Školy

Fialová Hana, 14.4.2018
Jako už asi většina z nás se po dlouhé době těšíme na jaro. jsou konečně spuštěny nové webové stránky (www.mshavlickovaroztoky.cz). V měsíci červnu chystáme jarmark a loučení s předškoláky. Těšíme se na zápis i den otevřených dveří a rádi přivítáme všechny, kteří chtějí nahlédnout do mateřské školy Havlíčkova v novém kabátě!    • Mgr.Fialová Hana My v mateřské...
Číst dál mateřská Odraz 4/2018 škola školka školky Školy
M. Bartulíková, 14.4.2018
V rámci dotačního programu Primární prevence, vyhlášené Středočeským krajem, škola požádala o dotaci na program, který budeme realizovat od dubna 2018 do června 2019. Cílem projektu je zrealizovat dlouhodobý program zaměřený na předcházení rozvoje rizik, která směřují zejména k rizikovým projevům v chování žáků v naší škole. Naším dlouhodobým cílem je zajištění efektivní primární...
Číst dál bezpečnost Odraz 4/2018 prevence škola Školy školy
Adéla Rudá, 14.4.2018
v čem je experimentování a užívání drog nebezpečné. Poučily jsme žáky také o některých rizikových situacích, např. „co dělat, když najdeme použitou jehlu?"; „na co si dát pozor, aby nám někdo drogy nepod-strčil třeba na diskotéce?"; „co můžeme dělat, když nám někdo drogy nabízí?". Žáci všech tříd se programu aktivně účastnili, sdíleli své znalosti a živě diskutovali...
Číst dál mládež Odraz 4/2018 psychologie škola Školy
Martin Štifter, 8.4.2018
V posledních měsících probíhá poměrně rozsáhlá diskuse o budoucnosti školy nebo škol v Roztokách, respektive o zajištění počtu míst pro naše děti, neboť vývoj předbíhá očekávání. Nutno přiznat, že nejen v Roztokách, ale v řadě obcí kolem Prahy. Společnost je živý celek, který se nějak vyvíjí, a tento vývoj není lehké odhadnout ani pro specialisty. Po revoluci jsem zažil, že nebylo...
Číst dál Školy
Jaroslav Drda, 8.4.2018
Téměř všechny obce v okolí Prahy se potýkají s nedostatkem míst ve školkách a ve školách. Dětí zkrátka přibývá rychleji, než je v silách obcí tvořit nové kapacity. Ani Roztoky nejsou výjimkou. Vydařená přístavba školní budovy v Roztokách vyřešila problém jen na několik let. V současnosti se připravuje projekt nové školní budovy s deseti učebnami v bývalém areálu Barum v Žalově. Kromě...
Číst dál Školy základní škola škola
Marie Šlancarová, 8.4.2018
Je tomu už téměř rok, kdy jsem si vzala na starost řešit provozní záležitosti naší školy, úzce spolupracovat s vedením školy, školskou komisí a radou, komunikovat a předávat informace ze strany zřizovatele, i opačným směrem. (Výstavba dalších budov spojená s navýšením kapacity prostor pro výuku zůstala v gesci pana starosty).   Roztocká i žalovská budova čítá bezmála 900 žáků a...
Číst dál Školy
Zuzana Šrůmová, 12.8.2017
Načínáme dvacátý rok fungování v Roztokách a s přicházejícím školním rokem znovu otevíráme širokou nabídku kroužků a kurzů pro děti i dospělé. Naším cílem je umožnit tvořit a rozvíjet se těm, kdo mají zájem – nečekejte tedy u nás žádné talentové zkoušky. Naším cílem je spojovat – lidi různých schopností a talentů, profesionály s amatéry, nás všechny s místem, ve kterém žijeme...
Číst dál kroužky roztoč Školy zápis
Věra Zelenková, 14.1.2017
Vážení rodiče a příznivci našeho "okénka", i v tomto roce 2017 za Vámi budeme pravidelně přicházet s naší rubrikou - Školním okénkem, která Vám bude opět každý měsíc přinášet zprávičky z našeho školního života ve škole i školní družině. Konec roku ve škole tradičně vyplnily výlety na vánoční trhy v Praze, Drážďanech i jinde, exkurze do SČM v Roztokách za historií ozdob, školní...
Číst dál Odraz 1/2017 školní okénko Školy
Lucie Čelikovská, 14.1.2017
V září oslovila Školská rada ZŠ Roztoky, s požehnáním nového vedení školy, rodiče a spřátelené duše školy s pobídkou, aby kdokoli, kdo může a chce, neváhal nabídnout něco ze svých schopností, dovedností, znalostí, koníčků, volného času, pracovních i nepracovních zkušeností, a obohatil tak výchovu a vzdělávání našich dětí. Z této iniciativy vzešlo několik prvních...
Číst dál Odraz 1/2017 školská rada Školy
Věra Zelenková, 11.11.2016
Vážení rodiče, jsme tu opět s našimi mini informacemi o školním dění. Sychravý podzim sice stále nepříjemněji zalézá do našich kabátů, ale tuto nepříjemnost nám jistě vynahradí krása žluto-červeno-zelených listů stromů a keřů zářících do krajiny v odlesku posledních slunečních paprsků jako lampičky. My "školou povinní" se ale před nepřízní podzimního počasí můžeme...
Číst dál Odraz 11/2016 školní okénko Školy