Školní okénko

Vážení rodiče a příznivci našeho "okénka",

i v tomto roce 2017 za Vámi budeme pravidelně přicházet s naší rubrikou - Školním okénkem, která Vám bude opět každý měsíc přinášet zprávičky z našeho školního života ve škole i školní družině.

Konec roku ve škole tradičně vyplnily výlety na vánoční trhy v Praze, Drážďanech i jinde, exkurze do SČM v Roztokách za historií ozdob, školní besídky, den otevřených dveří a závěrečné vánoční zpívání na schodech. A o tom zde tedy naleznete několik krátkých zpráv.

Na Nový rok si tradičně všichni dáváme různá předsevzetí a většinou si opět slibujeme, jak to v tomto roce bude lepší a my budeme pracovat a chovat se lépe a radostněji, zdravěji jíst a vůbec žít s radostí a chutí. Proto Vám všem dospělým i dětem přeji v tomto novém roce mnoho úspěchů a pevné zdraví, ať se Vám co nejvíce daných předsevzetí podaří splnit. Na čtenou příště se těší

Věra Zelenková

Výlet do Drážďan

Dne 3. prosince vyjely dvě sedmé třídy, 7. A a 7. B, za doprovodu 4 pedagogů na výlet do předvánočních Drážďan. Jezdíme už třetím rokem, samozřejmě nás lákají vánoční trhy a jejich atmosféra, ale také krásné město, které chceme dětem ukázat.

Je to mnoho zkušeností, které děti získávají komunikací na trzích i návštěvou památek. Tentokráte návštěvou galerie starých mistrů a procházkou po Zwingeru a jeho balustrádách s krásným výhledem na tento zámecký barokní skvost, který sice za 2. sv. války vyhořel a byl téměř zničen, ale po válce byl znovu postaven a nyní se skví v celé své kráse. Navštívili jsme také středověké trhy Stallhof, schované na nádvoří paláce. Jsou to jedny z nejhezčích, letos 11 drážďanských trhů. Prošli jsme terasy nad řekou Labe a sestoupili k Frauenkirche, vešli dovnitř a znovu si připomněli vůli Němců město po hrozivém vybombardování r. 1945 znovu postavit do krásy. O historii města jsme hovořili s dětmi před výletem mnohokrát, pouštěli si dokumenty, povídali. Altmarkt byl naším cílem, tento trh je pohádkový, není příliš velký a děti se po něm rozešly, nakoupily si dárečky, podívaly se, všechny se v pořádku vrátily na sraz a měly velkou radost ze svých úlovků.

Cesta zpět byla veselá, unaveni jsme po sedmé večer dojeli do Roztok. Těšíme se na příště.

Petra Zwinzová

5. B ve firmě EATON

Třída 5. B ZŠ Roztoky navázala spolupráci s firmou Eaton, která se specializuje na 3D výrobky, testování motorů a na výrobu součástek do motoru. První den nás navštívili zaměstnanci firmy Eaton. Prezentovali nám svůj nápad na tvorbu USB obalu a my jsme vyrobili obaly z modelíny. V našich výrobcích se našli roboti, tanky, zvířata i jídlo. Další den nás pozvali do Eatonu. Hned po příchodu nás poučili o bezpečnosti. Dále jsme vyjeli výtahem do zasedací místnosti, kde nám ukazovali vítězné výtvory a čekalo tam pohoštění. Poté nás vzali na exkurzi a jako první nám předvedli 3D tiskárnu a na ní vyrobené housle. Vrcholem prohlídky byly Hololens brýle. Moc se nám tam líbilo, chutnalo nám výborné pohoštění, zdravé i sladké jídlo a pití. Také jsme si odnesli mnoho výrobků ze 3D tiskárny do třídy.

M. Eszenyi a 5. B

Zábavné odpoledne v knihovně

Druhé prosincové sobotní odpoledne patřilo v knihovně deskovým hrám. Žáci naší školy, společně se svými rodiči a dalšími účastníky, se bavili nejen nad klasiky této disciplíny, jako jsou Osadníci z Katanu, Pilíře Země, Bang či Double. Celé odpoledne se neslo v duchu skvělé zábavy a velkých či malých vítězství. Všem hráčům děkujeme a těšíme se na další setkání s hrami mezi knihami.

Za Klub deskových her a zábavné logiky

Tereza Náhlovská

Vánoční trhy v ŠD

Jako každý rok i letos se v předvánočním čase konaly ve školní družině vánoční trhy. Žáci, rodiče, učitelé i další návštěvníci obdivovali krásné výrobky. Děti rády a s nadšením prodávaly. Z výdělku jsme uspořádali vánoční besídku a děti dostaly drobný dárek k Vánocům. Přejeme všem krásný nový rok 2017.


Školní družina

Centrum kolegiální podpory (CKP)

Od 1. ledna 2017 se naše škola stává projektovým partnerem Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost. Realizátorem projektu je Gymnázium Globe, s. r. o., Brno. Do partnerství je zapojena vždy jedna škola z každého kraje. Cílem projektu je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím online webinářů, ale i organizace pravidelných badatelských setkání v odpoledních hodinách pro žáky. Vytvoření funkčních center kolegiální podpory, ve kterých budou zapojeni pedagogové z jednotlivých škol, s nimiž budeme pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe z oblasti přírodovědné gramotnosti a badatelsky orientované výuky, bude mít bezesporu velký přínos nejen pro zapojené pedagogy z naší školy, ale především i pro žáky na pravidelných badatelských setkáních. Za naši školu v CKP bude pracovat paní uč. M. Bromovská jako vedoucí centra na naší škole a průvodcem při badatelských setkáních bude paní uč. J. Ramdanová.

Koncept projektu vychází z bohatých zkušeností a již realizovaných projektů žadatele. Hlavní zaměření projektu:

■    SC 5 a) Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka

■    Účast na společném vzdělávání všech CKP

■    Prezenční konference 2x ročně pro minimálně 1 pracovníka

■    Stáže, exkurze v ČR i zahraničí

■    Online setkávání 1x měsíčně (příprava na projektové odpoledne)

■    Individuální práce CKP

■    Realizace projektového odpoledne 1x měsíčně v délce 120 minut (budou zajištěny materiály i podpora od příjemce dotace)

■    Dokumentování činnosti CKP

M. Bartulíková

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.