Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Konec světa „kupodivu“ nenastal a přehoupli jsme se do roku 2013. Proto bych se s vámi rád podělil o to, co nám může nový rok přinést. Na celostátní úrovni to již za pár dní bude první přímá volba prezidenta. Je potřeba, abychom si každý sám důkladně rozmysleli, co by nám mohl každý s kandidátů přinést v pozici prezidenta. Bude to volba nepochybně těžká, ale věřím, že se nám podaří odolat populismu a že zvolíme kvalitního prezidenta, který bude pro naši zemičku přínosem.

A co nás čeká v Roztokách? Bude to především celá řada investic, které díky úsporám ostatních výdajů tvoří čím dál větší podíl i sumu v našem rozpočtu. To je bezpochyby velmi správný trend. Největší částka bude spojena s budováním nových silnic. Ve všech případech se jedná o ulice, které mají nyní prašný povrch. Konkrétně budou rekonstruovány tyto ulice: zbývající část Smetanovy, Máchova, Dobrovského, Vošáhlíkova, Krásného, Plzeňská, spojka Haškovy a Olbrachtovy a Čakov. V mnoha z těchto ulic dojde i k výměně vodovodních přípojek. Budeme pokračovat i v opravách chodníků.

Další zásadní investicí bude vybudování kanalizace v ulicích Wolkerova, Na Valech a Pod Řivnáčem. To je ale ještě závislé na vyrovnání majetkoprávních vztahů. V prvních dvou jmenovaných ulicích dojde k výměně vodovodního řadu, který je v havarijním stavu. Budeme také řešit havarijní stav kalové koncovky v čistírně odpadních vod.

V první polovině roku bude otevřeno nové oddělení mateřské školy pro 25 dětí na Lidické ulici v prostorách bývalého Lexiku.

V tomtéž období dojde k dopracování realizační projektové dokumentace pro velkou dostavbu školy a k vysoutěžení samotného stavebníka. Pokud se nevyskytnou další komplikace, měla by v druhé části roku největší stavba v novodobé historii Roztok vypuknout. Cílem je, aby bylo jak nové křídlo školy, tak nová tělocvična dokončena v průběhu prázdnin 2014. Ve škole bude v roce 2013 navíc rozšířena kapacita školní jídelny. Taktéž počítáme s vypracováním projektové dokumentace na zateplení a fasádu staré budovy školy tak, abychom byli připravení, kdyby se za tímto účelem vypsaly dotační tituly.

Věřím, že se brzo vyřeší spory ve stavebním řízení v souvislosti s vybudováním multifunkčního sportoviště na křižovatkách ulic Obránců míru a Masarykova a že si zde budou moci nejen naše děti zahrát fotbálek či basket. Protější, velmi vytížené dětské hřiště bude v příštím roce rozšířeno. Stejně tak budou po městě vybudovány klidové zóny, které budou sloužit nejen maminkám s dětmi. U domu s pečovatelskou službou vznikne oddechová zóna pro seniory včetně posezení a altánu. Dojde také na rekultivaci památníku na Školním náměstí a zahrady u žalovské školy.

V průběhu roku bude prodloužena autobusová linka č. 359 z Únětic k roztockému nádraží, která dopravně obslouží i lokalitu Solník (k tomu více v samostatném článku dále). Pevně doufám, že se nám podaří vyjednávat s developery, kteří mají v plánu v Roztokách stavět, aby ani v nejmenší nedošlo k obrovskému stavebnímu boomu tak, jak jej známe z minulosti. Není to boj lehký, ale věřím, že budeme úspěšní.

Ať už nám rok 2013 přinese cokoliv, přeji vám, aby byl pro vás veskrze úspěšný.

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.