američtí studenti u nás

V březnu jsme přivítali 21 amerických vysokoškolských studentů s jejich profesorkami. Žáci 9. B seznámili studenty s našimi českými velikonočními tradicemi - malováním vajíček, pletením pomlázky atd. Studenti ochutnali velikonočního beránka, kterého výborně upekla Adéla Dvořáková. Matouš Malý a Adam Turner ze 7. A si připravili vlastní prezentaci o sobě a vtipný kvíz, kdy američtí studenti hádali správnou odpověď. Na oplátku nás studenti pobavili, když česky zazpívali písničku "Táto, mámo, v komoře je myš". Všichni si vzájemně zatleskali a ve skupinkách začala volná diskuse.

Studenti navštívili i naše menší žáky ve 4. B a povídali si s nimi. Bylo úžasné pozorovat dětskou bezprostřednost, kdy naši žáčci plynule odpovídali a rozuměli tomu, na co se jich američtí studenti ptali. Na amerických studentech mě zaujalo, že se snažili mluvit česky. Povídali jsme si anglicky o fotbale, o hokeji a o populární hudbě.

Bylo to super. Povídali si s námi a na to, že to byli Američané, tak uměli dobře česky. Jsme poctěni, že navštívili naši třídu. Rádi bychom se za nimi podívali do Ameriky. Fotografie jsou ve fotogalerii na webových stránkách školy.

Michaela Černá a žáci 4. B

Pohádkový týden

Pro některé z nás je oběd jasným bodem v pracovním dnu. V jednom týdnu měsíce dubna si kolektiv pracovnic školní jídelny připravil jídelníček vskutku "pohádkový".

Jídla s pohádkovými názvy, jako např. Rumcajsovy broky v rajské omáčce nebo Špagety Štaflíka a Špagetky se sýrem, nebyly pouze lákadlem pro děti. Jídlo vydával Rákosníček, Špagetka, Kočička a další pohádkové bytosti. Pokud ještě strávník správně odpověděl na 2 soutěžní otázky, obdržel sladkou odměnu.

Dětem i nám dospělým strávníkům pohádkově chutnalo a kuchařkám díky za gastronomický pohádkový týden. Fotografie z akce hledejte na www.zsroztoky.cz - fotogalerie.

M. Bartulíková

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.