Školní okénko

Vážení rodiče, vítám Vás u našich zpráviček ze školního dění po prázdninové odmlce a věřím, že Vám i v tomto novém školním roce budu moci opět nabídnout mnoho zajímavých článků z akcí naší školy. Opět tu na zářijový úvod máme hned několik projektů pro školu, které škole přinesou další materiální i personální "vylepšení" našeho sboru, práce s dětmi či poradenského centra. Opět budeme nabízet mnoho zájmových aktivit - kroužků, tak s dětmi vyberte a nezapomeňte je do konce září přihlásit. Hned 12. 9. jsou první třídní informativní schůzky, tak určitě přijďte a dozvíte se další podrobnosti k průběhu roku a výběru pomůcek pro výuku.

Hodně studijních úspěchů a radost z poznání všem našim školákům za všechny pedagogy školy přeje

Věra Zelenková

Projekt Music jsi ty

Naše škola se stala součástí hudebně vzdělávacího projektu Music jsi ty. Projekt podporuje aktivní přístup k provozování hudby a je výchozím bodem pro vývoj metodik uplatnitelných v hodinách hudební výchovy. Projekt je realizován Nadačním fondem The Music Fundation.

Žáci vybraných tříd 1. stupně se v červnu zúčastnili pilotního projektu, který si klade za cíl zvýšit zájem dětí o hudbu a aktivní muzicírování. Smyslem projektu je nejen děti nadchnout a přesvědčit o významu hudebního vzdělání, ale pracovat na vývoji metodik, které si v budoucnu budou moci sami vyučující osvojit a využít ve svých hodinách hudební výchovy. Ty by měly vést děti k aktivnímu provozování hudby.

Projekt Music jsi ty obsahově podporuje stávající výuku hudební výchovy na základních školách, posiluje prostřednictvím vybraných hudebních aktivit vzájemnou komunikaci dětí, přináší nové techniky spolupráce mezi dětmi a přivádí je k aktivnímu provozování hudby.

Nadační fond The Music Fundation podporuje rozvoj aktivního provozování hudby v České republice. Projekt Music jsi ty je dílčí aktivitou nadačního fondu, podporuje hudební vzdělávání na základních školách a vede děti k vlastnímu hudebnímu rozvoji. Foto a další informace na www.tmf.cz.

A. Nováková, Nadační fond TMF 

M. Bartulíková,

ZŠ Roztoky

Setkání v Pasově

Dne 15. června vyjely sedmé třídy, které za sebou mají první rok výuky německého jazyka, do německého Pasova. Německý jazyk se u nás na ZŠ učil vždycky, ale po dvou letech povinné výuky dalšího cizího jazyka na 2. stupni a také při stále se zvedajících počtech dětí, je německých tříd stále více a více. Proto se snažíme děti ke studiu Nj motivovat, a malá vzdálenost Německa i Rakouska nám umožňuje dva výlety ročně. Po vánočních Drážďanech jsme vybraly s kolegyní Pasov, milé městečko v Bavorsku, zhruba 4 hodiny autobusem z Roztok, s dominantou dvou hradů a kouzelným soutokem tří řek.

Vyjelo nás 33 osob, 31 dětí, většinou ze 7. tříd. Autobus doplnilo několik žáků 8. a 9. tříd, kteří už němčinu mají déle, a dvě žákyně ze třídy šesté, které němčinu teprve mít budou. Moc jsme se všichni těšili, dlouho výlet chystali, děti ze 7. třídy pracovaly v IT učebnách na malém projektu o Pasovu, ve kterém shromažďovaly informace o tomto malebném městečku, obrázky, místa, která plánovaly vidět. Vše pak v německém jazyce samy odprezentovaly. My, učitelky NJ, jsme zase chystaly setkání s kolegy pasovské ZŠ a SŠ sv. Mikuláše, a když děti měly rozchod, naše kroky zamířily právě tam. Navázaly jsme tak první kontakty, vymýšlely s německými kolegy, co by dalo dělat jako společný projekt, kde se potkat a na jak dlouho. Viděly jsme krásnou pasovskou školu a také opravdovou inkluzi emigrantů z Afghánistánu, Sýrie a dalších zemí. Těchto dětí tam není málo a témat k projektům tedy také ne. Mile nás překvapilo, jak se německé děti snaží těmto začleněným dětem pomáhat a vůbec, kolik charity škola vyvíjí i směrem k postiženým dětem na škole s tímto zaměřením, která je v Pasově také. Výměnné akce, společné projekty, je toho hodně a hodně toho stále plánují. Plné dojmů jsme pak spěchaly na sraz s našimi dětmi, viděli všichni společně největší varhany světa, mají 17 974 píšťal, v katedrále sv. Štěpána a krásnou radnici pasovských, je na fotkách, zdobena malbami na motivy Niebelungů, německých ság, a historie Pa-sova. Slunce nám svítilo a čas tam hrozně rychle utekl. Pasov není tak blízko jako Drážďany a cesta byla delší, ale i tak se to vyplatilo a viděli jsme jiné, krásné, město.

V Pasově se stékají tři řeky, Dunaj, Ilz a Inn. Soutok jsme viděli jen z dálky, ale na obrázku prospektu s mapou, které děti dostaly, a tak se samy v malém městě orientovaly, je vidět různá barva řek, která se sjednotí až po pár stech metrech společného toku. Ať je toto sjednocení symbolem i pro nás, pro další spolupráci našich a německých dětí, ale i nás, pedagogů. Těšíme se na ni, na výměnné pobyty, na budoucnost výuky němčiny na naší škole a také na to, že budeme mít našim dětem co nabídnout, že toho bude hodně a bude to velmi, velmi pestré i díky takovým výměnám a projektům.

P. Zwinz a J. Hodurová,

učitelky Nj

Projektové výzvy pro školu

Naše škola je připravena žádat o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zjednodušeným vykazováním - Šablonami.

V avizované výzvě č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I předcházela identifikace oblasti pro rozvoj školy - Místní akční plány rozvoje vzdělávání - MAP, které jsou nezbytnou podmínkou pro žádost o podporu.

Z aktivit pro základní školy chceme žádat o finanční příspěvek na:

■    personální podporu - speciálního pedagoga (úvazek 0,5), sociálního pedagoga (úvazek 0,6);

■    osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ - vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi a metodu CLIL v nejazykových předmětech;

■    extrakurikulární rozvojové aktivity -Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Dle podmínek avizované výzvy je rozpočet projektu na zvolené aktivity 1 869 800 Kč s realizací jednotlivých aktivit během 2 let.

M. Bartulíková, B. Kuchtová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.