Školy

Fialová Hana, 14.4.2018
Jako už asi většina z nás se po dlouhé době těšíme na jaro. jsou konečně spuštěny nové webové stránky (www.mshavlickovaroztoky.cz). V měsíci červnu chystáme jarmark a loučení s předškoláky. Těšíme se na zápis i den otevřených dveří a rádi přivítáme všechny, kteří chtějí nahlédnout do mateřské školy Havlíčkova v novém kabátě!    • Mgr.Fialová Hana My v mateřské...
Číst dál mateřská Odraz 4/2018 škola školka školky Školy
M. Bartulíková, 14.4.2018
V rámci dotačního programu Primární prevence, vyhlášené Středočeským krajem, škola požádala o dotaci na program, který budeme realizovat od dubna 2018 do června 2019. Cílem projektu je zrealizovat dlouhodobý program zaměřený na předcházení rozvoje rizik, která směřují zejména k rizikovým projevům v chování žáků v naší škole. Naším dlouhodobým cílem je zajištění efektivní primární...
Číst dál bezpečnost Odraz 4/2018 prevence škola Školy školy
Adéla Rudá, 14.4.2018
v čem je experimentování a užívání drog nebezpečné. Poučily jsme žáky také o některých rizikových situacích, např. „co dělat, když najdeme použitou jehlu?"; „na co si dát pozor, aby nám někdo drogy nepod-strčil třeba na diskotéce?"; „co můžeme dělat, když nám někdo drogy nabízí?". Žáci všech tříd se programu aktivně účastnili, sdíleli své znalosti a živě diskutovali...
Číst dál mládež Odraz 4/2018 psychologie škola Školy
Martin Štifter, 8.4.2018
V posledních měsících probíhá poměrně rozsáhlá diskuse o budoucnosti školy nebo škol v Roztokách, respektive o zajištění počtu míst pro naše děti, neboť vývoj předbíhá očekávání. Nutno přiznat, že nejen v Roztokách, ale v řadě obcí kolem Prahy. Společnost je živý celek, který se nějak vyvíjí, a tento vývoj není lehké odhadnout ani pro specialisty. Po revoluci jsem zažil, že nebylo...
Číst dál Školy
Marie Šlancarová, 8.4.2018
Je tomu už téměř rok, kdy jsem si vzala na starost řešit provozní záležitosti naší školy, úzce spolupracovat s vedením školy, školskou komisí a radou, komunikovat a předávat informace ze strany zřizovatele, i opačným směrem. (Výstavba dalších budov spojená s navýšením kapacity prostor pro výuku zůstala v gesci pana starosty).   Roztocká i žalovská budova čítá bezmála 900 žáků a...
Číst dál Školy
Jaroslav Drda, 8.4.2018
Téměř všechny obce v okolí Prahy se potýkají s nedostatkem míst ve školkách a ve školách. Dětí zkrátka přibývá rychleji, než je v silách obcí tvořit nové kapacity. Ani Roztoky nejsou výjimkou. Vydařená přístavba školní budovy v Roztokách vyřešila problém jen na několik let. V současnosti se připravuje projekt nové školní budovy s deseti učebnami v bývalém areálu Barum v Žalově. Kromě...
Číst dál Školy základní škola škola
Zuzana Šrůmová, 12.8.2017
Načínáme dvacátý rok fungování v Roztokách a s přicházejícím školním rokem znovu otevíráme širokou nabídku kroužků a kurzů pro děti i dospělé. Naším cílem je umožnit tvořit a rozvíjet se těm, kdo mají zájem – nečekejte tedy u nás žádné talentové zkoušky. Naším cílem je spojovat – lidi různých schopností a talentů, profesionály s amatéry, nás všechny s místem, ve kterém žijeme...
Číst dál kroužky roztoč Školy zápis
Věra Zelenková, 14.1.2017
Vážení rodiče a příznivci našeho "okénka", i v tomto roce 2017 za Vámi budeme pravidelně přicházet s naší rubrikou - Školním okénkem, která Vám bude opět každý měsíc přinášet zprávičky z našeho školního života ve škole i školní družině. Konec roku ve škole tradičně vyplnily výlety na vánoční trhy v Praze, Drážďanech i jinde, exkurze do SČM v Roztokách za historií ozdob, školní...
Číst dál Odraz 1/2017 školní okénko Školy
Lucie Čelikovská, 14.1.2017
V září oslovila Školská rada ZŠ Roztoky, s požehnáním nového vedení školy, rodiče a spřátelené duše školy s pobídkou, aby kdokoli, kdo může a chce, neváhal nabídnout něco ze svých schopností, dovedností, znalostí, koníčků, volného času, pracovních i nepracovních zkušeností, a obohatil tak výchovu a vzdělávání našich dětí. Z této iniciativy vzešlo několik prvních...
Číst dál Odraz 1/2017 školská rada Školy
Věra Zelenková, 11.11.2016
Vážení rodiče, jsme tu opět s našimi mini informacemi o školním dění. Sychravý podzim sice stále nepříjemněji zalézá do našich kabátů, ale tuto nepříjemnost nám jistě vynahradí krása žluto-červeno-zelených listů stromů a keřů zářících do krajiny v odlesku posledních slunečních paprsků jako lampičky. My "školou povinní" se ale před nepřízní podzimního počasí můžeme...
Číst dál Odraz 11/2016 školní okénko Školy