Slovo starosty

Blíží se konec roku, a proto je vhodná doba bilancovat. Co rok 2012 Roztokám přinesl?

Školy, školky a děti

Dění v Roztokách se hodně točí kolem dětí a jejich vzdělávání. Mám radost, že se právě pro ně i v letošním roce mnohé podařilo. K budově základní školy jsme přistavěli dvě krásné a potřebné třídy. Školní jídelna dostala díky zateplení nový háv. Dále intenzivně pracujeme na přípravách velké dostavby školy, která bude mj. zahrnovat 10 učeben, kabinety, tělocvičnu či multifunkční sál. Spustili jsme veřejnou sbírku právě na tuto dostavbu, do které již někteří z vás přispěli. Všem donátorům velmi děkuji a této jejich podpory naší školy si velmi vážím. I přes to, že jsme vloni otevřeli novou školku pro 50 dětí, je kapacita roztockých školek nedostatečná. Situací se intenzivně zabýváme a v příštím roce otevřeme minimálně jednu novou třídu.

V základní umělecké škole byla zahájena rekonstrukce půdního prostoru, jehož součástí bude i nahrávací studio. To by mělo být dokončeno v příštím roce. Jsem velmi rád, že se společně podařilo najít samostatné prostory pro sdružení Roztoč, které budou otevřeny taktéž v příštím roce. Město pronajalo pozemky za knihovnou a sdružení si samo zajistilo výstavbu modulové budovy. Nejen sdružení Roztoč, ale i všem ostatním, kteří se o roztocké děti starají, velmi děkuji.

Hřiště a sportoviště

Díky daru od letiště bylo vkusně doplněno dětské hřiště u žalovské budovy základní školy. Letos mělo proběhnout i vybudování multifunkčního sportoviště na křižovatce ulic Obránců míru a Masarykovy. K tomu bohužel nedošlo, protože se protahuje stavební řízení kvůli nesouhlasu sousedů. Věřím, že se toto vyřeší a sportoviště bude sloužit nejen dětem a mladým lidem již v první polovině příštího roku.

Silnice a chodníky

V letošním roce byla zrekonstruována Jungmannova ulice a opraven povrch na Školním náměstí. Ač se kvůli omezeným finančním prostředkům právě na Školním náměstí jednalo pouze o opravu, jsem přesvědčený, že nový povrch je mnohem lepší než onen tankodrom, na který jsme byli po dlouhá léta zvyklí. V těchto dnech se dokončují práce na první části rekonstrukce dříve prašné Smetanovy ulice. Došlo také k opravě mnoha chodníků, především v Masarykově a Jungmannově ulici, popraskaný asfalt nahradila vkusnější a praktičtější zámková dlažba. V rekonstrukcích prašných komunikací na asfaltové a v opravách chodníků hodláme ještě intenzivněji pokračovat v příštím roce.

Zeleň a ostatní investice

Díky dotaci z kraje jsme mohli obnovit zeleň a zasázet nové stromy nejen na Školním náměstí. Proběhla rekultivace prostranství U Křížku. Zcela zásadní bylo také díky dotaci zrealizované vybudování nového sběrného dvora, který nám bude sloužit po desítky dalších let. V ulici Na Panenské se po tahanicích s developerem konečně rozsvítilo veřejné osvětlení. Věřím, že se vám bude po dokončení probíhající rekonstrukce lépe a radostněji chodit na městský úřad.

Kultura a sport

Jsem rád, že jsou Roztoky městem kultury i sportu. Nemáme zde žádné obrovské akce či nabubřelé sportovní oddíly, ale spoustu šikovných lidí, díky nimž našemu městu pulzuje krev v žilách. Není téměř jediného týdne, kdy by se u nás něco zajímavého, ať už na poli kulturním či sportovním, neudálo. Všem organizátorům těchto akcí za jejich nezjištnou činnost a nasazení velmi děkuji. I díky vám jsou Roztoky tím, čím jsou. Na spoustu menších či větších investic a událostí jsem nepochybně zapomněl. Věřím, že v příštím roce se nám společně podaří udělat ještě více zajímavých a důležitých věcí. Dovolte mi, abych vám popřál krásné prožití Vánoc a všechno jen to nejlepší v roce 2013.

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.