Slovo starosty

Jedním z témat, které nejvíce trápí spoustu obyvatel Roztok, jsou školky, jejich kapacita, ale i fungování. Mateřskými školami se intenzivně zabýváme již téměř dva roky, tedy po celou dobu, kdy jsme se chopili vedení v našem městě. Už tomu bude rok od chvíle, kdy jsme otevřeli novou budovu školky pro 50 dětí v Havlíčkově ulici. Již tehdy mnozí tvrdili, že zde školku postavit nepůjde, a dělali vše pro to, aby ani postavena nebyla. Nicméně modulová školka stojí a děti z ní mají radost. I přes toto významné navýšení kapacity našich školek je situace nedostatečná. Proto se touto problematikou nadále zabýváme a nyní vás můžu seznámit s některými výsledky naší práce.

Celkem jsme zvažovali více než deset nejrůznějších variant, jak počet míst ve školkách navýšit. Jsem rád za snahu představitelů roztockého sokola, kteří nabídli prostor k pronájmu v sokolovně (bývalá hospoda). Po všech analýzách a propočtech se ovšem ukázalo, že by tato varianta, která by přinesla navýšení kapacity o 25 dětí, byla pro město velmi finančně náročná. Město by muselo do rekonstrukce těchto prostor investovat minimálně dva a půl milionu Kč a navíc samozřejmě platit nájem. Ačkoliv se jedná o velmi vhodnou lokalitu, tyto finanční nároky jsme vyhodnotili jako pro město nehospodárné vzhledem k ostatním variantám či postavení nové budovy, kterou by vlastnilo samo město. To byl důvod, proč jsme tuto variantu museli zamítnout. Další variantou bylo znovuzřízení školky v městské budově v Masarykově ulici čp. 526, kde by se vešlo 50 dětí. Tuto variantu jsme ovšem zamítli z důvodu využívání těchto prostor pro zdravotnická zařízení.

Jak ale navrhujeme situaci řešit? Preferujeme variantu umístění mateřské škole v pronájmu v prostorách na Lidické ulici čp. 2240, kde byl dříve Lexik. Zde se nově vejde 25 dětí. Tento prostor má výhodu v tom, že zde bylo podobné zařízení, a proto nebudou stavební úpravy nákladné. Věřím, že se nám tuto novou školku podaří otevřít v příštích měsících. Další variantou, která se v tuto chvíli jeví jako schůdná je umístění školky ve vile v Riegrově ulici čp. 98. Zde by se vešlo dokonce 50 dětí. O této možnosti budeme v příštích týdnech intenzivně jednat s majiteli vily. Další možnosti jsou zpravidla vázáné na některé developerské projekty. To ovšem s sebou většinou nese zvýšené nároky na veškerou občanskou vybavenost při přistěhování nových obyvatel. I proto s těmito variantami v současné době nepočítáme. Poslední možností, která do budoucna zůstává otevřená, je další vybudování nové školky ve vlastnictví města.

Se školkami je ale spojeno i mnoho dalších, řekněme, funkčních problémů. I ty hodláme řešit. Na příští jednání rady města (a patrně i zasedání zastupitelstva města) budu předkládat materiál, který si vezme za cíl vyřešit problémy, které trápí spoustu rodičů. Budu prosazovat takové systémové řešení, které povede k tomu, aby rodiče podávali jen jednu přihlášku namísto dnešních tří přihlášek do každé ze školek, aby byl mnohem lépe zajištěn a synchronizován prázdninový provoz ve všech budovách našich školek a aby byla zcela jednotná pravidla pro přijímání dětí, ale zároveň abychom mohli pomoci i sociálně slabým a zejména matkám samoživitelkám, které jsou v tíživé situaci. Věřím, že vás v některém z příštích vydání Odrazu budu moci detailně informovat i o těchto, snad v této době schválených, systémových opatřeních.

S přáním barevných podzimních dnů

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.