Slovo starosty

Začalo září a minulé pondělí jsme opět přivítali nové prvňáčky při jejich prvním dni ve školních lavicích. Roztomilé nadšení a očekávání ve tvářích dětí se občas střídalo se stydlivostí a strachem z neznámého. Radost a úsměvy však jednoznačně převládly a děti se upřímně těšily na příští dny.

I my dospělí a zejména rodiče či prarodiče dětí, které do naší školy chodí nebo v budoucnu chodit budou, můžeme mít důvod k úsměvům. I přes to, že nám v Roztokách školáků každým rokem přibývá a kapacita školy je na hranici únosnosti, je situace řešitelná. Na začátku září jsme totiž otevřeli dvě nové třídy roztocké školy. Přístavba proběhla formou dřevostavby, kterou navrhl pan architekt Turek, jemuž patří velké poděkování. Přistavená budova působí z pohledu ze školní zahrady nenuceným a elegantním dojmem. Dvě nové třídy jsou uvnitř výrazně prosvětleny a poskytují hezký výhled do zeleně školní zahrady. Věřím, že se tyto dvě třídy budou líbit nejen páťákům, kteří se zde budou v příštím školním roce učit, ale i všem ostatním, kteří sem zavítají. Také je velmi dobře, že přes letošní prázdniny došlo k zateplení školní jídelny. Ta vypadá mnohem estetičtěji a bude provozně efektivnější.

Druhým důvodem pro úsměv je skutečnost, že zastupitelstvo díky hlasům koaličních a také rozumných opozičních zastupitelů schválilo uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, která se týká velké dostavby školy (víc než deset učeben, kabinety, tělocvična, multifunkční sál).

Tato dokumentace je podle nového znění zákona o zadávání veřejných zakázek nezbytná pro soutěžení samotného stavebníka. Díky tomuto novému požadavku našich poslanců se celá projekční etapa poněkud zdržela. I přes tyto komplikace se těším, že v příštím roce započne i tolik očekávaná výstavba nového křídla školy a přilehlé tělocvičny.

Na závěr se podělím o třetí dobrou zprávu. Tou je skutečnost, že byla schválena novela zákona o rozpočtovém určení daní, za což patří poděkování především poslanci Petru Gazdíkovi, který tak své dlouholeté snažení dovedl do zdárného konce. Od příštího roku by tak Roztoky měly do svého rozpočtu dostávat přibližně o 10 milionů Kč více. Lze ovšem předpokládat snížený daňový výnos, proto je můj střízlivý odhad nárůstu na úrovni osmi milionů korun. Garantuji, že navýšené prostředky nepůjdou na provozní výdaje, ale do investic. Patrně nám pomohou k realizaci výše zmíněné dostavby školy či k nějaké jiné v Roztokách potřebné záležitosti.

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

SIovo starosty | Jan Jakob
Just in time... | Tomáš Rozkydal
Slovo starosty | Jan Jakob

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.