Školní okénko

Vážení rodiče,

víte, co všechno mohou Vaše děti v naší škole zažít, kde všude mohou načerpat vědomosti a zkušenosti nebo jenom inspiraci a motivaci pro své další učení? Ne? Tak od toho je tu naše "Školní okénko", abyste se to dozvěděli. Následující příspěvky se týkají akcí jen za poslední měsíc. A to se některé další nevešly. Příjemné a pohodové čtení Vám přeje

Věra Zelenková


Máte pod čepicí?

Dne 4. 5. 2016 k nám zavítalo DIVADLO POD ČEPICÍ s humorným interaktivním divadelním představením k 700. výročí narození Karla IV. Z některých z nás se stali na chvíli učenci, královny a jeden z nás si dokonce mohl zahrát malého Karla IV. Představení doprovázely i pěkné písničky.

2. A

a I. Bártová

Asistent pedagoga - školní rok 2016/2017

Mateřská škola Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha-západ hledá asistenta pedagoga k integrovanému dítěti od školního roku 2016/2017 s nástupem k 1. 9. 2016.

Rozsah přímé výchovné práce 20 hodin týdně. Požadujeme střední vzdělání s maturitou, možnost doplnění vzdělání kurzem pro asistenty pedagoga zde.

Hana Novotná

ředitelka školy


Den Země

Den Země 22. 4. 2016 jsme oslavili ve Středočeském muzeu v Roztokách. Pozorně jsme sledovali zajímavou přednášku pana RNDr. Oldřicha Hovorky. Pak jsme si vyrobili společně hnízda pro vlaštovky i domečky pro včelky samotářky. Velice se nám vše líbilo. Krásné prostředí, přívětiví a trpěliví průvodci.

Žáci 3.B

a paní učitelka Marušková

Čarodějný den

V pátek 29. 4. 2016 jsme přišli do školy převlečeni za čarodějnice a čarodějníky.

V těchto kostýmech jsme zažili spoustu legrace. I vyučování bylo v tento den jiné. Nakonec jsme si zatancovali v maskách v naší tělocvičně.

2. A

a paní učitelka Bártová

Exkurze na skládku

V    květnu jsme navštívili skládku společnosti FCC Regios, a. s., v Úholičkách. O skládce odpadu jsme měli všichni úplně jinou představu. Čekalo nás ale krásně upravené prostředí, čistota, pořádek a především přívětiví lidé - paní. Ing. Mičková, paní Píriová a pan Gráz. Za exkurzi mnohokrát děkujeme.

I. Bártová, L. Marušková, I.Schafferová a žáci 2. A a 3. B

Výměnný pobyt žáků

Ve dnech 2. až 6. května 2016 se uskutečnil výměnný pobyt žáků zdejší ZŠ na Slovensku. Zájemci z 5. až 9. tříd navštívili Poprad, kde pobývali jako hosté v rodinách žáků popradské ZŠ. Během pěti dní děti poznaly nové kamarády a absolvovaly zajímavý program, který zahrnoval nejen exkurzi školy, ale i prohlídku příjemného podtatranského města Poprad a výlety do přírody. Součástí byl i velmi poutavý program ve speciální učebně environmentální výchovy, kterým děti provázela pracovnice TANAPu. Během příštího školního roku jsou pozvány děti z Popradu k nám do Roztok.

Jana Mlynárová, Lea Zelená


Karel IV.

Dne 17. 5. od 16 hod třída 4. A prezentovala svůj projekt „Karel IV. a jeho doba“ před rodičovskou veřejností. Od března, kdy jsme začali projekt připravovat, jsme se seznamovali s životem tohoto velkého Čecha, s jeho dětstvím, sňatky, čím přispěl k rozvoji českého království. Dozvídali jsme se i takové zajímavosti jako například, že nechal přivézt hlavy vinné révy z Burgundska, rozšířil vinice, osázel zahrady švestkami, kterým se dodnes v některých částech země říká karlátka. Vyrobili jsme si makety jeho nejvýznamnějších staveb a pro rodiče připravili oslavu narození budoucího Otce vlasti.

Dne 19. 5. naše třída 4. A a třída 4. C navštívily hrad Točník postavený králem Václavem IV. Po výstupu k branám Točníku nás čekala paní průvodkyně, která nás poutavě seznámila s historií tohoto hradu.

Žáci 4. A

Ubytování pro rodilou mluvčí

ZŠ Roztoky hledá vhodný podnájem - samostatné bydlení se sociálním zařízením -pro rodilou mluvčí, americkou studentku s titulem Bc., která bude od září působit na naší škole. Můžete se tak i sami pocvičit v anglické konverzaci. S nabídkou se prosím obracejte na cerna.mina@gmail.com. Předem děkujeme.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.